Taf-Od

Barri yn cipio Cotterill

Bonjour Barri: Gwyneb newydd Parc Jenner, David Cotterill. Tarddiad: Rhys Skinner

gan Aled Biston

Mae nifer o chwaraewyr o broffil uchel wedi chwarae yn y Cymru Premier, Uwch Gynghrair pêl-droed Cymru, ond yn ddiweddar mae cyn-chwaraewr Abertawe, Sheffield United ac wrth gwrs Cymru, David Cotterill , wedi cael ei ychwanegu i’r rhestr. Mae Cotterill wedi arwyddo i dîm Barri, gyda’r gobaith o geisio cyrraedd y safleoedd Ewropeaidd. Gyda Cotterill yn ymuno â thîm Gavin Chesterfield, beth mae ei bresenoldeb yn y Cymru Premier yn golygu i statws y gynghrair?

Mae Cotterill yn chwaraewr sydd wedi cael gyrfa gampus. Mae ef wedi chwarae i Abertawe, Birmingham, Dinas Bryste a Portsmouth, ymysg eraill. Ynghyd â hyn, mae ef wedi ennill 24 cap i Gymru gan sgorio dwy gôl. Fe oedd yn rhan o dîm Abertawe wnaeth cyrraedd gemau ailgyfle y Championship ac yna chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Yn bendant bydd arwyddo Cotterill yn codi proffil y gynghrair, gyda nifer o chwaraewyr eraill o statws wedi chwarae yn y gynghrair hefyd. Mae Lee Trundle, Neville Southall a Leon Britton i gyd wedi chwarae i Gastell-nedd, Rhyl a Llanelli yn y gynghrair, felly nid Cotterill yw’r wyneb cyfarwydd cyntaf i ddod i’r gynghrair. Dros y ddwy flwyddyn ddiwethaf mae’r gynghrair wedi gweld cynnydd yn nifer yr wylwyr, a hefyd bach o lwyddiant yng ngemau Ewrop. Dros yr Haf, roedd Cei Connah wedi curo Kilmarnock dros ddwy gêm, gan alluogi iddynt barhau i’r rownd nesaf a chwarae FK Partizan, un o dimoedd enwocaf y gynghrair Ewropa.

Bydd arwyddo Cotterill yn dod a mwy o gyffro i dîm Barri, sydd yn barod yn brolio nifer o chwaraewyr talentog. Mae Mo Touray a George Ratcliffe ar fenthyg o Gasnewydd a Caerdydd ac yn chwaraewyr ifanc sydd am ddangos eu talent ar y cae. Mae Kayne McLaggon wedi bod yn gyson yn ei berfformiadau trwy’r tymor ac yn un o brif sgorwyr y gynghrair, tra bod Jack Compton yn gyn-chwaraewr Casnewydd a Yeovil. Mae Cotterill ond yn ategu at y llu o dalent yng ngharfan Barri, a diddorol bydd gweld pa safle bydd ef yn chwarae yn ail hanner y tymor.

Mae proffil y gynghrair wedi bod yn un o safon uchel yn ddiweddar. Am y tro cyntaf mewn cwpwl o flynyddoedd, mae nifer o dimau yn brwydro i gipio’r gynghrair, gyda’r Seintiau Newydd, Cei Connah, Y Bala a Barri yn llenwi’r pedwar safle uchaf. Y Seintiau Newydd sydd wedi ennill y mwyaf o deitlau, 13 ym modolaeth 27 blwyddyn y gynghrair. Ond bydd Cotterill a Barri yn obeithiol o drechu’r timoedd o’i chwmpas yn gam dau o’r tymor, sydd wedi cychwyn erbyn hyn. Maent yn barod wedi curo’r Seintiau Newydd unwaith yn gam un, felly byddent yn obeithiol o ailadrodd y gamp hynny pan mae’r timoedd yn cwrdd nesaf ar Mawrth 7.

Mae Barri wedi ennill lle yn chwech uchaf y Cymru Premier, sydd yn golygu byddent yn chwarae y pump tîm o’i chwmpas yn y misoedd nesaf, gydag un o’r timoedd yn ennill y gynghrair a 4 arall yn chwarae gemau ail-gyfle er mwyn cyrraedd Ewrop. Bydd cefnogwyr Barri yn obeithiol bydd Cotterill yn serennu yn y misoedd nesaf, wrth iddynt edrych i sicrhau lle yn Ewrop blwyddyn nesaf. Yn bendant, bydd timoedd eraill y Cymru Premier yn poeni pan fyddent yn chwarae Barri yn y gemau sydd i’w dod. Gêm nesaf Barri yw Y Drenewydd v Barri am 2:30 ar Chwefror 15. Bydd uchafbwyntiau’r gêm ar Sgorio.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php