About

Xpress Radio was founded in 1996 and makes up part of Cardiff Student Media, alongside gair rhydd, Quench magazine and Cardiff Union TV.

You can listen to us online via the listen live player! We also broadcast throughout the Students’ Union.

Xpress Radio is a radio station run by students, for students. All of the controllers are volunteering students, and the current Station Managers are Cardiff University students Charlie Edmunds and Emma McGuigan.

For a full list of contact emails, head to the Contact page.

This is Xpress Radio.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cafodd Xpress Radio ei greu yn 1996 ac mae’n rhan o Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd. Mae’n un o bedwar gwasanaeth, gerllaw Gair Rhydd, Cylchgrawn Quench a Cardiff Union TV.

Gallwch wrando arnom yn fyw ar-lein drwy’r wefan! Rydym hefyd yn darlledu drwy’r Undeb Myfyrwyr.

Mae Xpress Radio yn orsaf sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr i fyfyrwyr. Mae’r rheolwyr i gyd yn fyfyrwyr gwirfoddol o Brifysgol Caerdydd ac y prif reolwyr yw Charlie Edmunds ac Emma McGuigan.

Am restr lawn o negeseuon e-bost cyswllt, ewch i’r Contact page.

Hwn yw Xpress Radio.

Do you care about Xpress Radio?

Help us to raise funds to upgrade our steadily deteriorating studio.

Thank you.

Now on Xpress

  • Saturday Morning BrunchSaturday, 10:00 -12:00
  • Grime Show

Coming Up

  • The ClinicSaturday, 12:00-14:00

Text STUDIO followed by your message to 82010.

Tweet @xpressradio.

css.php