Taf-Od

Llwyddiant Ysgubol i Cymraeg i Bawb

Gan Osian Wyn Morgan

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, lansiwyd y cynllun ‘Cymraeg i Bawb’ gan y Prif Weinidog Carwyn Jones, gyda’r bwriad o gynnig gwersi Cymraeg am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Flwyddyn yn ddiweddarach, cyhoeddwyd y byddai darpariaeth Cymraeg i Bawb yn ehangu, o ganlyniad i lwyddiant anhygoel y cynllun yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiant ysgubol, a chymerodd dros 200 o fyfyrwyr ran yn y cynllun yn 2015/16.

Cydnabuwyd llwyddiant y cynllun mewn digwyddiad arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni eleni. Yn ystod y digwyddiad, dangoswyd clipiau fideo o rai o’r myfyrwyr yn sôn am eu profiadau. Yn ogystal, roedd criw o fyfyrwyr Cymraeg i Bawb yn bresennol yn yr Eisteddfod a chawsant gyfle gwych i brofi eu heisteddfod gyntaf.

Dywedodd Dr Angharad Naylor, Rheolwr Cymraeg i Bawb: “Mae cynnydd Cymraeg i Bawb wedi bod yn rhagorol. Mae’n wych gweld myfyrwyr mor frwdfrydig eisiau dysgu Cymraeg a datblygu eu gwybodaeth am yr iaith a’u hymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymru.” Fe nododd hefyd, “Mae’n wych gweld myfyrwyr mor frwdfrydig eisiau dysgu Cymraeg a datblygu eu gwybodaeth am yr iaith a’u hymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymru.”

Yn ystod blwyddyn gyntaf cynllun Cymraeg i Bawb, cynigiwyd gwersi i ddechreuwyr yn unig ond o fis Hydref eleni, fe fydd y ddarpariaeth yn ehangu a bydd modd i fyfyrwyr ddilyn cyrsiau ar wahanol lefelau – sylfaen, canolradd ac uwch yn ogystal â’r cyrsiau i ddechreuwyr. Bydd y cyrsiau ar gael naill ai fel cwrs dwys neu fel cyrsiau naw wythnos, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â chyrsiau prifysgol y myfyrwyr.

Yn ogystal â chynnig gwersi yn y dosbarth i’r myfyrwyr, trefnir digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol hefyd er mwyn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ymarfer eu Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Trefnwyd i griw o fyfyrwyr Cymraeg i Bawb fynychu Gorymdaith Gŵyl Ddewi eleni er mwyn rhoi cyfle iddynt glywed y Gymraeg o’u hamgylch yn y gymuned.

Mae’r brifysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd i siaradwyr rhugl a myfyrwyr sydd wedi ennill cymwysterau iaith gyntaf yn y Gymraeg ddatblygu eu sgiliau iaith. Mae modd i’r myfyrwyr hyn gwblhau Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Dystysgrif Sgiliau Iaith yn gyfle gwych i ennill tystysgrif sy’n profi fod gennych sgiliau yn yr Iaith Gymraeg. Mae’r dystysgrif yn brawf ar bapur bod gennych sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg, a’ch bod yn gallu cyfathrebu yn hyderus a phroffesiynol yn yr iaith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Cymraeg i Bawb, cysylltwch â Nia Thomas drwy e-bostio cymraegibawb@cf.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth am y Dystysgrif Sgiliau Iaith cysylltwch ag Elliw Iwan drwy e-bostio IwanEH@cardiff.ac.uk.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php