Taf-Od

Adolygiad: Gwobrau’r Selar

Tarddiad: Rhys Dafis

Gan Rhys Dafis

Dyma’r tro cyntaf i fi ddewrio’r daith i Wobrau’r Selar, a doeddwn i ddim yn rhy siwr beth i’w ddisgwyl. Chwarae teg, wnaeth Aberystwyth ddim siomi.

Cyn i’r gwobrau hyd yn oed ddechrau, ges i’r bleser o fynd i nid un, ond dau gig yn Aberystwyth ar y nos Wener. Yn gyntaf, gwylio Geraint Jarman a Gareth Bonello yn swyno’r dorf mewn gig acwstig yn Neuadd Pantycelyn, ac yna’n syth lawr i’r Llew Du lle roedd awyrgylch llawer mwy bywiog a swnllyd, diolch i Mosco, Los Blancos a Mellt.

Y bandiau wnaeth adael yr argraff fwya arna i ar y noson oedd y rhai ifanc. Y band cynta ar y noson oedd Alffa, two-piece blŵs cyffrous o Lanrug. Ma nhw ychydig bach yn amrwd, ond mae’n amlwg bod llawer o botensial ganddyn nhw.

Roedd hi’n anarferol gwylio Cpt. Smith yn chwarae set acwstig, ond roedd e’n gweithio. Newid gorfodol oedd hwn gan bod eu drymiwr yn absennol, ond wnes i fwynhau clywed y caneuon ar newydd wedd, yn enwedig y cyfyr Gorky’s, ‘Merched yn neud gwallt ei gilydd’.

Uchafbwynt arall oedd Chroma, y band gollodd allan ar wobr ‘Band Newydd Gorau’ am iddynt gyflawni’r drosedd anfaddeuol o ddod o dde Cymru. Er bod y dorf yn dal yn gymharol fach, roedd eu set nhw mor egnïol ag arfer.

Ma rhaid i fi roi honourable mention i Ffracas hefyd. Dy’n nhw ddim fy math i o fand ond maen nhw’n amlwg yn dalentog iawn, ac ar flwyddyn arall nhw fydde fy newis i am Band Newydd Gorau, jyst mod i’n meddwl bod ganddyn nhw ychydig o ffordd i fynd. Maen nhw’n ifanc iawn a dwi’n edrych ymlaen i weld sut maen nhw, ynghyd â’r bandie eraill cyffrous ifanc, yn datblygu yn y blynyddoedd nesaf.

Rhag ofn bod chi heb sylwi, do’n i ddim yn union yn cytuno gyda phenderfyniadiau democrataidd y 1,000 a mwy o bobl bleidleisiodd. Mae’n dechrau mynd ychydig yn ddiflas gweld yr un pobl yn ennilll bob tro, haeddiannol neu beidio. Ond ofer yw cwyno, gan nad yw pethau’n debygol o newid yn fuan.

Ta beth, heblaw’r ennillwyr rhagweladwy iawn, wnes i fwynhau gweddill y noson yn fawr iawn. Roedd Castles yn ychwanegu ychydig o amrwyiad i’r noson, roedd HMS Morris a Cowbois yn wych, a gorffennodd Candelas y noson gyda bang fel arfer.

Mae rhywbeth i bawb (neu o leia’r mwyafrif ohonom ni) yng Ngwobrau’r Selar. Hyd yn oed i rywun mor surbwch a fi, roedd digon o amrywiaeth o fandie i gadw fi’n hapus rhan fwya o’r amser! Ynghyd â’r gigs ar y nos Wener, ges i benwythnos gwych.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php