Taf-Od

Cyflwyno pwyllgor newydd y GymGym

GymGym
Tarddiad: Lois Campbell; Logo y gymdeithas
Y Gymdeithas Gymraeg (neu’r GymGym) yw un o’r unig gymdeithasau sy’n cynnig gweithgareddau a chyfleoedd i gymdeithasu yn uniaith Gymraeg i fyfyrwyr y brifysgol.

Gan Nansi Eccott I Golygydd Tafod

Yn flynyddol ceir etholiad i ffurfio’r pwyllgor newydd fydd yn gyfrifol am redeg y gymdeithas am flwyddyn. Gadewch i ni glywed gan y rhai fydd wrth y llyw eleni:


Llywydd – Lois Campbell

Helo! Fi yw Lois Campbell a fi yw Llywydd y GymGym ar gyfer y flwyddyn nesaf! Dwi yn fy ail flwyddyn yn astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ac yn byw ger Llandeilo yn Sir Gâr. Mae’r GymGym yn cynnig llu o gyfleoedd i gymdeithasu, mwynhau (a meddwi!!!) drwy gyfrwng y Gymraeg a dwi wir yn edrych ‘mlaen i fod yn rhan o’r pwyllgor eleni. Ma’ sgidie mawr ‘da ni fel pwyllgor newydd i’w llenwi yn dilyn pwyllgor llynedd ond fi’n gobeithio gallwn ni gynnig yr un cyfleoedd a phrofiadau i chi flwyddyn ‘ma! Ni gyd yn haeddu esgus i gymdeithasu ar ôl y flwyddyn ddiwethaf a fi’n disgwyl ‘mlaen i weld chi gyd cyn bo’ hir!


Is-lywydd – Lowri Green

Haia Lowri sy’ma, dwi o Abergele ac yn yr ail flwyddyn yn astudio Cymraeg a’r Gyfraith. Dwi wirioneddol yn edrych ymlaen at fod yn Is-lywydd er mwyn trefnu blwyddyn llawn crawls, trips a gweithgareddau. Yr unig gyngor alla i roi i aelodau newydd ydi cerwch i lefydd yn ystod ‘happy hour’ a pheidiwch byth talu mwy na £8 am goctel – diom werth o! Jager bombs fydd ffrindia gore newydd chi a allwch chi byth mynd yn wrong hefo bach o day drinking. Gobs neith pawb joio’r flwyddyn nesa ‘ma – gweld chi’n fuan!


Ysgrifennydd – Gwion Ifan

Helo ddarllenwyr Gair Rhydd! Fy enw i yw Gwion Ifan a fi yw Ysgrifennydd newydd y Gymdeithas Gymraeg 2021/22 ac yn dal mewn cyfnod galaru ar ôl peidio cael rôl y Llywydd, ond na phoener oherwydd gallaf eich sicrhau eich bod mewn dwylo saff. Ond o ddifri’, rwy’n edrych ymlaen yn fawr i ddechrau fy nghyfnod fel ysgrifennydd y GymGym ac yn ei chymryd hi’n fraint fawr i gael fy newis i fod yn rhan o’r pwyllgor eleni yng nghanol criw gwych o bobl. Mae’n ddiddorol sylwi fod y ddau ysgrifennydd blaenorol wedi dod o ardal Llandysul fel fi, felly mae’n amlwg fod rhywbeth am gyn-ddisgyblion Ysgol Bro Teifi sy’n ein gwneud ni’n bobl drefnus! Yn wahanol i bobl o Landeilo, Abergele neu Phwllheli er enghraifft.


Trysorydd – Deio Owen

Helo, su mai, shwti poni? Deio dwi a fi fydd trysorydd y GymGym ‘leni. Y peth mwya’ dwi’n edrych ymlaen ato ‘leni ydi gwneud i fyny am bob dim ddaru ni fethu allan ar llynadd. Ar ôl blwyddyn cynta’ ‘underwhelming’ dwi’n edrych ymlaen i’r 2il flwyddyn a’r flwyddyn 1af gael blas go iawn ar wythnos y glas. Dwi hefyd yn gobeithio cadw’n hun (a’r GymGym) allan o overdrafft. Haws deud na gneud. I’r myfyrwyr newydd, y cyngor gora’ swni’n roi bysa peidiwch â bod yn swil, ma’ pawb yn yr un cwch a ma llynadd di dangos hyna’n fwy nag erioed, ‘da chi’n y brifysgol i ddod i nabod pobl newydd a creu ffrindiau o bob cwr o Gymru a thu hwnt.


Mae’n sicr o fod yn flwyddyn gyffrous i fywydau cymdeithasol siaradwyr Cymraeg Prifysgol Caerdydd! Dyma gyfle euraidd i chi fod yn rhan o gymuned Gymraeg y brifddinas ac mae’r pwyllgor yn edrych ymlaen yn arw at groesawu’r to newydd o ‘GymGymwyr’ eleni. Cadwch lygad mas am wybodaeth ar sut i ymuno â’r GymGym, fydd ar gael ar eu cyfryngau cymdeithasol (@ygymgym) yn ystod wythnos y glas.

Nansi Eccott Taf-od 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php