Taf-Od

Chwe chystadleuydd, un ysgoloriaeth

Tarddiad: Clive drwy Flickr

Gan Elen Davies

Wedi buddugoliaeth un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd y llynedd, gyda Steffan Rhys Hughes yn ennill y gystadleuaeth, mae Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn ôl am flwyddyn arall.

Ar nos Sadwrn, 14 Hydref bydd chwech o dalentau perfformio mwyaf dawnus Cymru yn cystadlu am wobr o £4,000 yn ogystal â’r teitl ‘Enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017.’

Cafodd y cystadleuwyr eu dethol gan banel o feirniaid a oedd yn dewis y chwe unigolyn mwyaf addawol o blith holl gystadlaethau unigol y categorïau dan 25 oed yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Prif nod yr Ysgoloriaeth a sefydlwyd yn 1999 yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru.

Mewn neges o anogaeth i’r cystadleuwyr eleni, dywedodd Bryn Terfel,

‘’Rydw i’n falch iawn o weld yr Ysgoloriaeth yn mynd o nerth i nerth, a gweld safon uchel o dalent perfformio unwaith eto eleni.

‘’Gwnewch yn siŵr eich bod fel cystadleuwyr yn gwrando ar gyngor yr arbenigwyr ond gan gadw stamp personol ac unigryw ar berfformiad, a’ch bod yn gyfforddus ar y llwyfan perfformio. Ac yn bwysicach na dim, cofiwch fwynhau perfformio a rhoi eich gorau. Ewch amdani, dyma eich cyfle i ddisgleirio.

Y chwech sy’n cystadlu eleni yw Daniel Jones o Gaerdydd; Harry Lovell-Jones o Gaerdydd; John Ieuan Jones o Fae Colwyn; Megan Llŷn o Sarn Mellteyrn, ger Pwllheli; Sioned Llewelyn o Efailwen, ger Clunderwen; a Cedron Siôn o Borthmadog.

Fel un o’r chwech y llynedd, dywedodd Rhydian Jenkins fod y profiad yn un bythgofiadwy, ac yn brofiad a wnaeth ei helpu i ddatblygu ymhellach fel canwr.

‘’Mwynhewch y profiad’’ meddai fel gair o gyngor, ‘’oherwydd mae hi’n fraint ichi gael bod yn un o’r chwech.’’

Eleni, yn eistedd wrth ddesg y beirniaid bydd Delyth Mai Lloyd, Eirlys Britten, Catherine Ayres, Sioned Terry a Rakhi Singh. Yn ogystal, yn mentora eleni mae rhai o gyn-enillwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel.

Yn mentora bydd Rhian Lois, a enillodd y gystadleuaeth yn 2008, a’r actor a’r cyfarwyddwr theatrig Aled Pedrick, a enillodd y gystadleuaeth ym Mhort Talbot 2003.

Hefyd yn mentora’r cystadleuwyr mae’r gantores opera, Elin Manahan Thomas; y ddawnswraig, Eddie Ladd; yr hyfforddwr dawns a chynhyrchydd rhaglenni teledu, Meinir Siencyn; a’r tiwtor offer taro, Owen Gunnell.

Bydd yr holl gyffro yn fyw o Theatr Sony yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr lle bydd chwech yn gobeithio cipio Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2017.

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017

Nos Sadwrn 14 Hydref 7.30, S4C

Isdeitlau Saesneg

Ar alw: s4c.cymru; BBC iPlayer a llwyfannau eraill

Cynhyrchiad Avanti Media ar gyfer S4C

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php