Politics

Barn: Beth yn y byd sy’n digwydd?

Don't read everything you read on a bus: The message pasted on a bus during a London protest. Source: ChrialJon (via Flickr).

Cyfrif honest myfyrwraig sydd wedi’i drysu gan wleidyddiaeth.

Gan Indigo Jones

Gwleidyddiaeth, y peth mwyaf cymhleth i ddeall ar y funud, efallai mae hi hyd yn oed yn fwy cymhleth ‘na gwyddoniaeth roced. Fel arfer dwi’n aros yn ddiduedd pryd rydw i’n siarad am wleidyddiaeth, fel arfer mae hyn o ganlyniad i’r ffaith dydw i ddim eisiau dechrau dadl, ond mwyafrif o’r amser mae hi o ganlyniad i fy ansicrwydd o beth sydd yn digwydd ym myd gwleidyddiaeth. 

Mae hyn yn y broblem gyda nifer o bobl yn y DU, yn enwedig i bobl ifanc. O ganlyniad i’r ansicrwydd o beth sy’n digwydd mae yna nifer fawr o bobl yn pleidleisio am y pobl anghywir neu sydd ddim yn pleidleisio o gwbl. 

Ar y llaw arall, gallech chi ddadlau fod yna ddealltwriaeth newydd gan bobl ifanc, trwy’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol a’r ffaith bod hi mor hawdd i ddod o hyd i wybodaeth am etholiadau a gwleidyddion. Galwodd y cyfryngau’r cynnydd mewn diddordeb gan bobl ifanc yn wleidyddiaeth yn “Youthquake”, ac efallai wnaeth pobl ifanc siglo gwleidyddiaeth a sut mae gwleidyddion yn targedu pobl ifanc.  

Ond yn debygol mae’r ochr ‘da ni’n gweld ar gyfryngau cymdeithasol fel arfer ond yn berthnasol i bleidiau gwleidyddol penodol. Er enghraifft, dyma’r pleidiau sydd yn gallu talu am gyhoeddiadau ar Drydar a Facebook i dargedu pobl i bleidleisio amdanyn nhw. Hefyd os ydych yn dilyn nifer fawr o bobl sydd yn pleidleisio am yr un blaid, wedyn yr hyn byddech yn gweld ar eich tudalennau yw tuedd tuag at y pleidiau yma. Mae hi’n galed dadlau yn erbyn eich ffrindiau a dod i gasgliad eich hun, yn enwedig os ydych yn fyfyriwr oherwydd gall effaith eich amgylchedd a barnau pobl eraill effeithio eich barn chi.

Ar y newyddion mae’n galed iawn darganfod y gwir am y pleidiau a gwleidyddion, yn enwedig o ganlyniad i “spin doctors” a’r cysyniad o reoli’r cyfryngau. Mae’n anodd gweld beth sydd yn cael ei lunio gan wleidyddion a beth yn union sy’n digwydd. Esiampl dda o hynny oedd yn ystod yr ymgyrch refferendwm Brexit, ble gwelon ni deunyddiau marchnata wedi’u hargraffu ar ochrau bysiau a gafodd hyn lot o sylw yn y cyfryngau. Mae hyn yn gymhleth i bobl ddeall yn enwedig wrth i wleidyddion manipwleiddio ystadegau yn ystod ymgyrchau etholiadau o fewn cyfnod ble mae pobl yn brwydro i ddeall beth sy’n digwydd.

Wrth ddod i gasgliad, fel canlyniad o’r effaith amgylchedd a diffyg addysg ar y materion yma gall pobl wneud y dewis anghywir wrth bleidleisio. Dwi’n teimlo’r straen a dwi’n sicr fod nifer fawr o bobl ifanc yn teimlo hynny hefyd. Mae gwleidyddiaeth yn ddryslyd yn enwedig o amgylch amser etholiad. Felly wrth i ni ymylu amser etholiad mae rhaid i ni ddarllen tu hwnt i’r ffigurau arwynebol ac addysgu ein hunain am beth nad ydym yn ddeall yn llwyr i sicrhau’r dewis cywir. 

Yn ystod etholiadau mae’n rhaid i wleidyddion fod yn dryloyw a lleihau’r maint o farchnata yn y cyfryngau rydyn ni’n weld. Fel canlyniad o fod rhywun sy’n ansicr o beth sy’n digwydd ar y funud yn ein gwlad ni, dwi hefyd yn ansicr am beth fydd yn digwydd yn fy nyfodol felly mae gwneud y penderfyniad ar Rhyagfyr y 12fed yn anhepgor.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php