Taf-Od

Adolygiad: Doctoriaid Yfory

Tarddiad: S4C

Gan Liam Ketcher

Ar ôl peidio disgwyl i fwynhau Doctoriaid Yfory, roedd hi’n syndod pa mor dda yr oedd y gyfres mewn gwirionedd. Mae’n rhaglen ddogfen sydd yn gwneud yn fwy na twli ffeithiau atoch, ond hefyd yn dangos storiau bywydau. Dengys storiâu’r myfyrwyr, a’r cleifion, gan eu dilyn yn ystod cyfnod hanfodol o’u bywydau. Nid yw’n dieithr i mi fod meddygaeth yn faes anodd i astudio, ond mae’r gyfres wedi dangos i mi ei bod hi’n fwy nag oriau hir o astudiaeth drwm mae’n rhaid gwneud er mwyn llwyddo.

Mae byw gyda meddyg yn anodd gyda’i chwyno cyson am bwysau gwaith, a minnau’n tybio bod y ddau ohonom ni o dan yr un maint o bwysau gwaith. Ond mae’n rhaid i mi fod yn deg iddi, ar ôl gwylio’r gyfres dwi di dysgu bod meddygaeth yn bwnc trwm iawn. Yn ôl rhai mae’n teimlo’n amhosib bod ar ben y gwaith. Mi wnes i gyfweld gyda Manon ac Elin, dwy fyfyrwraig sydd yn astudio Meddygaeth ac ymddangos ar y rhaglen. Dywedodd Manon, “Mae’n anodd tydi, mae’n waith caled ofnadwy, ond dwi’n cael hwyl. Mae’n neis i ddod i adnabod pethau yn lot manylach wrth gymharu gyda lefel ysgol.”

A hefyd, chwarae teg i’r myfyrwyr meddygaeth, mae’n rhaid iddyn nhw gydbwyso astudiaethau academaidd gyda chyfnodau ar leoliad o fewn ysbytai a meddygfeydd. Credaf Manon mai bod a’r lleoliad yw’r rhan gorau’r cwrs

“Achos eleni da ni’n cael mynd ar wards i wneud ‘clinical sgils.’ Felly da ni’n gweld pobl sy’n wael a da ni’n gallu gwrando ar bethau anarferol ac wedyn dysgu o hynny.”

Y pumed bennod o’r gyfres ydy’r anoddach i wylio gan ein bod yn dilyn myfyrwyr blwyddyn tri yn y bennod yma ar ei brosiect oncoleg, hynny yw dilyn claf gyda chancr am dri mis. Dyma oedd y tro gyntaf yn y gyfres lle rydym yn gweld y myfyrwyr yn ymdopi gyda sefyllfa go iawn, gyda chlefyd afiach sydd yn dychryn niferoedd o bobl. Daeth hyn a deigryn i’m llygaid wrth wylio’r myfyrwyr yn cyd-weithio gyda’r cleifion mewn ffordd parchus, ond hefyd yn dangos emosiwn a dealltwriaeth i’w sefyllfa nhw. Daeth hyn yn sioc fawr i Manon pan oedd hi yn gwylio hwn,

“Cefais sioc wrth weld y prosiect oncoleg o’n ni ddim yn gwybod bod ‘na ffashwn beth. Mae hynna’n eithaf brawychus.”

Cytunodd Elin gyda’i ond dywedodd hefyd, “…mae’n neis i weld fod y pobl sydd yn gwneud y swyddi yma yn arferol. Maen nhw’n debyg i ni, a bydda ni’n medru gwneud yr un pethau a nhw un diwrnod hefyd.”

Mwynheuodd y merched ffilmio’r gyfres a chytunwyd bydde ffilmio cyfres arall yn syniad gwych ar gyfer y dyfodol. Credaf fydd hi’n syniad gwych os bydda’n nhw’n dal lan gyda Manon ac Elin yn eu pumed flwyddyn i weld sut mae’r ddau wedi gwneud ers ffilmio y tro cyntaf. Mae’n gyfres real iawn sydd yn dangos storiâu gwych ac yn dangos faint mae’r pobl ifanc yma yn gweithio.

css.php