Taf-Od

Cerddoriaeth byw yn fyw eto

byw
Tarddiad: Nel Richards. 'Y Dyn Gwyrdd'
Wrth i ddrysau ail-agor i gerddoriaeth byw, pa mor hir allem aros am sicrwydd y byddent yn aros ar agor?

Gan Nel Richards I Pennaeth Taf-od

Yn ddiweddar fe fues i yng ngŵyl gerddoriaeth ‘Y Dyn Gwyrdd’ neu Greenman ym mherfeddion mynyddoedd Aberhonddu. Roedd yn brofiad rhyfedd fod nôl yng nghwmni miloedd o bobl yn gwario gormod o arian ar fwyd a diod, yn cwyno am y babell wlyb ac eistedd nôl a gwrando ar bob math o artistiaid gwahanol – hen a newydd.

Ar ôl blwyddyn a hanner o beidio gallu gwrando’n fyw ar fandiau boed yn rhai lleol neu’n fyd enwog – mae’n amlwg bod pobl wedi bod yn cymryd mantais o’r rhyddid i fynd allan ac i wrando unwaith eto.

Gwerthodd tocynnau ar gyfer gŵyl Green Man allan mewn 18 munud pan aethant ar werth yn gynharach yng Ngorffennaf, er bod y trefnwyr yn ei gwneud yn glir efallai na fydd yn bwrw ymlaen. “Mae’r galw yno’n bendant,” meddai’r cyfarwyddwr Fiona Stewart wrth BBC Radio Wales. Ychwanegodd: “Mae gen i 5,000 o bobl sy’n dibynnu ar yr ŵyl [am waith] sydd eisiau iddi fynd yn ei blaen.”

Roedd pobl yn gweld eisiau’r profiadau o amgylch y gig ei hun – ymweld â llefydd gwahanol, cwrdda pobl newydd, cyfeillgarwch a ger wrth i sgwrs gael ei tharo am grys-t, am y mwd a’r welis neu sgwrsio segur ar y bar. Yn aml, y profiadau hyn yw’r hyn sy’n ein diffinio fel cymuned ehangach, yr eiliad honno mae’r gerddoriaeth yn mynd o rywbeth rydyn ni’n ei fwynhau fel unigolion i rywbeth rydyn ni’n ei rannu gyda’n gilydd.

Mae bod nôl mewn torf o bobl wrth gwrs yn codi ansicrwydd. Mae hyd yn oed gweld llawer o wynebau cyfarwydd yn sioc i’r system heb sôn am feddwl am covid. Ond gyda’r holl brofi a brechu cyn ymweld â chanolfannau, ceir lleihad o ran straen. Ond pwy a ŵyr pa mor hir fydd hyn yn parhau.

Mae clybiau nos megis Clwb Ifor Bach, The Moon a Tramshed yn ail agor eu drysau i fandiau lleol ar ôl dros flwyddyn o aros. A’i dychwelyd i ddrysau caeedig fydd y rhain gydag achosion covid yn cynyddu?


A oes newid?

Mae’r 16 mis diwethaf wedi dangos i ni pa mor wahanol y mae’r byd cerddoriaeth yn edrych heb sioeau byw. I rai cefnogwyr cerddoriaeth, nid yw codi cyfyngiadau yn ddigon i’w galluogi i ddychwelyd i’r sîn byw. Mae’r rhai sydd â salwch cronig neu sy’n methu â chymryd y brechlyn o reidrwydd yn cael eu heithrio o’r ffurflen hon, yn enwedig wrth i achosion godi. Ni fydd unrhyw ddatrysiad yn ddatrysiad cyflawn nes bod y bobl hynny’n cael eu dwyn yn ôl i’r gymuned fyw yn ddiogel.

Un peth rydyn ni’n ei wybod yn sicr serch hynny – ac un peth a ddylai fod yn gyffredinol i bob cefnogwr pob math o gerddoriaeth – yw unwaith y bydd y drysau hynny’n cael eu hagor, ni fyddwn ni byth yn eu cymryd yn ganiataol byth eto.

Nel Richards Taf-od 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php