Taf-Od

Corbyn yn areithio yn rali aelodau’r UCU

Araith Corbyn: Estynnodd arweinydd Llafur ei gefnogaeth i aelodau’r UCU. Tarddiad: Tim Marsh

gan Llion Carbis

Ar fore gwlyb 20 Chwefror yng ngerddi Alexandra ym Mharc Cathays, roedd arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, yn cefnogi rali aelodau UCU Prifysgol Caerdydd sy’n streicio am y trydydd tro mewn tair blynedd.

Mae’r UCU wedi trefnu pedair wythnos o streicio a all bara hyd at 13 Mawrth wrth i frwydr yr undeb dros bensiynau ac amodau gweithio gwell barhau. Mae aelodau’r UCU wedi bod ac yn parhau i streicio dros eu sefydlogrwydd swyddi, cydraddoldeb, llwyth gwaith a thâl.

Yn dilyn y cyfnod diwethaf o streicio ar ddiwedd mis Tachwedd a dechrau Rhagfyr 2019, fe gyflwynodd Universities and Colleges Employers Association eu ‘cynnig olaf’ i’r UCU. Cafodd y cynnig ei wrthod gan yr undeb, gan arwain at y cyfnod diweddaraf o streicio.

O flaen torf sylweddol ym Mharc Cathays, dywedodd Corbyn ei fod yn cefnogi streic a sefyllfa’r UCU yn llawn.

“Mae gan anghydfod diwydiannol yr UCU fy nghefnogaeth lawn oherwydd mae darlithwyr prifysgolion a cholegau yn cael eu trin yn wael.”

Soniodd Mr Corbyn am y gostyngiadau sydd wedi bod yn nhâl staff academaidd ym Mhrifysgolion ledled y DU ynghyd â phwysleisio ei wrthwynebiad i ddefnydd cytundebau oriau sero.

“Dros y blynyddoedd, rydym wedi gweld ymosodiadau ar gyflogau ac amodau [staff academaidd], sydd wedi niweidio’r sector addysg bellach. Hefyd, mae’r gyfran o wariant prifysgolion ar dâl [staff] wrth gymharu â phopeth arall wedi gostwng yn ddifrifol.”

“Doeddwn i byth yn credu y byddaf yn gweld y diwrnod ymhle bod y rhai sy’n gweithio ac yn dysgu ar lefel uchel yn gweithio, i bob pwrpas, ar gytundebau oriau sero.”

Mewn paratoad ar gyfer y cyfnod presennol o streicio, dywedodd y brifysgol, mewn datganiad ar ei gwefan, mai “blaenoriaeth rhif un y brifysgol yw cefnogi ein myfyrwyr trwy’r cyfnod o streicio”. Mae’r brifysgol hefyd yn erfyn ar yr UCU i weithio yn adeiladol mewn trafodaethau er mwyn osgoi rhagor o streicio.

Yn gwylio Mr Corbyn yn annerch y dorf oedd myfyriwr PhD Prifysgol Caerdydd o’r enw Joe, a soniodd wrth Taf-od am ei rhesymau dros streicio.

“Nid yw fy nyfodol i yn edrych yn wych. Mae myfyrwyr PhD yn treulio llawer o’i hamser personol yn gwneud gwaith nad ydynt yn cael eu talu am.”

“Mae’r bobl sydd wedi bod yn neud PhD yn y blynyddoedd diweddar, maent yn bennaf ar gytundebau dros dro, yn bennaf ar gytundebau ansicr ac yn bennaf yn derbyn tal isel. Dyw e [y sefyllfa] ddim yn fy llenwi â gobaith, a dyna pam fy mod yn cefnogi’r streicio.”

Dyma’r trydydd tymor mae’r streicio yn effeithio ar fyfyrwyr trydedd flwyddyn Prifysgol Caerdydd. Dywedodd un ohonynt, Meleri Williams, wrth Taf-od.

“Dw i’n credu bod e’n [y streicio] beth gwael i ni fel myfyrwyr, yn enwedig fel myfyrwyr trydedd flwyddyn, sy’n ceisio cwblhau traethodau hir. Mae’r streicio yn ein hatal ni rhag cael gohebiaeth gyda thiwtoriaid personol a darlithwyr. Mae’n peri pryder wrth i ni golli rhannau allweddol o fodiwlau sy’n ein rhwystro rhag eu gorffen yn gyflawn.”

Dywedodd llefarydd ar ran yr UCU: “Mae’r gefnogaeth gan fyfyrwyr ar linellau piced, trwy gyfryngau cymdeithasol ac ar gampws rhwng y streicio wedi bod yn rhyfeddol, ac ychydig yn llethol.”

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php