Taf-Od

Breuddwydio am wyliau’r haf yng nghanol yr adolygu….

Anna George sy’n edrych ymlaen at arlwy cerddorol misoedd yr haf

Cyfnod syrffedus dwi’n gwybod, cyfnod lle mae’r haul yn mynnu cipian drwy’r ffenestr a thaflu ei wres ar eich nodiadau chi, gardd gwrw’r Mochyn Du a pheint o seidar yn dyheu am eich cwmni, a’r traethau gwag yn paratoi at eich ymlacio gogyfer haf hir.

Does dim llawer i fynd rŵan nes cawn sgubo’r holl nodiadau dan waelod y gwely a mwynhau haf o gwrw, môr a gŵyliau.  Dyma gip ar rhai o’r gŵyliau y dylech oll fynychu’r haf hwn:

Gŵyl Nol a Mlan

6-7 o Fehefin – Y Llong, Pentref Arms, Llangrannog

Nos Wener 06/06/14:

Al Lewis Band /Lowri Evans a’r Band /Band Dixie Rhys Taylor /Nofa

Nos Sadwrn 07/06/14:

H a’r Band/Endaf Gremlin/Brython Shag /Hwntws /Kizzy Crawford /Y Mellt/Côr Y Wiber/Corau Ysgolion/Adloniant Plant

Ar ddiwedd eich arholiadau, lle gwell i fwynhau’r gŵyl cyntaf nag yn Llangrannog o flaen y môr.  Gyda champio ar gael am £5.50 y noson, does dim esgus; nofio yn y môr trwy’r dydd ac yfed cwrw oer yn nhafarn Y Llong dan arlwy gerddorol y SRG yn y nos. Mwynhewch! (Yn dawel bach dwi wir y gobeithio y bydd hi’n tywallt y glaw gan y bydda i dal yng Nghaerdydd gogyfer fy arholiad olaf!!)

Tafwyl

12 o Orffennaf – Castell Caerdydd 11yb-9yh

Bryn Fôn/Endaf Gremlin/Yr Ods/Yr Eira/Y Bandana/Mynediad am Ddim/Bob Delyn/Steve Eaves/Kizzy Crawford/Greta Isac/DJs Mari Elen a Elan Evans/DJs Nyth a mwy!

Does dim esgus dros beidio mynychu gŵyl Tafwyl, gŵyl ein dinas ein hunain  a hynny am ddim i bawb! Cefais innau fwnyhau’r ŵyl ddwy flynedd yn ôl, ac mae’r awyrgylch wir yn ymlacedig a braf.

Yn bersonol, edrychaf ymlaen i glywed Kizzy Crawford, merch ifanc sydd wedi dod â ffresni newydd i’r sîn, ac i mi mae pwy bynnag sy’n meiddio dweud mai apelio at bobl hŷn mae Steve Eaves wir yn fy mhechu – rhowch i mi y canol llonydd distaw a nos sadwrn unrhyw ddydd a mi fydda i’n hapus!

Gŵyl y Dyn Gwyrdd

14-17 o Awst – Glanwysg

Dim ond rhai o artistiaid 2014…

Berut/ Bill Callaha/ Caribou/  Daughter/Fat White Family/Adult jazz

Dw i wedi cael mwynhau Gŵyl Dyn Gwyrdd ym mharciau braf Glanwysg ger Abergyfenni am ddwy flynedd yn olynol bellach, a fy mwriad yw dychwelyd eto’r Awst hwn. Er ei fod yn brofias costus iawn, mae’n brofiad unigryw.

Gŵyl gerddoriaeth amgen sy’n rhoi llwyfan i leisiau hen a newydd o bob cwr a’r byd yw hi, a chyda cerddorion o’r radd flaenaf yn eich diddanu cewch chi ddim eich siomi.  Yn wir,  uchafbwyntiau’r ŵyl o’r gorffennol i mi yw Van Morrison, Tuneyards, Ben Howard, a Mr. Scruff.

Nid yw’r ŵyl wedi ei gyfyngu i gerddoriaeth, mae pebyll gomedi, ffilm a mi gewch chi hyd yn oed ymlacio yn y baddon naturiol!  Mi oedd Caitlin Moran yn donic gyda’i hagweddau ffeminyddol llynedd ac mae’r ŵyl hefyn yn rhoi llwyfan i gerddoriaeth Gymraeg.

Yn wir, mi roedd pobl o bob cwr o Brydain yn dawnsio’n droednoeth i Cowbois Rhos Botwnnog a Casi Wyn llynedd.  Ar y wyneb, mae’n ymddangos fel gŵyl hipis yn unig a phawb yn cofleidio’r coed; peidiwch â gadael i’r ddelwedd honno eich rhwystro, mae’r awyrgylch yn braf a phawb yn groesawgar ac yn glên.

Gŵyl Gwydir

29-30 o Awst – Clwb Rygbi Llanrwst

Gruff Rhys/Candelas/Keys/Swnami/Colorama/Gwenno

Byddaf yn dychwelyd i’r ŵyl yma am y trydydd tro. Gŵyl gymharol fychan yw hi a dyna sy’n galluogi’r awyrgylch gartrefol eich cofleidio â dwylo agored.  Gyda prif ganwr y Super Furry Animals yn chwarae’r flwyddyn yma, mae’r ŵyl yn argoeli’n well nag erioed.

Yn yr un modd, mae Candelas wedi cael blwyddyn yn hynod lewyrchus yn dilyn eu llwyddiant yng Ngwobrau’r Selar ac mae cyfleoedd campio ar y maes rygbi.  Yn sicr, dwi’n gwybod lle fydda i penwythnos 29-30; wela i chi yno!

 

Pob lwc gyda’r adolygu a cyn hir cewch fwynhau arlwy gerddorol yr haf!

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php