Taf-Od

Andrew RT Davies yn arweinydd newydd y Ceidwadwyr Cymraeg

Yr arweinydd newydd: Andrew RT Davies. Tarddiad: National Assembly for Wales
Yr arweinydd newydd: Andrew RT Davies. Tarddiad: National Assembly for Wales
Gyda ymddiswyddiad Paul Davies, Andrew RT Davies sydd yn dod yn arweinydd newydd y Ceidwadwyr Cymraeg. Taf-od sydd yn edrych ar ei yrfa gwleidyddol.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Taf-od

Yn dilyn ymddiswyddiad Paul Davies o’i swydd fel arweinydd y Ceidwadwyr Cymraeg diwedd mis Ionawr, mae Andrew RT Davies wedi camu i mewn i’r swydd. Cafodd y penderfyniad ei wneud gan y Ceidwadwyr Cymraeg a dyma fydd ei ail dro yn arwain y blaid.

Cafodd Paul Davies ei ymddiswyddo yn dilyn cael ei ddal yn yfed alcohol ar dir y Senedd gyda rhai gwleidyddion eraill. Digwyddodd hyn ar ôl i alcohol cael ei wahardd yng Nghymru fel un o gyfyngiadau’r coronafeirws. Arweiniodd hyn at adlach gan y cyhoedd gyda sawl un yn siomedig i weld gwleidyddion yn anwybyddu’r rheolau.

Roedd y Ceidwadwyr Cymraeg eisoes wedi cefnogi Paul Davies yn aros yn y swydd ond dywedodd Davies ei hun ei fod yn credu bod ei weithredoedd wedi “niweidio’r ymddiriedaeth” roedd pobl wedi ei roi iddo ac “yn dechrau tynnu sylw o’r gwaith o sicrhau atebolrwydd Llywodraeth Cymru Lafur.” Felly dyna’r rheswm tu ôl gwneud y penderfyniad a hynny mor gyflym.

Disgrifiodd Andrew RT Davies derbyn ei rôl newydd fel rhywbeth oedd “yn anrhydedd ac yn fraint,” a thalodd deyrnged i’w rhagflaenydd gan ddweud bod yno “waith brys o’n blaenau” yn cyfeirio at yr etholiad Seneddol sy’n digwydd eleni.

Mae wedi cyhoeddi pwy yw ei gabinet cysgodol yn barod ac mae’n cynnwys pedair o ferched.

Fodd bynnag, mae Andrew RT Davies wedi achosi cryn dipyn o ddadl yn y gorffennol ar ôl iddo gymharu ail refferendwm Brexit gyda’r ymosodiadau terfysg ar y Capitol yn yr UDA ar gychwyn y flwyddyn. Yn ei drydar, cyfeiriodd at yr arweinydd Llafur Keir Starmer fel rhagrithiwr ar ôl iddo anghymeradwyo’r ymosodiadau ar y Capitol a gafodd eu hannog gan y cyn-arlywydd Donald Trump.

Trydarodd Andrew RT Davies:

“I’m not sure you’re in the strongest position right now given you campaigned to overturn democracy and the will of the British people,”

a derbyniodd lawer o adlach am ddweud hynny. Wynebodd Davies alwadau i adael y Senedd yn gyfan gwbl ychydig o wythnosau yn ôl yn dilyn ei eiriau dadleuol ond ni ddigwyddodd hynny.

Ymateb Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, i Andrew RT Davies yn dod yn arweinydd diweddaraf y blaid oedd

“Wedi’r gwrthdrawiad, dychwela’r gyrrwr sedd gefn i yrru Cymru am yn ôl. Wedi ei wrthod unwaith gan ei dîm ei hun yn y Senedd, bydd yn awr yn mynd ati gyda’i brosiect personol o ddileu pwerau’r Senedd a mynd â democratiaeth Cymru’n ôl ddegawdau.”

Felly, ymatebion cymysg sydd wedi bod i’r penderfyniad ac mae’r pwysau ar y blaid yn cynyddu wrth i’r etholiad Seneddol agosáu.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php