Taf-Od

Blwyddyn wael i garfan Cymru

Nic Taylor drwy Flickr

Gan Eirian Jones

Am flwyddyn arall, mae’r Chwe Gwlad wedi dod i ben, a chefnogwyr Cymru yn gorfod wynebu’r siom sydd yn aml yn dod gyda dilyn y tîm cenedlaethol. Rhaid cydnabod, gwelwyd ambell i fflach o’r hen Gymru, ar adegau, ond perfformiad cymharol wan a welwyd, gyda’r cochion yn gorffen y twrnament yn y pumed safle. Hwnnw oedd y safle isaf ers 2007, gyda hyd yn oed yr Alban yn gorffen mewn safle uwch (dim byd yn erbyn yr Alban, wrth gwrs!).

Am yr ail flwyddyn yn olynol, yr hen elyn a gipiodd Cwpan eleni eto. Fodd bynnag, gallwn fod yn ddiolchgar i’r i’r Gwyddelod am atal y Saeson rhag ennill y Gamp Lawn. Dychmygwch pa mor annioddefol byddai cefnogwyr Lloegr wedi bod yn y Taf a ‘Juice’ petaent wedi curo pawb!

Wedi buddugoliaeth yn erbyn yr Eidal, a cholled anhaeddiannol yn erbyn y Saeson (rydw i’n bersonol yn dal i gael hunllefau am gic Jonathan Davies ac am “dacl” Alex Cuthbert), fe aeth y Cymry, rhyw ffordd yn llawn o hyder, i fyny i Gaeredin. Gwelwyd perfformiad gweddol yn yr hanner cyntaf gyda’r sgôr ar ddiwedd yr hanner cyntaf yn go agos, ond gyda Chymru ar y blaen diolch i gais Liam Williams.

Ond, gyda’r chwib i gychwyn yr ail hanner, fe aeth popeth ar chwâl i’r Cymry wrth i’r cefnogwyr weld un o berfformiadau gwaethaf y crysau cochion ers blynyddoedd. (Mor wael, o bosib, â pherfformiad tîm rygbi’r Gym Gym yn y gêm yn erbyn Y Geltaidd Aberystwyth, ond digon am hynny.) Gyda cheisiau i Tommy Seymour ac i Tim Visser, roedd y bencampwriaeth ar ben i dîm Rob Howley. Heblaw am un neu ddau, megis Rhys Webb a Ken Owens, chwaraeodd y Cymry yn warthus.

Yn y pythefnos yn arwain tuag at y gêm yn erbyn y Gwyddelod, fe gafodd y cochion eu beirniadu’n haeddiannol o hallt gyda’r wasg. Tybed os mai hyn oedd y sbardun i berfformiad gwell, oherwydd fe welwyd perfformiad penigamp oddi wrth y Cymry, wrth atal yr Iwerddon (tîm a gurodd Seland Newydd ychydig fisoedd ynghynt) rhag sgori unrhyw geisiau. Un o’r rhai a gafodd ei feirniadu fwyaf yn dilyn y gêm yn erbyn yr Alban oedd George North, a sgoriodd gais gwefreiddiol yn erbyn y Gwyddelod.

Fe wnaeth y Cymry’r mwyaf o gerdyn melyn Jonathan Sexton, wrth i George North sgorio ei ail o’r noson, yn y gornel, yn dilyn ysgarmes symudol wedi i’r Cymry ennill lein ar linell pum metr y gwrthwynebwyr. Roedd yn rhaid aros tan eiliadau olaf y gêm cyn i Gymru sgorio am y drydedd tro, gyda Jamie Roberts yn casglu’r bêl ac yn hyrddio ei ffordd dros y llinell. Perfformiad gorau’r Cymry eleni.

Aeth y Cymry i Baris yn llon, i wynebu ‘Les Bleus’ yn beth a ddaeth yn un o’r gemau mwyaf rhyfeddol sydd wedi cael ei ddarlledu erioed. Dros y ddegawd ddiwethaf mae gemau Cymru yn erbyn Ffrainc wedi bod yn rhai sydd yn dal sylw’r gwylwyr ond, roedd gêm yma yn un hollol ddiflas. Daeth unig gais y gêm yn y chwe munud agoriadol wrth i Lemi Lamerat gasglu cic Camille Lopez a sgorio rhwng y pyst. Perfformiad difflach a welwyd wrth y Cymry wedi hynny, gyda throed dde Leigh Halfpenny yn cadw Cymru yn y gêm.

Deunaw i dri ar ddeg i Gymru oedd y sgôr wrth i’r cloc droi’n goch, ond yna gwelwyd yr amser ychwanegol hiraf, y mae’r byd rygbi rhyngwladol wedi ei weld, gyda Samson Lee yn llwyddo i dderbyn cerdyn melyn, ac yna dychwelyd deng munud yn ddiweddarach, gyda’r gêm yn dal i barhau. Gwelwyd ciciau cosb diri yn cael eu rhoi gan Wayne Barnes i’r Ffrancwyr. Ond chwalwyd gobeithion y Cymry yn y canfed munud wrth i bac ‘Les Bleus’ groesi’r llinell, gan gipio un o gemau rhyfeddaf y gamp. Ugain munud!

Beth bynnag, doedd dim modd i Gymru gipio’r bencampwriaeth wrth iddyn nhw gyrraedd Paris felly ni wnaeth y canlyniad hwnnw llawer o wahaniaeth a dweud y gwir. Gwelwyd rygbi o safon uchel eleni, gyda’r timau yn ffocysu’n fwy ar ymosod yn dilyn y rheol pwynt bonws a ychwanegwyd y flwyddyn hon. Y sioc fwyaf oedd gweld perfformiadau’r Alban, gan fod Vern Cotter wedi llwyddo i drawsnewid y tîm o fod yn or-ddibynnol ar bac trwm i dîm sydd yn gallu sgorio ceisiau deiniadol. Yn anffodus, y mae rhaid aros blwyddyn arall nes y daw’r Chwe Gwlad yn ei ôl ond mi fydd yr un hen obeithion ar ysgwyddau tîm Cymru.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php