Taf-Od

Ffarwel, Gary Speed

Er mai gêm gyfeillgar oedd hon, a chyfle prin arall i baratoi at gemau rhagbrofol Cwpan Y Byd sydd yn dechrau fis Medi, roedd Cymru yn erbyn Costa Rica yn achlysur unigryw. Gêm i goffau bywyd Gary Speed ydoedd a chyfle i ffarwelio yn iawn, am y tro olaf, gyda arwr a fu farw fis Tachwedd y llynedd.

Cyn y gêm cafwyd perfformiadau gan y Super Furry Animals; canodd Mike Peters y gân a chwaraewyd ym mhriodas ac angladd Speed, ‘Can’t Take My Eyes Off You’; canodd Côr Risca gyda Bryn Terfel; a dewiswyd Courtney Hamilton i ganu’r anthem genedlaethol. Pan ddaeth y ddau dim allan i’r cae, cerddodd meibion Gary Speed cyfochr a chapten y tîm ar y noson, Craig Bellamy, a’r capten parhaol – ond oedd wedi’i anafu ar y noson – Aaron Ramsey.

Roedd y munud o gymeradwyaeth a drefnwyd ymlaen llaw wedi troi yn rai munudau hyd yn oed cyn i’r dyfarnwr Howard Webb ddynodi ei ddechrau. Roedd dros 23,000 o gefnogwyr ar ei traed yn cymeradwyo am funudau lawer, a ‘there’s only one Gary Speed’ yn cael ei ganu’n angerddol a gwmpas stadiwm Dinas Caerdydd. Dyma oedd y dorf fwyaf i gêm gyfeillgar Cymru ers cyfnod aur teyrnasiad Mark Hughes bron i ddegawd yn ôl. Roedd Hughes yn un o tua 50 o gyn-chwaraewyr a ddaeth ar y cae yn ystod yr hanner amser i dalu eu teyrngedau, yn eu plith, Ryan Giggs ac Ian Rush.

Ond roedd yn rhaid i’r sioe fynd yn ei blaen, a gêm bêl-droed oedd hi wedi’r cyfan, hyd yn oed os oedd hynny’n amherthnasol i lawer. Dywedodd Coleman fod y chwaraewyr yn rhydlyd ac yn araf deg i ddygymod â thempo’r gêm yn ystod y munudau cyntaf – a dealladwy oedd hynny o ystyried yr amgylchiadau. Wedi saith munud o chwarae’n unig, sgoriodd chwaraewr Arsenal, Joel Campbell, sydd ar fenthyg yn Ffrainc, yn dilyn gwaith da gan Brian Ruiz – capten yr ymwelwyr sy’n chwarae i Fulham a seren y gêm heb os. Yn sydyn, sylweddolodd pawb fod Costa Rica yn dîm peryg, a’i bod nhw ddim wedi teithio o ben arall y byd dim ond i gymryd rhan.

Doedd hi ddim yn helpu fod Cymru yn dechrau’r gêm heb amryw o’i chwaraewyr amlycaf. Roedd Wayne Hennessey, Aaron Ramsey a Gareth Bale wedi’u anafu ac felly roedd fwy o gyfrifoldeb ar chwaraewyr fel Bellamy a Joe Allen i godi’r tim ar y cae. Er i Steve Morison daro’r traws, ac er i Bellamy – a oedd o bosib yn ymddangos yng nghrys coch Cymru am y tro olaf – fynd yn agos yn yr ail hanner, prin iawn oedd y cyfleoedd i’r naill dim ar y cyfan. Mewn gem ddiflas, Costa Rica oedd yn fuddugol o un gôl i ddim, ac yn haeddiannol hefyd mae’n rhaid cyfaddef.

Roedd nos Fercher, y 29ain o Chwefror yn gyfle i dynnu llinell o dan ddigwyddiadau erchyll y misoedd diwethaf. Her nesaf y tîm cenedlaethol bydd gêm gyfeillgar yn erbyn Mecsico yn Efrog Newydd ddiwedd fis Mai. O’r diwedd, bydd gan Chris Coleman gyfle i ddechrau o’r newydd, ac yn dilyn hynt a helynt Raymond Verheijen a’i benderfyniad hunanol i ymddiswyddo fel is-reolwr, bydd cyfle i dîm hyfforddi Cymru sathru ei awdurdod ar y garfan, a dechrau cyfnod newydd yn hanes pêl-droed Cymru.

Er i’r teyrngedau ar y cae a chyn y gêm fod yn deimladwy iawn, cafwyd cyfweliad ysgytwol â Chris Coleman yn dilyn y gêm. Eglurodd sut yr oedd mab Gary Speed, ond yn 14 mlwydd oed, wedi mynd i fewn i’r ystafell newid ar ôl y gêm i rhoi araith fer.

“Ed has come into the dressing room after the game and he gave a speech which anybody would have been proud of. There was not a tear in his eyes, he was strong as an ox. He came in and he said ‘my dad always said to me…”

Ar y pwynt yma, brathodd Coleman ei dafod, ac mae’n amlwg iddo fod yn agos iawn i ddagrau. Tolltodd ddwr i fewn i’w wydr, cyn yfed diferyn, a mynd yn ei flaen i ddweud:

“He said this: ‘my dad always said to me that if you do your best it’s enough, and I think you lot did your best tonight’. So what do you say to that, when a 14-year-old boy, who’s just lost his dad speaks like that to a bunch of professional footballers? What do you say to that – that’s bravery, isn’t it?”

Bydd angen y dewrder yma ar y chwaraewyr os ydynt am wireddu breuddwyd ei dad, a breuddwyd cynifer ohonom ni’r cefnogwyr, o gyrraedd Brasil yn 2014.

Diolch am dy gyfraniad a ffarwel, Gary Speed.

Caio Iwan

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php