Taf-Od

Ashley Williams yn ymddeol o bêl-droed

Capten Ffantastig. Ashley Williams. Tarddiad: MelyCM (drwy flickr)
Capten Ffantastig. Ashley Williams. Tarddiad: MelyCM (drwy flickr)
Wrth i Ashley Williamd ymddeal. Taf-od sydd yn edrych yn ol ar ei yrfa llewyrchus gyda nifer o glybiau a hefyd Cymru.

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Wedi gyrfa gampus gyda chlybiau Hednseford, Stockport, Abertawe, Everton, Stoke a Dinas Bryste, mae cyn-gapten Cymru Ashley Williams, wedi ymddeol o bêl-droed proffesiynol. Mae Williams wedi chwarae dros 700 gêm mewn gyrfa parhaodd dros 19 o flynyddoedd, gan gynnwys 86 gêm dros Gymru. Wedi iddo fod heb glwb ers dechrau’r tymor, cyhoeddodd Williams ei fod yn ymddeol, a daeth gyrfa un o chwaraewyr gorau Cymru erioed, i ddiwedd.

Dechreuodd Williams ei yrfa yn academi Tamworth, ac yna West Bromwich Albion, ond rhyddhawyd gan y clwb yn 16 oed, cyn ymuno â Hednesford Town yn y cynghreiriau is. Wedi perfformiadau campus gyda nhw, arwyddodd i Stockport County yn 2003, cyn mynd ymlaen i gapteinio’r clwb yn League One. Yn ystod ei gyfnod gyda Stockport, enillodd Williams ei gap cyntaf dros Gymru mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Lwcsembwrg yn 2008. Roedd ei berfformiadau i Stockport wedi denu sylw CPD Abertawe, ac fe aeth ar fenthyg i’r clwb gan ei helpu i ddyrchafu i’r Bencampwriaeth. Arwyddodd i’r clwb yn barhaol y tymor canlynol, a dechreuodd ei daith anhygoel gyda’r Elyrch.

Heb amau, Ashley Williams yw un o’r chwaraewyr gorau i wisgo crys gwyn Yr Elyrch. Yn ei amser yn Stadiwm y Liberty, chwaraeodd 322 gêm a sgorio 14 gôl. Williams oedd y canolbwynt i amddiffyn Yr Elyrch, a thorrodd ei record ffi i’w arwyddo. Roedd Williams wedi cael tymor campus yn y Bencampwriaeth, a oedd wedi dilyn at ef yn ennill Chwaraewr Cymreig y flwyddyn yng ngwobrau Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Parhaodd ei berfformiadau’r ddau dymor canlynol, gan ond ildio 37 gôl yn ystod tymor 2009/10 fel rhan o amddiffyn Abertawe, Dilynodd hyn at enwebiad ac ennill le yn nhîm y flwyddyn y Bencampwriaeth. Yn nhymor olaf Yr Elyrch yn y Bencampwriaeth, roedd Williams wedi ennill le yn nhîm y flwyddyn y Bencampwriaeth am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn ogystal, roedd wedi chwarae 106 gêm olynol i’r Elyrch, gan dorri record Andy Legg a Gilbert Beech.

Roedd Yr Elyrch wedi treulio pum blwyddyn gyda Williams fel ei chapten yn Uwch Gynghrair Lloegr. Sgoriodd Williams ei gôl gyntaf yn Uwch Gynghrair Lloegr pam gollwyd Yr Elyrch 4-1 i Chelsea. Er i bynditiaid rhagfynegi bydd Yr Elyrch yn cael tymor gwarthus yn yr Uwch Gynghrair, ac i ddarostyngu, capteiniodd Williams y tîm y 11eg yn y gynghrair. Blwyddyn wedyn, daw camp enfawr i Williams wrth iddo gapteinio Yr Elyrch yw ei phrif dlws cyntaf yn 2013, wrth iddynt guro Bradford 5-0 yn rownd derfynol Cwpan y Gynghrair. Cododd y tlws gyda Garry Monk, prif-gapten y clwb oedd wedi dod ymlaen fel eilydd yn yr ail hanner. Wedi i Monk ymddeol a chymryd rôl hyfforddwr Yr Elyrch, rhoddwyd yr awenau i Williams fel prif gapten y clwb. Yn ei dair blwyddyn olaf gyda’r clwb, capteiniodd Yr Elyrch yng Nghynghrair Ewropa ac i safle uchaf y tîm yn eu hanes. Roedd ei adawiad wedi gadael twll yn amddiffyn Abertawe, twll profodd anodd ei lenwi.

Roedd perfformiadau campus Williams wedi ennill symudiad i Everton, gyda’r Toffis yn talu £12 miliwn am ei wasanaeth. Nid oedd ei gyfnod gyda Everton mor llwyddiannus â beth yr oedd yn disgwyl. Roedd ei berfformiadau dim cystal â’i berfformiadau i’r Elyrch. Chwaraeodd 60 gêm i’r clwb dros gyfnod o dair blwyddyn, gan chwarae yng Nghynghrair Ewropa yn y cyfnod hynny. Yn dilyn cyfnod lle nad oedd yn chwarae gemau, aeth Williams ar fenthyg i Stoke City yn y Bencampwriaeth ar gyfer tymor 2018-19. Roedd yn chwarae’n gyson i dîm dan arweiniant Gary Rowett, ac yna Nathan Jones. Chwaraeodd 37 o gemau dros y tymor, gan sgorio unwaith yn erbyn Norwich. Ar ddiwedd y tymor cafodd ei rhyddhau gan Everton, ac yn dod a chyfnod o 8 blwyddyn yn chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr i ddiwedd.

Wedi’i rhyddhau, roedd Williams yn chwilio am glwb newydd, a darganfod cartref newydd ym Mryste. Arwyddodd i Ddinas Bryste yn Awst 2019 ar delerau cyfnod byr, oedd am ddod i ben ym mis Ionawr. Sgoriodd unwaith yn y cyfnod hyd at fis Ionawr, ac roedd ei berfformiadau wedi ennill cytundeb hyd at ddiwedd y tymor iddo, lle sgoriodd gôl arall i’r Robiniaid. Chwaraeodd 32 o gemau yn y tymor, cyn gadael ar ddiwedd y tymor.

Efallai’r atgofion mwyaf melys o Ashley Williams, oedd ei berfformiadau yng nghrys coch Cymru. Capteiniodd Cymru am y tro cyntaf mis Tachwedd 2009 wrth guro Yr Alban 3-0. Daeth Williams yn gapten parhaol Cymru o dan Chris Coleman yn 2012, wrth ddisodli Aaron Ramsey. Heb amau, atgofion gorau unrhyw gefnogwr Cymru oedd Haf 2016, wrth i Gymru cyrraedd rownd gynderfynol EWRO 2016. Roedd wedi capteinio Cymru yn ei twrnament rhyngwladol cyntaf ers 1958, ac nid oedd wedi siomi. Cafodd Williams twrnament gwych, a pwy gall anghofio ei beniad yn erbyn Gwlad Belg yn y rownd gogynderfynol. Bydd noson 1af Orffennaf byw yng nghof yr amddiffynnwr am byth, mae hynny’n sicr. Er i Gymru colli yn y rownd gynderfynol yn erbyn Portiwgal, Williams oedd y capten cyntaf i arwain Cymru i rownd gynderfynol yn ei hanes. Chwaraeodd ei gêm olaf yn erbyn Hwngari yn 2019, ac felly yn diweddu gyrfa yn y crys coch gyda 86 cap.

Bydd enw Ashley Williams ddim yn cael ei anghofio ymysg cefnogwyr pêl-droed, enwedig cefnogwyr Cymru a’r Elyrch. Dwi’n siŵr fy mod yn siarad ar ran pawb pan obeithiaf geith Ashley Williams ymddeoliad hapus.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php