Taf-Od

Buddugoliaethau, a rhwystredigaethau, i Gymru

gan Sion Ford

Ar ôl y ddwy rownd agoriadol ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, mae Cymru’n eistedd yn weddol gyfforddus yn yr ail safle efo’r gêm yn erbyn Lloegr i ddilyn. Daeth buddugoliaethau anghyfforddus ac anniben yn erbyn Ffrainc a’r Eidal, felly beth yw’r farn am berfformiadau Cymru hyd yma?

Pe bai unrhyw un wedi gwylio’r gemau agoriadol ar gyfer pencampwriaeth y Chwe Gwlad tymor yma, buasent yn ystyried Lloegr yn ffefrynnau clir erbyn nawr. Gwnaethon nhw ddominyddu’r Gwyddelod yn Nulyn ac fe drechon nhw’r Ffrancod yn Twickenham. O’u cymharu â Chymru, maent wedi dangos eu doniau wrth ymosod, yn eu dwy gêm gyntaf mae’r Saeson wedi sgorio cais yn ystod y munudau agoriadol, ac maent wedi dangos cysondeb ym mhob agwedd o’u perfformiadau.

Ar ôl rhwystredigaeth y perfformiad a welsom yn erbyn Ffrainc, roedd disgwyliad y byddai carfan Cymru yn trechu’r Eidal efo phwynt bonws i’w henwau. Yn hytrach, gwelsom hanner cyntaf anghofiadwy arall – diffyg dealltwriaeth o sut i addasu’n gêm yn wyneb amddiffyn corfforol yr Azzurri a methiant tan ei bod yn rhy hwyr i geisio diweddu’r gêm.

Erbyn nawr, gallwn gytuno fod y deg newidiad gan Gatland yn ormodol – collwyd dylanwad ffigyrau allweddol ac arweiniol y garfan, Alun Wyn Jones a Ken Owens. Ond hefyd roedd dryswch o safbwynt tactegol. Cafodd Dan Biggar ei ddewis yn lle Gareth Anscombe o ganlyniad i’w ddiffyg perfformiad yn erbyn y Ffrancod, ond wrth adlewyrchu ar y ddwy gêm buasai Biggar wedi bod yn fwy addas ar gyfer yr ornest efo’i gicio a’i drefniant o’i gyd-chwaraewyr ym Mharis, a buasai dull ymosodol Anscombe wedi gweithio’n well yn erbyn yr Eidal.

Ystyriwch y gwahaniaeth ymhlith carfan Lloegr a charfan Cymru wrth iddynt fynd trwy gyfnod o seibiant. Mae’r Saeson wedi cadw’i dîm cyntaf at ei gilydd, oni bai am yr un newid, ac maent wedi cadw eu cysondeb. O ran Cymru, mae teimlad o anghysondeb, diffyg dealltwriaeth rhwng cyfuniadau pwysig (pwy sydd am ddechrau fel mewnwr a maswr yn erbyn Lloegr, pam methodd ein lein?) a rhwystredigaeth tuag at ein ffordd o ymosod y llinell amddiffynnol.

Cafodd ystadegyn diddorol ei ryddhau benwythnos diwethaf, sef y ffaith bod Cymru wedi croesi’r gwyngalch naw gwaith ond dim ond pum cais a gafodd eu sgorio. Yn amlwg mae gennym y gallu i greu trafferthion pan ein bod ni’n ymosod, ond ar ôl ein dwy gêm gyntaf rydym wedi methu sicrhau pwynt bonws yn erbyn y ddau dîm gwanaf y byddwn yn wynebu. Llwyddodd yr Albanwyr i sgorio pum cais yn erbyn yr Eidal yn eu gêm gyntaf, ac mae Lloegr wedi llwyddo i sgorio deg cais ar ôl y bythefnos agoriadol.

Rhwystredigaeth sy’n rheoli’r dadansoddiad o agoriad y Cymry i’r ymgyrch yma, yn enwedig ar ôl cyfnod llwyddiannus yr Hydref. Yn amlwg, ni fydd angen i Gatland ddweud llawer er mwyn ysgogi ei chwaraewyr cyn ymweliad y Saeson ymhen pythefnos, ond mi fydd angen gwellhad anferthol os ydym am drechu’n cymdogion.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php