Taf-Od

Pam ydy ‘Facebook’ yn ail-frandio i ‘Meta?’

Facebook
Tarddiad: Facebook/Meta
Mae Mark Zuckerberg, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr 'Facebook' wedi cyhoeddi bod y cwmni wedi newid ei enw corfforaethol i 'Meta.'

Gan Gracie Richards | Golygydd Taf-od

Pam ydy Facebook wedi ail-frandio?

‘Facebook’ ydy gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol a rhywdweithio cymdeithasol ar-lein sydd nawr yn eiddo i ‘Meta Platforms.’ Nad yw’r ail-frandio yn golygu bod yr app cyfryngau cymdeithasol yn newid ei henw ond y cwmni ‘Facebook inc’ sydd bua ‘Facebook,’ ‘Instagram,’ a ‘Whatsapp.’

Bellach, mae ‘Meta Platforms’ yn gwmni dal conglomerate technoleg ryngwladol Americanaidd. Meddylia hyn bod y cwmni’n cynnwys nifer o dechnolegau gwahanol ac unigryw sydd i gyd yn dod o dan yr enw ‘Meta Platforms.’

Mae’r ail-frandio yn digwydd, yn ol y cwmni i “cwmpasi” yr hyn mae en gwneud wrth ehangu ei gyrhaeddiad tu hwnt i gyfryngau cymdeithasol, i feysydd eraill fel rhith-realiti (VR).

“Heddiw rydyn ni’n cael ein gweld fel cwmni cyfryngau cymdeithasol, ond yn ein DNA rydyn ni’n gwmni sy’n adeiladu technoleg i gysylltu pobl, a’r metaverse yw’r ffin nesaf yn union fel yr oedd rhwydweithio cymdeithasol pan ddechreuon ni.”– Mark Zuckerberg,

Dwedir Zuckerberg nad oedd y Brand ‘Facebook’ yn medru:

“cynrychioli popeth rydyn ni’n ei wneud heddiw, heb sôn am yn y dyfodol.”

Mae’r enw ‘Meta’ wedi ei dewis oherwydd ei ystyr yng Nghroegaidd ‘Beyond.’

Mae’r cwmni hefyd wedi dadorchuddio logo newydd yn ei bencadlys ym Mharc Menlo, California, gan ddisodli ei logo bawd “Like” gyda siâp anfeidredd glas.

Beth mae’r beirniaid (critics) yn dweud?

Nodir erthygl gan y ‘BBC’ bod yr ail-frandio yn edrych fel ceisiad i tynnu sylw oddi wrth y straeon negyddol niferus sydd wedi ymwneud â facebook yn ddiweddar. Maent yn nodi bod beirniaid yn credu bod facebook wedi gwneud hyn oherwydd bod y brand wedi dod yn wenwynig.

Ymwneir hyn ag adroddiadau bod ‘Facebook’ wedi bod yn eistedd ar ymchwil a ddangosodd bod ‘Instagram’ yn niweidio iechyd meddwl pobl ifanc, ac wedi ffeindio’n anodd i gael gwared ar araith casineb (Hate Speech) o’i llwyfannau, tu fas i’r UDA.

Mae’r ail-frandio yn dod ar ol i Frances Haugen, cyn weithwr trodd yn ‘whistleblower’ oedd wedi rhyddhau cyfres o ddogfennau mewnol o’r cwmni yn manylu ar frwydrau’r cwmni gyda diogelwch defnyddwyr a chamwybodaeth,i allfeydd newyddion, deddfwyr a rheioleiddwyr. Dwedir Haugen dylid Zuckerberg blaenoriaethu diogelwch ar-lein, dros ail-strwythuro ‘Meta.’

“Rwy’n credu y bydd Facebook yn gryfach gyda rhywun sy’n barod i ganolbwyntio ar ddiogelwch” – Frances Haugen.

Nodir Haugen bod y ddogfennau yn arddangos dylai’r cwmni gwario mwy o arian ar systemau diogelwch sylfaenol ac nid ehangu i rithwirionedd.

Mae hi wedi galw i Zuckerberg sefyll lawr fel Prif Weithredwr.

 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php