Taf-Od

Concro’r Ail Dymor gyda’r ‘5C’

Cyfri’r dyddiau: Dyfal donc yn yr ail dymor. (Tarddiad: Tomos Evans)

gan Tomos Evans

Dyma ni, felly, hanner ffordd drwy’r flwyddyn academaidd yn barod. Ble mae’r amser wedi mynd, dwedwch? Mae’r twrci wedi ei hen fwyta a’r coed wedi eu tynnu i lawr. Yr addunedau wedi eu gwneud (a’u torri?) a’r arholiadau wedi eu cwblhau.

Mae’n siŵr eich bod i gyd yn falch o gael dychwelyd i fwrlwm y brifddinas wrth i’r brifysgol ail-ddechrau wedi’r gwyliau Nadolig. Ond sut mae goroesi’r ail dymor o’ch bywyd prifysgol? Dyma rai cynghorion i’ch helpu ar hyd y ffordd.

Mewn gwirionedd, mae’n bosibl cwmpasu’r pethau pwysig mewn i bum ‘C’: cynlluniwch, cyfrannwch, cwblhewch, cymdeithaswch a chydbwyswch.

Cynlluniwch yr hyn sy’n mynd ymlaen yn eich bywydau prysur yn y brifysgol. Erbyn yr ail dymor, rydych wedi setlo i mewn i’ch routine ac efallai bod gennych ddisgwyliadau uwch ohonoch chi’ch hun. Prynwch ddyddiadur er mwyn cofnodi pob cyfarfod, darlith a seminar sydd gennych i’w mynychu. Os nad yw hynny’n bosibl, gallwch ddefnyddio’r calendr yn eich ffonau symudol fel eich bod yn medru atgoffa’ch hun o unrhyw ddigwyddiadau sydd gennych ar unrhyw adeg o’r dydd.

Cyfrannwch i wahanol agweddau o fywyd y brifysgol. Boed hynny’n cyfrannu i amrywiol elfennau Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, neu waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae cymaint o gyfleoedd i’w cael yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Felly, dyna’i gyd sydd i’w wneud yw bachu pob cyfle a gwneud y mwyaf ohonynt!

Cwblhewch eich gwaith prifysgol ar amser. Er ei bod hi’n anodd gwneud hynny ar adegau gyda llawer o bwysau a straeniau arnoch, mae hi’n bwysig gwneud eich gorau er mwyn cael y graddau gorau a chyrraedd y nod. Cofiwch y dywediad (ymddiheuriadau am y cyfieithiad o’r Saesneg) “Gweithio’n galed, chwarae’n galed”.

Cymdeithaswch gyda’ch cyd-fyfyrwyr. Os nad ydych eto’n aelod o unrhyw gymdeithas, nawr yw’r amser i wneud. Mae digon o amrywiaeth fel bod rhywbeth at ddant pawb. O’r Gym Gym i Gymdeithas Iolo, mae gennych ddigon o gyfleoedd i gymdeithasu yn y Gymraeg hefyd. Er bod gwaith yn bwysig, cofiwch i neilltuo amser ichi gael cymdeithasu gyda’ch ffrindiau ac ymdrochi ym mwrlwm y brifddinas.

A chyda hynny dawn at ein ‘C’ derfynol: cydbwyswch. Os fedrwch ddarganfod cydbwysedd rhwng yr holl elfennau uchod, mae’n siŵr y cewch ail dymor hynod lwyddiannus a llawn hwyl ym Mhrifysgol Caerdydd. Pob lwc!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php