Taf-Od

Y Cymro Elfyn Evans yn cipio buddugoliaeth yn Sweden

Ar ei orau: Elfyn Evans wrth in ralio gyda’i cyd-yrrwr, Scott Martin. Tarddiad: Free Photos (drwy Pixabay)
Elfyn Evans yn ennill am y tro cyntaf ers Rali Cymru GB yn 2017

Gan Aled Biston | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Mae Elfyn Evans wedi ennill cam Sweden ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd. Fe yw y Cymro cyntaf i wneud. Mae Evans a’i gyd-yrrwr Scott Martin wedi arwain y rali dros 4 diwrnod o’r dechrau i’r diwedd, ac maen nhw nawr ar frig y Bencampwriaeth ar ôl 13 rownd. Fe wnaeth Ott Tanak, y gyrrwr sydd yn ceisio amddiffyn y Bencampwriaeth, orffen 12.7 eiliad tu ôl i Evans. Dyma’r ail dro mae Evans wedi cipio’r safle gyntaf yn ei yrfa, y tro cyntaf oedd ennill yn Rali Cymru GB nol yn 2017.

Mae’r gŵr o Ddolgellau yn fab i enillydd Pencampwriaeth Rali Prydain 1996, Gwyndaf Evans, ac yn obeithiol o ennill pencampwriaeth eleni ar ôl dechreuad gwych yn Sweden. Dywedodd ef mewn cyfweliad â Chwaraeon Radio Cymru ‘Ma’ hi ‘di bod y cychwyn gorau i’r tymor dwi erioed wedi cael, ac rydym yn awyddus dros ben i gadw’r canlyniadau yma i fynd a thrio gwella pob rali’.

Ond mae Evans yn gwybod bod y gystadleuaeth yn anodd a bod cipio’r Bencampwriaeth mynd i fod yn gamp anodd i’w chyflawni, ‘Da ni’n gwybod bod y gystadleuaeth yn gryf dros ben a bod pawb yn gwthio i drio ennill, bydd rhaid i ni weithio’n galed’.

Yn ogystal ag ennill y Rali yn Sweden, mae Evans wedi camu i frig gynghrair pwyntiau y WRC am y tro gyntaf yn ei yrfa. Mae ef a’i dîm

wedi bod yn gweithio’n galed dros yr wythnosau diwethaf i sicrhau eu bod nhw’n barod ar gyfer y tymor Rali. Dywedodd Evans wrth Chwaraeon Radio Cymru, ei fod yn braf bod ar y podiwm ar ôl yr holl waith caled. ‘Mae o’n braf ben i gael buddugoliaeth arall o’r diwedd yn y byd ralio… mae bod nôl ar ben y podiwm yn deimlad braf’.

Yn ei yrfa, mae Evans wedi bod yn anlwcus. Ar nifer o adegau, mae ef wedi dod yn agos at ennill nifer o ralïau yn ystod pencampwriaeth. Yn 2017, roedd Evans wedi ailymuno â Thîm Rali M-Sport World er mwyn gyrru’r car DMACK. Yn ystod yr adeg hon, fe ddaeth yn 6ed yn Monte Carlo, gan recordio’r amser gorau am ddwy cam. Fe wnaeth ef wedyn ailadrodd hyn yn Sweden ond roedd perfformiadau gwael yn Mecsico a Corsica yn golygu bod ond blaenllaw o 11 eiliad ganddo. Yn y bumed cam yn Yr Ariannin, roedd Evans wedi elwa o gamgymeriadau gan yrwyr eraill, ond ar ail ddiwrnod y cam roedd Evans gorfod delio das problemau olwynion. Yn y cam olaf, roedd rhaid iddo gamu nol er lles y tîm o ganlyniad i un o’i gyd-gyrrwyr anafu.

Gobeithio yn 2020 bydd lwc yn dod i Elfyn Evans, a bod y canlyniadau yn dilyn tuedd y fuddugoliaeth yn Sweden. Tybed a fydd y gŵr o Ddolgellau gallu bod yn seren y byd Rali, a dilyn llwybr ei dad gan ennill Pencampwriaeth Rali? Os mae ei berfformiad yn Sweden yn enghraifft o beth sydd i ddod, maen siwr o fod yn debygol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php