Taf-Od

Clic yn rhyddhau Calendr Adfent

Tarddiad: Howie Mudge (drwy flickr)
Tarddiad: Howie Mudge (drwy flickr)
Eleni mae S4C Clic yn rhyddhau calendr adfent, gyda nifer o gynnwys fydd at ddant bawb. Annell Dyfri sydd yn edrych ar y calendr adfent mewn mwy o fanylder.

Gan Annell Dyfri | Golygydd Taf-od

Gyda chyfnod y Nadolig yn prysur agosáu, a phawb yn dychwelyd adref yn eu tro at eu teuluoedd i dreulio’r Ŵyl, yn sicr, bydd hi’n ‘Ddolig tra gwahanol eleni wrth i effeithiau’r coronaferiws barhau ymhlith ein cymunedau.

 

Dyma gyfnod prysura’r flwyddyn i nifer fel arfer, ond gyda dyddiaduron pawb yn wag eleni, dim cyngherddau ysgol, dim tripiau sgïo, dim ffeiriau Nadoligaidd a dim gweld teuluoedd estynedig, ‘dw i’n siwr y bydd nifer yn troi eu golygon at y sgrin hirsgwar yn eu lolfa.

 

Un o draddodiadau’r Ŵyl mewn sawl cartref yw prynu’r Radio Times ddechrau Rhagfyr er mwyn cael cip cynnar ar arlwy’r sianelau teledu dros gyfnod y Nadolig. Eleni, serch hynny, mae S4C yn mynd cam ymhellach drwy gynnig ‘anrheg Nadolig gynnar’ i danysgrifwyr Clic,  gwasnaeth ar alw’ r sianel.

 

Mae’r gwasanaeth yn cynnig arlwy eang er mwyn sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb dros gyfnod y Nadolig. Mewn datganiad i’r wasg, nododd y sianel y bydd ‘tri clasur o ffilm yn cael eu rhyddhau’ ac y bydd cyfle ‘i ail-wylio’r ffilm rymus Milwr Bychan’. Ychwanega’r datganiad fod ‘rhywbeth i wylwyr ifanc S4C sef Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs’ a ‘hen ffefrynnau fel Siôn Blewyn Coch’. Yn sicr, mae amrywiaeth eang o raglenni yn rhan o Galendr Adfent newydd Clic eleni.

 

Gyda’r sianel wedi gorfod addasu’n fawr yn ystod y cyfnod clo, mae’r calendr adfent yn ddatblygiad newydd cyffrous i’r gwylwyr. Nododd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C fod S4C Clic ‘wedi bod yn stori lwyddiant mewn blwyddyn anodd iawn i bawb. Rydym ni fel gwasanaeth wedi bod yn awyddus iawn i fod yna i’n gwylwyr i gynnig cymorth a chwmni trwy gyfnod Covid-19, ac mae ein llwyfan ar alw S4C Clic wedi bod yn rhan annatod o’n hymdrechion i gyrraedd cymaint o bobl â phosib’.

 

Un sydd wedi mwynhau rhaglenni S4C erioed yw Lois Campbell. Yn wreiddiol o Gaerfyrddin a sydd bellach yn astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, mae cynnyrch y sianel a’i gwasanaeth atodol ‘Clic’ yn golygu llawer iddi. Nododd ei bod o’r farn fod ‘cynllun S4C i ryddhau clasuron Cymraeg dyddiol ar Clic dros y Nadolig yn syniad gwych!’. Gyda’i thymor cyntaf yn y brifysgol wedi bod yn un tra gwahanol i’r hyn yr oedd hi wedi ei ddisgwyl, ychwanegodd fod S4C wedi darparu ‘cyfle i ddod â’r teulu at ei gilydd ar ôl y flwyddyn galed yma i ymlacio a gwylio rhai o ffilmiau Nadolig Cymraeg neu raglenni eraill a fydd at ddant pawb.’

 

Gyda S4C yn barod i fentro mwy gan arbrofi mewn meysydd newydd yn flynyddol, ychwanegodd Lois y byddai’r cynllun hwn yn un ‘a fyddai’n llwyddo i ddenu mwy o wylwyr i S4C dros yr Ŵyl’.

 

Yn amlwg, bu eleni’n flwyddyn heriol dros ben i’r sianel, ond braf yw gweld ei chreadigrwydd ar waith gan ddatblygu cynllun a fydd yn sicr o blesio ei chynulleidfa led-led Cymru a thu hwnt.

 

Ceir mwy o wybodaeth am Galendr Adfent unigryw S4C trwy ymweld â gwefan y sianel: www.s4c.cymru/clic

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php