Taf-Od

Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Tarddiad: Rhydian Jenkins

Yr wythnos diwethaf, cystadlodd Rhydian Jenkins, myfyriwr BA Cymraeg, am Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Dyma oedd ganddo i ddweud am y profiad:

Gan Rhydian Jenkins

Eleni, mi oeddwn yn un o 6 cystadleuydd a oedd yn cystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2016 yn Theatr y Stiwt yn Rhosllannerchrugog am wobr o £4,000. Roedd y profiad a’r paratoadau yn hynod o fuddiol a gwerthchweil i mi fel perfformiwr, o’r dosbarth meistr gyda’r tenor proffesiynol, Robyn Lyn, i’r cynhyrchiad proffesiynol ar y noson. Heb amheuaeth, bu’r profiad o gystadlu ar gyfer yr ysgoloriaeth wedi dangos i mi fflachiad o fywyd gyrfa perfformiwr proffesiynol, ac yr oedd yn fraint i mi fod yn rhan o’r broses.

Ar gyfer yr ysgoloriaeth, roedd y gwaith paratoi yn hynod o bwysig, er yn hir a chymhleth ar adegau, ond yn gwerthchweil yn y diwedd. Gofynnwyd i mi ganu repertoire amrywiol a chyferbyniad o fewn 12 munud, felly penderfynais ar ganu cân Jazz, Cerdd Dant, Cymraeg Clasurol a Sioe Gerdd. Heb amheuaeth, bu’r paratoadau o geisio sicrhau bod pob cân yn cael ei pherfformio i’r safon ddisgwyliedig o fewn ei genre yn heriol, ond dwi’n hapus fy mod i wedi’i chanu i’r gorau a allwn ar y noson.

Dyma oedd profiad gorau fy ngyrfa hyd yn hyn, ac yr oedd yn rhoi syniad i mi o le ydw i fel perfformiwr yn ogystal. Roedd y profiad yn sicr wedi fy nghynorthwyo ar gyfer y dyfodol gan dangos i mi’r hyn sydd yn ddisgwyliedig i ennill y gystadleuaeth os ca siawns yn y dyfodol, a pa lwybr genre/perfformio rydw i am ei ddilyn. Dyma oedd fraint fwyaf i fi fel canwr ifanc, a dwi’n gobeithio byddaf yn cael y cyfle eto i fod yn rhan o’r Ysgoloriaeth er mwyn i mi ddatblygu ymhellach fel canwr a pherfformiwr. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi fy nghefnogi ar hyd y broses, ac i fy hyfforddwyr personol am yr holl gymorth a gwaith caled dros y misoedd diwethaf.

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php