Taf-Od

Alun Davies AC : Brexit yn cynyddu teimladau gwrth Gymraeg

Tarddiad: Cynulliad Cymru drwy Flickr

Gan Osian Morgan

Yn ôl Alun Davies, y Gweinidog dros y Gymraeg ac Addysg Gydol oes, gall Brexit olygu y bydd mwy o bobl yn troi yn erbyn y Gymraeg. Dywedodd Alun Davies, a oedd o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd fis Mehefin diwethaf, yr oedd yn credu y gallai teimladau gwrth Gymraeg dod law yn llaw a’r cynnydd sylweddol yn y gwrthdaro hiliol sydd wedi digwydd yng Nghymru a Phrydain, ers i 54% o boblogaeth Prydain pleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd y llynedd.

Wrth siarad gyda Golwg 360, dywedodd Alun Davies “Mae pobol sydd wedi bod yn wrthwynebus i’r Gymraeg, sydd wedi cadw’n dawel dros y blynyddoedd diwethaf – mae Brexit wedi dod nawr iddyn nhw ymosod ar y Gymraeg, mewn ffordd buasen nhw ddim wedi gwneud, efallai blwyddyn, dwy flynedd yn ôl.

Cyfaddefodd yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent – y sir yng Nghymru a oedd mwyaf o blaid gadael yr UE, gyda 62% o’u hetholwyr yn awyddus i adael yr undeb – ei fod yn gweld y cyfnod presennol yng Nghymru fel un bregus iawn.

Ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r nifer o achosion o droseddau hiliol wedi cynyddu’n sylweddol. Mae llawer o’r bobl oedd o blaid Brexit wedi gweld y bleidlais fel cyfiawnhad dros gael gwared â mewnfudwyr, a phobl sydd o gefndiroedd a chrefyddau gwahanol o’r wlad, ac o ganlyniad, cynyddwyd y nifer o achosion o droseddau hiliol o 10,793 rhwng Gorffennaf a Medi 2015, i 14,295 yn ystod yr un cyfnod yn 2016.

Dyweodd “Ro’n i’n siarad â chriw o bobol pythefnos yn ôl ac roedd y fenyw yn yr ystafell yn dweud bod hi wedi gweld cynnydd yn achosion o fwlio yn yr ysgol, plant du yn cael eu bwlio yn yr ysgol. Dw i’n meddwl y gwelwn fwy o wrthdaro oherwydd Brexit a dw i’n gweld efallai y bydd y Gymraeg yn rhan o hyn.”

Yn amlwg creda Alun Davies y bydd rhai yn troi yn erbyn y Gymraeg oherwydd ei fod yn perthyn i ddiwylliant gwahanol i’w diwylliant hwy, fel y maent wedi gwneud gyda phobl o ddiwylliannau a gwledydd eraill. Cawn weld os bydd cynnydd yn y teimladau gwrth Gymraeg a Chymreig yn y misoedd a blynyddoedd sydd i ddod.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php