Taf-Od

Edrych ymlaen at y Ddawns Rhyng-golegol

Tarddiad: Cyfrif Facebook UMCA

Gan Osian Morgan

Y Penwythnos hwn fydd y Ddawns Ryng-golegol yn cael ei chynnal yn Aberystwyth. Cynhelir y ddawns yn flynyddol gan Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, ac eleni bydd ryw 600 o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn heidio i’r dref am benwythnos o gymdeithasu a mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’n debyg mai prif ddigwyddiad y ddawns flynyddol yw’r gig, a fydd yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth. Mae’r mynychu’r gig yn gyfle euraidd i weld rhai o fandiau gorau’r ‘Sîn Roc Gymraeg’ yn perfformio. Yws Gwynedd a gaiff y fraint o fod yn y prif berfformiwr eleni, a bydd llu o fandiau gwychion eraill yno i’w gefnogi, megis Los Blancos, Omaloma, Mellt a Brython Shag.

Yn ogystal â’r gig, cynhelir gemau chwaraeon rhwng y prifysgolion yn ystod y dydd ddydd Sadwrn. Eleni, bydd gemau pêl-droed a rygbi i ddynion ac i ferched yn cael eu cynnal, yn ogystal â phêl-rwyd i ferched.

Yn ychwanegol i’r gig a’r gemau chwaraeon, eleni, am y tro cyntaf, bydd Stomp yn cael ei gynnal ar y nos Wener. Yn y stomp, a fydd yn cael ei gynnal am 8:00yh yn ‘Y Cwps’ yn Aberystwyth, bydd myfyrwyr o ledled Cymru yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn cystadlaethau llenyddol. Endaf Griffiths fydd stompfeistr y noson, ac mae’n argoeli i fod yn noson hwyliog a chyffrous.

Bydd y penwythnos yn gyfle gwych i fyfyrwyr Cymraeg gyfarfod â myfyrwyr o ledled Cymru, yn ogystal â rhoi cyfle i fyfyrwyr weld rhai o’u ffrindiau ysgol ag aeth i brifysgolion eraill yng Nghymru. Heb os, bydd hi’n benwythnos llawn hwyl a sbri!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php