Taf-Od

Twitter yn y Gymraeg

Mae Twitter wrthi’n cael ei gyfieithu – oes gobaith i’r cynllun, neu a fydd yr holl beth yn #fethiant? Gerallt Rhys Roberts sy’n trafod

 

Noson Lawen, #unwaithtinbyw  a Brynfongarwyr, yn trendio dros Brydain – ai dyma welwn ni yn fuan iawn? Wel, ella’ dim cweit, ond yn y dyfodol agos os ydych chi eisiau defnyddio wefan Twitter drwy gyfrwng y Gymraeg, gallwch wneud hynny – gan glicio ar linciau fel ‘Darganfod’ a ‘Pwy i’w Dilyn’ i gadw mewn cysylltiad. Mewn gwirionedd, gallwch fod yn defnyddio pa bynnag dermau rydych chi am eu gweld ar y wefan, dim ond i chi fod yn aelod.

Ddiwedd wythnos dwetha’ anfonodd Twitter neges at rai a ddangosodd ddiddordeb mewn cyfieithu’r wefan yn dweud mai’r Gymraeg yw’r iaith ddiweddaraf yn y ‘Ganolfan Gyfieithu’ – a bod cyfle i bawb gyfrannu. Wrth fynd at y wefan, felly, gallwch cynnig cyfieithiadau, pleidleisio dros rai sy’n bodoli’n barod, neu gwyno am gyfieithiadau ‘gwael’! Does dim rhaid bod yn geek technolegol-Gymreig i gynnig help llaw, ac mewn ffordd gallwch fod yn rhan o’r broses o ddatblygu iaith a bathu termau – pwy a wyr beth fydd y derm a gaiff ei ddewis ar gyfer hashtag? ‘Stwnshnod’ yw’r un sy’n mynd â bryd y rhan fwyaf o gyfieithwyr ar hyn o bryd – term na fyddai byth wedi cael ei fathu heb i Twitter roi cyfle i’r Gymraeg!

Mae’n hawdd gweld y ddadl bod rhai termau newydd, yn enwedig ym maes technoleg sy’n datblygu trwy’r amser, am ymddangos yn chwerthinllyd. Ond (er nid fi yw’r un i wneud honiadau o’r fath!) mae rhai termau Cymraeg ar Facebook bellach bron yn norm mewn trafodaeth ar lafar, dros dair flynedd ers i’r wefan honno fod ar gael i’w chyfieithu i’r Gymraeg. Diolch byth nad oedd rhai termau a gafodd eu cynnig ar y pryd, ‘Wyneblyfr’ yn eu plith, wedi llwyddo i ddal eu tir, er hynny!

Wedi hen basio mae’r oes lle’r oedd rhai gwefannau cymdeithasol Cymraeg yn bodoli ar y ffaith eu bod yn Gymraeg yn unig. Tua pum mlynedd yn ôl roedd gwefan Perthyn.com (er, efallai mai fi sy’n dychmygu ei fodolaeth o brofiad rhai sgyrsiau amdano!) yn dechrau dod yn boblogaidd ymysg pobl ifanc Cymru. Yn fuan iawn wedi i Facebook gael ei gyfieithu i’r Gymraeg aeth y niche i’r neilltu, a diflannodd y wefan i ddyfnderoedd y we.

Mae’r rhan fwyaf o wefannau mwyaf poblogaidd yn awr ar gael i’w pori drwy gyfrwng y Gymraeg – Google, Outlook.com (yr Hotmail gynt), Facebook – a gallwch weithio ar ryngwyneb Cymraeg Microsoft Office os mae digon o amser wedi cael ei wastraffu am y tro, a’r amser wedi dod i ddychwelyd at y traethawd. Ar systemau prifysgol Caerdydd efallai ei bod hi’n newydd i rai bod ‘Porth Caerdydd’, ‘Dysgu Canolog’ a system Gymraeg i’r llyfrgell ar gael hefyd, o ran ein hochr academaidd ni i fywyd!

Mae’r gymuned Gymraeg ar Twitter yn gryf – daeth hynny i’r amlwg yn sicr ar adeg cystadleuaeth Can i Gymru, lle’r oedd ‘Gymru’ yn trendio (neu yn ‘bwnc llosg’ ddylwn i ddweud?) dros Brydain, gan achosi llawer o grafu pen ymysg nifer o ddefnyddwyr y tu allan i’r bybl diwyllianniol-Gymreig. Mae’n hen bryd felly i aelodau’r gymuned honno allu defnyddio’r wefan trwy gyfrwng y Gymraeg – eu gwefan Gymraeg nhw yn y bôn, gyda’r broses ddemocrataidd o gyfieithu.

Felly, heb swnio’n ormodol fel pregethwr, os ydych chi’n defnyddio Twitter ac am gyfrannu ac ymuno yn yr hwyl(!) o ddatblygu’r wefan i’r Gymraeg, ewch ati i gyfieithu! (translate.twttr.com)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php