Taf-Od

Bale yn cynnal breuddwydion y Cymry

Calon yn curo: Cymru yn gyfartal yn erbyn Croatia. Tarddiad: Llion Carbis

gan Llion Carbis o Stadiwm Dinas Caerdydd

C

ofnododd tîm Ryan Giggs ei ail gêm gyfartal o’r wythnos yn gemau rhagbrofol Ewro 2020, wedi brwydr gorfforol ffyrnig yn erbyn Croatia, 1-1 oedd y sgôr yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Cyn ymosodwr Everton, Nikola Vlasic, sgoriodd yn gynnar i’r ymwelwyr. Yna, ond eiliadau cyn yr hanner, sgoriodd Gareth Bale gôl arbennig i unioni’r sgôr.

Wedi colli i Groatia yn flaenorol ym mis Mehefin, ac wrth ystyried mai’r ymwelwyr sydd ar frig grŵp E, tîm Zlatko Dalic oedd y ffefrynnau ar ddechrau’r gêm. Yn ddisgwyliedig felly, dechreuodd yr ymwelwyr a hyder a phwrpas wrth iddynt ddechrau rheoli meddiant.

Er gwaethaf dechrau hyderus yr ymwelwyr, bu ennyd dadleuol wrth i amddiffynnwr Lerpwl, Dejan Lovren, llorio Dan James. Nid oedd y dyfarnwr, Bjorn Kuipers, yn cytuno gydag asesiad y Wal Goch a oedd yn gweiddi’n angerddol am gic o’r smotyn.

Ond munud yn ddiweddarach, Croatia oedd ar y blaen. Collodd Jonny Williams meddiant yn hanner Croatia. Wedi cipio’r bêl, ymosododd yr ymwelwyr yn bwrpasol wrth iddynt fanteisio ar amddiffyn gwan tîm Ryan Giggs. Daeth y bêl i gyn ymosodwr Everton, Nikola Vlasic, ar ochr y cwrt cosbi a gyrrodd ei ergyd i gornel y rhwyd. 0-1 Croatia.

Ychydig funudau yn hwyrach a daeth Croatia yn eithriadol o agos at ddyblu ei mantais. Gwaith arwrol gan Wayne Hennessey profodd yn dyngedfennol i rwystro peniad Ivan Perisic.

Wrth i Groatia rheoli’r meddiant yn ddeallus, dechreuodd ysbryd y Wal Goch – wedi anthem llawn angerdd – lleihau. Ond, ni chymerodd amser hir i’w ysbryd adfywio wedi tacl warthus gan Domagoj Vida ar Dan James – gan adael asgellwr Manchester United ar lawr am rhai munudau.

Wedi’r gwrthdrawiad honno, daeth y gêm yn un ffyrnig ac egnïol tu hwnt, gyda naill tîm yn gweithio’n ddiflino i ennill y frwydr gorfforol.

Er ymdrechion tîm Ryan Giggs, nid oedd ei dygnwch a dwyster yn arwain at ragor o feddiant, gyda’r gwrthwynebwyr yn rheoli tempo'r gêm – er mawr rwystredigaeth i gefnogwyr Cymru.

Serch hynny, mae gemau yn aml yn cael eu trawsnewid gan eiliad ysbrydoledig, a dyna’n union y cafwyd wedi ymdrechion diflino Ben Davies. Wrth i bedwar munud cael eu hychwanegu (wedi anaf Dan James), aeth Ben Davies ar rediad mentrus cyn pasio’n gyfrwys i Gareth Bale yng nghwrt cosbi Croatia. Yn nodweddiadol, cymerodd Bale'r bêl o dan ei afael llawn hyder cyn ergydio’n glinigol i gornel y rhwyd.

Am gol i gynnal breuddwydion y Wal Goch. 1-1 ar yr hanner.

Ni ddechreuodd yr ail hanner gyda’r un oruchafiaeth i’r ymwelwyr. Roedd gan Groatia mwyafrif llethol o’r meddiant trwy gydol y gêm, ond nid oeddent mor fygythiol gyda’r bel yn yr ail hanner. Yn yr achlysuron prin roedd gan Gymru’r bêl, roedd yna awydd clir i fod yn bositif a cheisio herio amddiffyn Croatia.

Cafodd yr awch i ymosod ei arddangos gan ergyd cynnar Dan James yn yr ail hanner. Rhedodd asgellwr Manchester United yn llawn hyder ar yr asgell dde, cyn ergydio’n fygythiol gan fynnu arbediad da gan Livakovic yn gôl Croatia.

Gan eithrio’r cyfle yna, nid oedd lawer i ddiddanu cefnogwyr y ddau dîm yn yr ail hanner – dangosydd o ba mor gystadleuol oedd y gêm. Nid oedd naill dîm yn fodlon mentro’n ormod, yn enwedig wrth ystyried pa mor arwyddocaol oedd yr ornest yn gyd-destun y grŵp.

Aeth yr amddiffynnwr, Tin Jedvaj, yn gymharol agos gydag ergyd dyfeisgar. Yna, ymddangosodd bod Harry Wilson ar ffin hollti amddiffyn Croatia yn ei hanner cyn cael ei gicio’n sinigaidd iawn gan Luka Modric.

Gêm cymharol ddifflach ydoedd yn yr ail hanner, gyda chyfleoedd yn brin i’r ddau dîm. Fodd bynnag, rhaid cydnabod ymdrechion diflino tîm Ryan Giggs i gipio pwynt sy’n cynnal breuddwydion y Wal Goch o gyrraedd Ewro 2020. Dwy gêm sy’n weddill i Gymru sef Azerbaijan oddi cartref a Hwngari yn y brifddinas, gemau sydd am benderfynu tynged Cymru yn grŵp E.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php