Taf-Od

Clodfori carfan Cymru ar y sgrin

Tarddiad: Jon Candy

Cyhoeddwyd yr wythnos diwethaf y bydd ffilm sydd wedi ei greu ar gyfer clodfori llwyddiant ysgubol Cymru yn Nghystadleuaeth yr Ewros, yn cael ei ddangos am y tro cyntaf fis nesaf. Bydd y ffilm, ‘Don’t take me home’, a chaiff ei enw o’r y gân enwog o’r un enw a oedd yn boblogaidd iawn ymysg cefnogwyr Cymru yn Ffrainc dros yr haf, yn cael ei ryddhau ledled Prydain ar y 3ydd o Fawrth.

Fodd bynnag, bydd rhai sinemâu yng Nghymru yn derbyn y cyfle i’w ddangos ddeuddydd o flaen llaw ar Ddydd Gŵyl Dewi, gan gynnwys pump sinema yng Nghaerdydd, sef ‘Cineworld’, ‘Odeon’, ‘Showcase’, ‘Vue’, a Chapter Caerdydd.

Bydd y ffilm yn adrodd stori hanesyddol carfan Cymru haf diwethaf, lle llwyddodd y chwaraewyr a’r hyfforddwyr i synnu’r byd, wrth gyrraedd rownd gynderfynol y gystadleuaeth, yn y gystadleuaeth ryngwladol cyntaf iddynt gyrraedd ers 1958, pan gyrhaeddodd Cymru’r rownd gogynderfynol, yng nghwpan y byd yn Sweden.

Cyfarwyddwyd y ffilm gan Jonny Owen, sydd o Ferthyr Tydfil yn wreiddiol, a gafodd ei glodfori gan y Guardian fel ‘crëwr ffilmiau gorau’r byd pêl-droed” ar ôl iddo gyfarwyddo’r ffilmiau ‘Svengali’, ac ‘I Belive in Miracles’.

Wrth siarad â Golwg 360, dywedodd y cyfarwyddwr mai ffilm ‘am lwyddiant annisgwyl’ ac am ‘wlad yn darganfod ei lle yn y byd’.

Dywedodd: “Ni yw’r wlad leiaf i gyrraedd rownd gynderfynol prif gystadleuaeth, fe guron ni gwlad fwyaf y byd Rwsia ac mi guron ni ffefrynnau’r gystadleuaeth yn y rownd gogynderfynol. Felly oeddwn i’n meddwl ei bod hi’n ffilm brydferth i’w gwneud.”

“Fy nghynllun oedd cael deunydd gan y cefnogwyr fel fy mod yn medru dangos eu stori nhw a’u cyffro yn Bordeaux a Tolouse,” meddai wrth Iolo Jones, gohebydd Golwg 360. “Dw i’n credu mai dyma’r defnydd mwyaf o ddeunydd ffonau symudol sydd erioed wedi bod mewn ffilm.”

Cafodd cefnogwyr Cymru eu canmol gan lawer o bobl am eu hagwedd iach a brwdfrydig wrth iddynt ddilyn Gareth Bale a’i dim o amgylch Ffrainc fis Mehefin diwethaf. Bydd yr un cefnogwyr yn teithio i ddilyn, ar y 24ain o Fawrth, i weld y crysau cochion yn wynebu Iwerddon, wrth i’r garfan geisio ennill lle yng Nghwpan y Byd yn 2018 yn Rwsia.

Nid stori am y garfan a’r cefnogwyr yn unig yw’r ffilm hon, ond am y rheolwr, Chris Coleman, a’i dasg anodd o ysgogi’r Tîm ar ôl marwolaeth eu cyn-reolwr, Gary Speed. Dywedodd Jonny Owen:

“Stori am dîm a gwlad yn symud ymlaen ar ôl y trasiedi o farwolaeth Gary Speed.” yw’r ffilm yn ôl y cyfarwyddwr, “A stori am Chris Coleman yn gorfod ymdopi â hynny, tra roedd y tîm yn parhau i alaru.”

Dywedodd yr oedd yn ymwybodol na enillodd Cymru y gystadleuaeth, felly ni fydd y ffilm yn gorffen gyda’r gân ‘We Are The Champions’, gan Queen. Ond dywedodd mai Cymru oedd y wlad leiaf erioed i gyrraedd rownd gynderfynol yr Ewros, sydd yn gamp anhygoel.

Er na fydd ‘We Are The Champions’ yn cael ei chwarae yn y ffilm, bydd caneuon gan y Super Furry Animals, Mogwai, Richard Hawley a’r Small Faces i’w clywed yn y ffilm.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php