Taf-Od

Ffilm ddogfen Gymraeg wedi’i enwebu am wobr ryngwladol

Wythnos diwethaf cafodd ffilm ddogfen S4C, ‘Fy Chwaer a Fi’ ei enwebu am wobr yn y New York Festivals Awards. Roedd y rhaglen ddogfen, oedd yn rhan o gyfres ‘O’r Galon’ yn dilyn bywydau Catherine a Kirstie Field, efeilliaid deunaw oed o Gymru, sy’n dioddef o gyflwr niwrolegol unigryw sydd wedi eu parlysu a dwyn eu gallu i siarad.

Fe wariodd y cynhyrchwr a chyfarwyddwr, Mei Williams, dros ddwy flynedd yn ffilmio’r merched, a oedd yn cyfathrebu gydag ef a’r gynulleidfa yn defnyddio peiriant arbennig. Fe ddywedodd, “Rydym i gyd yn hynod falch fod ‘Fy Chwaer a Fi’, wedi cael cydnabyddiaeth ar lefel ryngwladol.O ‘nabod y teulu yn dda, dydi hi’n fawr o syndod bod eu hysbryd a’u dewrder wedi cael argraff gref ar bobl tu hwnt i Gymru hefyd. Yn wyneb salwch difrifol mae Catherine a Kirstie yn ysbrydoliaeth i ni gyd.”

Mae’r New York Festivals Awards yn gwobrwyo’r goreuon o raglenni a ffilmiau’r byd teledu yn fyd-eang. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Las Vegas ar y 9fed o Ebrill.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php