Taf-Od

Cedron Siôn yn cipio Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2017

Tarddiad: S4C

Gan Sara Dafydd

Bu noson o gystadlu brwd nos Sadwrn diwethaf, 14eg o Hydref, yn Theatr y Soni, Coleg Pen-y-Bont, gyda theatr lawn o bobl a Chymru gyfan yn gwylio ar S4C i weld pwy fyddai’n deilwng o Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2017.

Gwelwyd rhai o gystadleuwyr mwyaf llwyddiannus Eisteddfod yr Urdd eleni sef John Ieuan Jones, Megan Llŷn, Cedron Siôn, Harry Lovell jones, Sioned Haf Llywelyn a Daniel Jones yn rhoi llu o berfformiadau o nifer o feysydd megis opera, sioe gerdd, actio, clocsio ac offerynnau taro. Ond yn y diwedd penderfynodd y panel o feirniaid mai’r actor Cedron Siôn o Borthmadog fyddai’n hawlio’r ysgoloriaeth o £4,000 a theitl anrhydeddus Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2017.

Mae gan Cedron lawer o brofiad yn ei faes gan ei fod yn chwarae rhan Dewi Parry ar Rownd a Rownd ac ar hyn o bryd yn derbyn hyfforddiant yn y Royal Central School of Speech and Drama. Roedd y profiad hwn yn hynod o amlwg yn ei ddetholiadau o’r dramâu ‘Marsiandwr Fenis’, ‘Sundance’ ac ‘Iesu’. Fe gafodd y cyfle hefyd i ddangos ei ddoniau tu hwnt i actio wrth iddo ganu ‘Tasa Ti’n Gweld Hi Drwy’n Llygaid’ allan o’r sioe gerdd ‘Cabaret’. Roedd ei berfformiadau yn sicr yn rhai gwefreiddiol ac yn angerddol a llwyddodd i greu argraff ar y beirniaid Eirlys Britten, Sian Meinir, Rahki Sing, Catherine Ayres, Delyth Medi Lloyd a Dyfrig Davies.

Ond yr hyn wnaeth osod Cedron cam o flaen y cystadleuwyr eraill oedd y meddwl tu ôl i’w ddarnau. Roedd crefydd wedi ei bwysleisio’n gryf yn ei ddarnau gan ei fod eisiau pwysleisio bod hiliaeth tuag at grefyddau dal yn berthnasol heddiw. Diddorol oedd gweld sut roedd Cedron wedi addasu darnau i efelychu’r neges yma, disgrifiodd y beirniad Eirlys Britten ei berfformiadau fel ‘’hynod deimladwy a deallus’’.

Canmolwyd safon y gystadleuaeth yn fawr eleni a rhaid cydnabod llwyddiant y chwe chystadleuydd. Cafwyd perfformiad hynod o emosiynol gan Megan a llwyddodd Sioned Haf i swyno’r gynulleidfa gyda’i nodau persain. Llwyddodd Harry i daro deuddeg gyda’i dalentau cerddorol, dangosodd Daniel ei ddawn amlwg wrth iddo glocsio, a diddanwyd y gynulleidfa gyda detholiadau adfywiol John Ieuan.

Talwyd teyrnged i’r cyfansoddwr Ryan Davies wrth gloi’r noson gyda pherfformiad angerddol o ‘Pan Fo’r Nos yn hir’, deugain mlynedd ers ei farwolaeth.

Roedd yn sicr yn noson i’w chofio ac fe ychwanegodd Cedron ei fod yn ‘’anrhydedd o’r mwyaf ’’ i dderbyn gwobr mor uchel ei barch.

Amser a ddengys, i ble’r aiff Cedron nesaf?

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php