Taf-Od

Concro’r Ail Dymor gyda’r ‘5C’

Beth yw cynghorion Tomos ar sut i oroesi'r ail dymor yn y brifysgol?

gan Tomos Evans

Dyma ni, felly, hanner ffordd drwy’r flwyddyn academaidd yn barod. Ble mae’r amser wedi mynd, dwedwch? Mae’r twrci wedi ei hen fwyta a’r coed wedi eu tynnu i lawr. Yr addunedau wedi eu gwneud (a’u torri?) a’r arholiadau wedi eu cwblhau.

Mae’n siŵr eich bod i gyd yn falch o gael dychwelyd i fwrlwm y brifddinas wrth i’r brifysgol ail-ddechrau wedi’r gwyliau Nadolig. Ond sut mae goroesi’r ail dymor o’ch bywyd prifysgol? Dyma rai cynghorion i’ch helpu ar hyd y ffordd.

Mewn gwirionedd, mae’n bosibl cwmpasu’r pethau pwysig mewn i bum ‘C’: cynlluniwch, cyfrannwch, cwblhewch, cymdeithaswch a chydbwyswch.

Cynlluniwch yr hyn sy’n mynd ymlaen yn eich bywydau prysur yn y brifysgol. Erbyn yr ail dymor, rydych wedi setlo i mewn i’ch routine ac efallai bod gennych ddisgwyliadau uwch ohonoch chi’ch hun. Prynwch ddyddiadur er mwyn cofnodi pob cyfarfod, darlith a seminar sydd gennych i’w mynychu. Os nad yw hynny’n bosibl, gallwch ddefnyddio’r calendr yn eich ffonau symudol fel eich bod yn medru atgoffa’ch hun o unrhyw ddigwyddiadau sydd gennych ar unrhyw adeg o’r dydd.

Cyfrannwch i wahanol agweddau o fywyd y brifysgol. Boed hynny’n cyfrannu i amrywiol elfennau Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, neu waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae cymaint o gyfleoedd i’w cael yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Felly, dyna’i gyd sydd i’w wneud yw bachu pob cyfle a gwneud y mwyaf ohonynt!

Cwblhewch eich gwaith prifysgol ar amser. Er ei bod hi’n anodd gwneud hynny ar adegau gyda llawer o bwysau a straeniau arnoch, mae hi’n bwysig gwneud eich gorau er mwyn cael y graddau gorau a chyrraedd y nod. Cofiwch y dywediad (ymddiheuriadau am y cyfieithiad o’r Saesneg) “Gweithio’n galed, chwarae’n galed”.

Cymdeithaswch gyda’ch cyd-fyfyrwyr. Os nad ydych eto’n aelod o unrhyw gymdeithas, nawr yw’r amser i wneud. Mae digon o amrywiaeth fel bod rhywbeth at ddant pawb. O’r Gym Gym i Gymdeithas Iolo, mae gennych ddigon o gyfleoedd i gymdeithasu yn y Gymraeg hefyd. Er bod gwaith yn bwysig, cofiwch i neilltuo amser ichi gael cymdeithasu gyda’ch ffrindiau ac ymdrochi ym mwrlwm y brifddinas.

A chyda hynny dawn at ein ‘C’ derfynol: cydbwyswch. Os fedrwch ddarganfod cydbwysedd rhwng yr holl elfennau uchod, mae’n siŵr y cewch ail dymor hynod lwyddiannus a llawn hwyl ym Mhrifysgol Caerdydd. Pob lwc!

css.php