Taf-Od

Race Horses yn cyhoeddi eu gig olaf

Dechrau mis Ionawr fe gyhoeddwyd ar safle Facebook y band Race Horses y byddent yn gwahanu oherwydd eu bod yn “mynd i gyfeiriadau gwahanol yn greadigol”. Roedd y band, a ddechreuwyd yn wreiddiol o dan yr enw ‘Radio Luxembourg’ ar fin mynd ar daith ar hyd Prydain gyda’r Kaiser Chiefs, ag o farn lawer iawn yn y diwydiant, gyda’r potensial i fod yn hynod lwyddiannus. Yn sicr, nid oedd eu dilynwyr yn disgwyl y cyhoeddiad, gyda bron i 150 o sylwadau ar eu tudalen Facebook yn cwestiynu eu penderfyniad

Cafodd albwm newydd y band, ‘Furniture’, gryn sylw yn ddiweddar gyda’r Sunday Times a’r Guardian yn rhoi clod i’w cerddoriaeth. Yn eu cyhoeddiad ar Facebook, fe ddywedodd y band eu bod yn “falch” o beth y maent wedi ei wneud efo’i gilydd a’u bod yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth maent wedi ei gael dros y blynyddoedd. Er y newyddion drwg i ddilynwyr y band, mae’n siŵr y bydd prosiectau newydd cyffroes ar y gweill gan y cerddorion talentog. Bydd Race Horses yn chwarae un gig olaf cyn gwahanu’n swyddogol, yng Nghlwb Ifor Bach ar ddydd Sadwrn, y 9fed o Chwefror – mae ticedi, os oes rhai ar ôl, ar gael ar y rhyngrwyd.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php