Taf-Od

Talent Cymraeg unwaith eto’n serennu’n ystod Gŵyl Sŵn

Penwythnos diwethaf cynhaliwyd gwŷl gerddorol Sŵn yma yng Nghaerdydd dros 4 diwrnod, ar 16 llwyfan gwahanol ar draws y ddinas. Dyma chweched flwyddyn Sŵn, sydd wedi’i ymrwymo i gefnogi cerddoriaeth o Gymru a thu hwnt. Roedd lond lle o dalent Cymraeg i’w weld eleni.
Yn Dempseys nos Iau, roedd Tom ap Dan yn canu. Swynwyd y dorf gan ei fath o arbennig o flŵs gwerinol, ac roedd naws ei gerddoriaeth yn wych ar gyfer y lleoliad. Ar yr un pryd, yn nhafarn O’Neills roedd Eilir Pierce, Trwbador, Yr Angen a Swnami yn chwarae. Cafwyd set fywiog unwaith eto gan Swnami, un o fandiau byw gorau’r SRG. Dechrau gwych i’r penwythnos cerddorol.
Nos Wener, roedd amryw o gigs o amgylch y ddinas. Yn gyntaf roedd Nebula, band ifanc o Abertawe ac enillwyr Brwydr y Bandiau C2 2012, ym mar Buffalo. Er nad oedd yr ystafell y llawn, daliwyd sylw’r gynulleidfa gyda’u caneuon melodig a bachog. Mae ganddynt ddyfodol disglair o’u blaenau. Dilynwyd Nebula gan Y Bandana. Wedi haf prysur yn gigio ar draws y wlad, daeth llu o bobl i’w cefnogi. Dyma’r tro cyntaf i’r band beidio chwarae caneuon oddi ar eu halbwm cyntaf, ac yn wir roedd yn llwyddiant. Maent wedi datblygu sŵn aeddfed, sy’n parhau i fod yn egnïol a hwyl. Daeth y noson i ben yn Buffalo gyda set gan The Earth; band gyda sŵn MAWR. Byddai werth i unrhyw un sy’n hoff o unrhyw fath o gerddoriaeth gael cip wrandawiad arnynt.
Sen Segur oedd prif atyniad O’neills nos Wener. Mae’r band wedi bod yn gigio’n gyson dros y misoedd diwethaf, gyda set ar lwyfan Sŵn yng ngŵyl y Dyn Gwyrdd a thaith Nyth yn ddiweddar. Roedd y dorf wrth eu bodd efo’u sŵn seicadelig, ac roedd siom fawr pan ddaeth eu set i ben. Ond lwcus i ni, cafwyd encore gyda cyfyr o ‘Ofn Cŵn’ gan Ffa Coffi Pawb. Mae Sen Segur yn fand gwych i’w gweld yn fyw, ac yn un o uchafbwyntiau’r penwythnos i mi.
Ymlwybrwyd draw i Undertone i orffen y noson. Lleoliad tan ddaearol addas ar gyfer set electronig/dubstep Ifan Dafydd. Parhawyd y dawnsio tan oriau mân y bora.
Gwdihŵ oedd prif leoliad nos Sadwrn ar gyfer cerddoriaeth Cymraeg, gyda llwyfan wedi’i drefnu gan Nyth. Cafwyd perfformiadau gan Rene Griffiths, Huw M, Casi Wyn, Lleuwen, Candelas, Osian Howells, We Are Animal a Hud. Roedd y lle’n orlawn i glywed Casi Wyn. Swynwyd y dorf gyda’i llais melfedaidd a’i chaneuon sydd yn swnio fel clasuron yn barod. Candelas oedd uchafbwynt arall i’r noson, ac yn wir y penwythnos cyfan i mi. Roedd eu set yn fywiog, gyda chaneuon bachog dros ben; mae Anifail wedi bod yn sownd yn fy mhen ers dyddiau. Mae dyfodiad Osian Williams o du ôl y drymiau i flaen y llwyfan wedi bod yn llwyddiannus iawn; hoeliodd sylw’r gynulleidfa efo’i antics llwyfan. Cafwyd set fywiog arall gan We Are Animal, gyda’r band a’r dorf chwysu yng ngwres o’r llwyfan. Daeth y noson i ben gyda set gan Hud, oedd yn lansio eu EP newydd ‘Stuntman’. Dydy colli’r Creision o’u henw heb amharu dim arnynt; roedd eu set yn dynn ac yn llawn caneuon egnïol. Lansiad cofiadwy i’w EP newydd.
Roedd llwyfan Nyth yn wych, a phawb yn amlwg wedi mwynhau yn arw. Yr unig feirniadaeth sydd gen i, ydy efallai nad oedd Gwdihŵ ddigon mawr ar gyfer yr holl bobl ddaeth i’r gig. Er hynny roedd yno awyrgylch penigamp.
Yn wir, roedd chweched ŵyl Sŵn yn llwyddiannus iawn. Dyma’r flwyddyn gyntaf i mi fynychu’r ŵyl, ond nid hon fydd yr olaf. Mae gŵyl sŵn wedi llwyddo i’m swyno.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php