Taf-Od

Canlyniad a pherfformiad Cymru yn plesio

Cymru yn herio Belarus mewn gêm gyfeillgar. (Tarddiad: Llion Carbis)

gan Llion Carbis o Stadiwm Dinas Caerdydd 

A

r ôl ymddangosiad siomedig yn y fuddugoliaeth yn erbyn Azerbaijan, chwaraeodd Cymru yn well i guro Belarus o 1-0 mewn gêm gyfeillgar. Er gwaethaf mai dim ond un gôl a sgoriwyd, ac er gwaethaf dorf o ond 7,666, roedd Cymru wedi perfformio gyda hyder a phwrpas.

Dan James – sydd wedi sgorio tair gôl dros Manchester United – sgoriodd y gôl fuddugol gydag ergyd safonol.

Yn dilyn perfformiad siomedig yn erbyn Azerbaijan Nos Wener, roedd rhaid i Gymru chwarae gydag egni a phwrpas. Er tegwch i dîm Ryan Giggs, roedd awch a brwdfrydedd amlwg i ymosod – gyda Jonny Williams, Joe Morrell a Joe Allen yn eiddgar i ddarganfod y bêl mewn gwagle.

Roedd presenoldeb ymosodwr traddodiadol fel Kieffer Moore, sy’n gawr o ddyn, yn cadw amddiffyn Belarus yn brysur. Wedi hynny, roedd gan chwaraewyr creadigol Cymru digon o wagle i fanteisio gyda Daniel James yn edrych yn fygythiol tu hwnt ar yr asgell chwith.

Ar ôl 17 munud, asgellwr Manchester United a sgoriodd gôl gyntaf yr ornest. Adenillodd Joe Morrell – yn chwarae ei gêm gyntaf dros Gymru – yn wych. Arweiniodd hynny at rediad arbennig gan Jonny Williams. Penderfynodd chwaraewr canol cae Charlton i ryddhau Daniel James gyda phas deallus, ac fe wnaeth James dorri mewn – symudiad nodweddiadol y Cymro – cyn ergydio’n ardderchog gan osod y bêl yn y cornel pellaf.

Wedi hanner awr, parhaodd dwyster ymosodol Cymru, a daeth Kieffer Moore yn agos at dderbyn ei gyfle gyntaf i sgorio dros Gymru – cafodd croesiad Harry Wilson ei glirio’n dyngedfennol yn yr eiliadau olaf gan rwystro Cymru rhag ymestyn ei mantais.

Pum munud yn hwyrach ac roedd gan Gymru cyfleodd arall i ychwanegu at y sgôr, gyda Daniel James a Ben Davies yn ergydio o fewn y cwrt cosbi rhaid canmol gôl-geidwad Belarus, Maksim Plotnikov am atal y cyfleoedd. 1-0 ar yr egwyl.

Dangosodd Cymru’r un awydd i ymosod ar ddechrau’r ail hanner, a daeth Harry Wilson yn andros o agos at ddyblu mantais y Dreigiau. Ar ôl derbyn y bel o gornel, tarodd ei ergyd gwaelod y postyn pellaf o ochr y cwrt cosbi. Anlwcus tu hwnt.

Er ymdrechion y gwrthwynebwyr, ni lwyddodd tîm Mikhail Markhel i greu lawer. Ac ar ôl foli aflwyddiannus Denis Polyakov, ymosododd Cymru’n bwrpasol gyda Harry Wilson yn treiddio amddiffyn Belarus. Chwaraeodd pas arbennig i Gareth Bale, gan greu cyfle euraidd i ymosodwr Real Madrid sgorio am yr ail gêm yn olynol. Ond, mawr syndod i gefnogwyr Cymru, methodd Bale y cyfle.

Cymaint oedd rheolaeth Cymru, roedd hyd yn oed cyfle i Joe Allen – sydd ond wedi sgorio dau gôl dros ei wlad – i ergydio. Ond, llusgodd chwaraewr canol cae Stoke ei ergyd yn rhy lydan.

Cafwyd llu o newidiadau yn ystod yr ail hanner gyda Gareth Bale, Sam Vokes, Tom Lockyer, Will Vaulks a Chris Gunter yn cael ei gyflwyno. Yn ddiddorol, cymerodd Vokes lle Kieffer Moore a chwaraeodd yn dda yn ei gêm ryngwladol gyntaf dros Gymru.

Er gwaethaf cryfder (neu ddiffyg cryfder) y gwrthwynebwyr, roedd Cymru yn edrych yn llawer mwy bygythiol gydag ymosodwr traddodiadol yn arwain y llinell.

Hanfodol ydoedd i Gymru magu rhagor o hyder wrth edrych at gyfres o gemau hollbwysig ym mis Hydref a Thachwedd; dyna yn union wnaeth buddugoliaeth heno. Noson bwysig i Giggs â’r garfan.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php