Taf-Od

Wyth enwebiad i gynnyrch S4C yng Ngwyl Cyfryngau Celtaidd 2013

Mae nifer iawn o raglenni Cymraeg wedi eu henwebu ar gyfer gŵyl cyfryngau Celtaidd.

Ymhlith y rhaglenni sydd gyda siawns o ennill gwobr, mae rhaglen rygbi, ‘Jonathan’, y ddrama ‘Gwaith Cartref’ ac ‘Abadas’. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ddiwedd Ebrill yn Abertawe ble fydd rhaglenni o’r Alban, Cernyw, Llydaw, Ynys Manaw, Iwerddon a Chymru yn cystadlu am wobrwyau. Bydd panel rhyngwladol yn barnu nifer fawr o raglenni o’r gwledydd hyn sydd yn cynnwys wyth enwebiad Cymraeg.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys, ei bod hi’n “Braf iawn i weld cynnwys S4C mor amlwg yn y rhestr fer ryngwladol yma”

“Mae’r gydnabyddiaeth yn y categorïau digidol yn adlewyrchu’r pwyslais mae S4C nawr yn rhoi ar sicrhau bod cynnwys S4C ar gael yn y ffyrdd mwyaf cyfoes, ar gymaint â phosib o blatfformau i sicrhau bod y gynulleidfa yn gallu ei mwynhau ble bynnag maen nhw’n dymuno.”

Ymysg yr enwebiadau o Gymru, mae app Y Tywydd a gwasanaeth ail sgrin Y Lifft, oedd yn geisiadau ar gyfer gwobrwyau digidol yr ŵyl. Mae’r cyfryngau Cymraeg wedi bod yn gryn lwyddiannus yn y gorffennol yn yr ŵyl, gyda Rapsgaliwn yn ennill gwobr blwyddyn diwethaf yn Londonderry a ‘Ras yn erbyn amser’ ac ‘Only Men Aloud – O Dredegar Newydd i Efrog Newydd’ yn cael eu gwobrwyo yn 2011. Mae’n debyg bydd llawer o gefnogaeth i un o’r enwebiadau gan cwmni Rondo Media, ‘Gwlad yr Astra Gwyn’ a oedd yn hynod boblogaidd ar S4C diwedd blwyddyn diwethaf.

Bydd yr wyl yn digwydd rhwng y 24ain a’r 26ain o Ebrill blwyddyn yma yn Abertawe.

 

Rhestr o’r enwebiadau o stabal S4C: 

Calon Cartŵn                                      (Cynhyrchiad Griffilms)

Afal Drwg Adda                               (Cynhyrchiad Cwmni Da)

Abadas                                                     (Cynhyrchiad Dinamo)

Y Byd ar Bedwar                               (Cynhyrchiad ITV Cymru)

Gwaith Cartref                          (Cynhyrchiad Fiction Factory)

Jonathan                                                         (Cynhyrchiad Avanti)

Tai Bach y Byd                                  (Cynhyrchiad Cwmni Da)

Gwlad yr Astra Gwyn                (Cynhyrchiad Rondo Media)

Y Lifft–Gwasanaeth Ail Sgrin(Cynhyrchiad Boom Pictures)

Y Tywydd – App                                (Cynhyrchiad Tinopolis)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php