Watch

COVID-19 yn y Wlad a’r Ddinas

COVID-19 yn y wlad a'r ddinas

🎥 Dyma’n Golygydd Digidol, Daniel O’Callaghan, yn trafod ac yn cyfweld ag unigolion am eu profiadau amrywiol gyda’r Clo Mawr ers mis Mawrth. Yn ogystal, dyma drafodaeth ystadegol gan Lloyd Warburton am effeithiau COVID-19 ar wahanol ardaloedd yng Nghymru. COVID-19 yn y Wlad a’r Ddinas.

🎥 Our Digital Editor, Daniel O’Callaghan, discusses and interviews individuals regarding their varied experienes with the Lockdown since March. Additionally, there’s a statistical discussion by Lloyd Warburton regarding the various effects that COVID-19 has on different areas in Wales. Covid-19 in rural and urban Wales.

COVID-19 yn y Wlad a’r Ddinas.

https://youtu.be/wSvVu23n904

Credits


Video Editor

Daniel O’Callaghan

Video Production

Daniel O’Callaghan

Publication Date

23 December 2020

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php