Taf-Od

Bale yr arwr ond perfformiad Cymru yn siomi

Gareth Bale sgoriodd y gôl hollbwysig i gipio'r fuddugoliaeth. (Tarddiad: Llion Carbis)

gan Llion Carbis o Stadiwm Dinas Caerdydd

Gareth Bale oedd yr arwr i Gymru wrth i dîm Ryan Giggs curo Azerbaijan 2-1 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ymddangosiad esgeulus ydoedd gan Gymru, ond mae gobeithion y Dreigiau o gyrraedd Ewro 2020 dal yn fyw wedi’r fuddugoliaeth.

Gyda buddugoliaeth yn angenrheidiol i’r Dreigiau, dechreuodd Cymru gydag awch amlwg i ymosod. Bygythiodd Joe Rodon i sgorio o fewn y munudau agoriadol wrth iddo gyrraedd cic-rydd Harry Wilson, ond ni lwyddodd i ergydio gyda digon o gywirdeb.

Munudau yn hwyrach, a chafodd y Wal Goch ei chyfle gyntaf i weld doniau Bale ar waith. Yn chwarae ar yr asgell dde, aeth Bale ar rediad anturus ar hyd ochr y cwrt cosbi, cyn iddo groesi’n effeithiol i Tom Lawrence. Er tristwch i Gymru, ni lwyddodd ymosodwr Derby manteisio ar y cyfle.

Er gwaethaf awydd Cymru i ymosod, nid oedd yr ymwelwyr yn chwarae yn andros o geidwadol. Ceir cyfnodau o chwarae taclus a phasio clyfar gan Azerbaijan – tîm sydd wedi methu ag ennill oddi cartre’ yn ei 32 gêm ddiwethaf.

Daeth ennyd dadleuol cyntaf y gêm wrth i Harry Wilson droedio ar Almeida ar yr asgell dde. Wrth edrych ar yr uchafbwyntiau, roedd asgellwr Bournemouth yn ffodus tu hwnt i osgoi carden goch.

Rhaid cydnabod roedd hon yn gêm roedd rhaid i Gymru ei hennill, ond nid oedd digon o allu’r tîm cenedlaethol yn cael ei arddangos. Yn wir, roedd diamynedd yn cymeriadu chwarae Cymru ar adegau, gyda sawl pas esgeulus a wastraffus yn cael ei chwarae.

Yn hynod anlwcus i Azerbaijan, daeth gôl agoriadol gyntaf y gêm yn ffodus iawn i Gymru. Yn nodweddiadol, torrodd Bale i mewn ar ei droed chwith o’r asgell dde a gwyrodd ei ergyd oddi ar ben Pavlo Pashayev ac i mewn i gôl diwarchod Azerbaijan. 1-0 i Gymru ar yr egwyl.

Dechreuodd yr ail hanner yn gymharol ddi-flach gyda Chymru yn rheoli meddiant, ond yn methu â chreu digon o gyfleoedd ystyrlon i sgorio. Ni lwyddodd Azerbaijan i greu llawer ychwaith, ond gydag un gwrth ymosodiad effeithiol (ac amddiffyn ofnadwy gan Gymru), llwyddodd yr ymwelwyr i unioni’r sgôr.

Chwaraeodd Seydaev pas cyfrwys i ryddhau Emreli ac ar ôl ergydio’n llipa yng nghwrt cosbi Cymru, ni lwyddodd Wayne Hennessey i dal yr ergyd gan adael i’r ymosodwr sgorio. 1-1.

Mewn ymgais i ychwanegu tipyn o allu creadigol cafodd Jonny Williams ei gyflwyno ar ôl i awr basio, a gydag ond chwarter awr yn weddill daeth Sam Vokes ymlaen – arwydd o angen Cymru i ymosod yn fwy uniongyrchol ac yn fwy effeithiol.

Wrth i’r eiliadau pasio, daeth rhwystredigaeth y dorf yn fwy amlwg, ac er ryddhad i gefnogwyr y tîm cenedlaethol, ymddangosodd Bale i arbed y gêm. Ar ôl colledion olynol yn erbyn Croatia a Hwngari, hanfodol ydoedd i Gymru curo Azerbaijan a Bale – ar ôl haf heriol gyda Real Madrid – oedd yr arwr.

Cafodd ergyd Joe Allen ei gwyro oddi ar amddiffynnwr Azerbaijan, a gyda’r bêl yn hongian yn yr awyr, Gareth Bale a neidiodd uchaf i benio’r bêl i gefn y rhwyd.

Mewn gwirionedd, perfformiad siomedig ydoedd ac ni fydd yn lleddfu’r pwysau ar ysgwyddau Ryan Giggs. Ond, wedi’r cyfan, y canlyniad sy’n bwysig ac mae breuddwydion Cymru o gyrraedd Ewro 2020 yn parhau.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php