News

Cymru 1-0 Seland Newydd: Green yw arwr Cymru

Calon Cymru yn curo: Green yw'r arwr yn erbyn Seland Newydd (Tarddiad: Llion Carbis)

gan Llion Carbis o Stadiwm Lecwydd

Kayleigh Green sgoriodd y gôl hollbwysig i gipio buddugoliaeth i Gymru yn ei gêm gyfeillgar yn erbyn Seland Newydd. Nid oedd tîm Jayne Ludlow wedi sgorio mewn saith gêm yn olynol cyn yr ornest, ac roedd yr ymwelwyr llawn hyder ar ôl trechu Lloegr; ond Cymru oedd yn fuddugol.

Dechreuodd Cymru’r ornest yn gorfforol iawn, ond ni arweiniodd dwyster y perfformiad at lawer o gyfleodd i’r tîm cartref. Seland Newydd oedd yn gweld mwyafrif o’r bêl, ac yr ymwelwyr llwyddodd i greu cyfleoedd cynnar y gêm.

Cafodd Olivia Chance cwpl o ergydion gweddol i Seland Newydd yn chwarter cyntaf y gêm, gan gynnwys ymdrech bygythiol iawn o dros ugain llath o gôl Cymru – ymhle roedd rhaid i O’Sullivan ffocysu’n ddifrifol ar drywydd y bêl

Er pob tegwch, ymdrechodd menywod Cymru i ddatblygu patrwm chwarae, gyda phwyslais amlwg ar ledaenu’r bêl. Yn anffodus, ni phrofodd y weledigaeth ffrwyth gyda thîm Jayne Ludlow yn methu creu cyfleodd wirioneddol i sgorio.

Cafodd yr ymwelwyr y cyfle pwrpasol cyntaf i sgorio gôl agoriadol y gêm wrth iddynt ennill cic o’r smotyn wedi 35 munud.

Sarah Gregorius, a sgoriodd yr unig gôl yn y fuddugoliaeth yn erbyn Lloegr, ennilodd y gic o’r smotyn a hi ysgwyddodd y cyfrifoldeb i’w gymryd. Yn ffodus i Gymru, gwnaeth Laura O’Sullivan arbediad campus i rwystro Seland Newydd ac i gadw’r gêm yn ddi-sgôr.

Adlewyrchodd dechreuad yr ail hanner patrwm y 45 munud agoriadol; gyda’r ddwy dîm yn ymdrechu’n ddiwrthdro i greu cyfle ystyrlon i sgorio. Er gwaethaf y dwyster yma, ni lwydodd y naill dîm i greu llawer.

Ergydiodd Katie Bowen yn bwerus i’r ymwelwyr ychydig funudau ar ôl yr awr, ond nid oedd yn ddigonol i wir bygwth O’Sullivan yn gôl Cymru.

Wrth i’r gêm parhau, dangosodd Cymru fwy o hyder yn ei chwarae ymosodol a daeth y tîm cartref yn agos i sgorio, ar ôl symudiad campus rhwng Emma Jones a Kayleigh Green.

Llwyodd Gymru i hollti amddiffyn Seland Newydd gyda phas cyfrwys tuag at Jones, ond ni lwydodd hi ddarganfod Green gyda’r pas – a oedd yn sicr o sgorio petai roedd ganddi’r bêl.

Dangosodd Cymru rhagor o awch ar ôl y cyfle yna, a chafodd Kayleigh Green cyfle i sgorio gydag ergyd pwerus tu allan y cwrt cosbi; cafodd yr ymdrech ei arbed yn dda gan Erin Nayler, golgeidwad Seland Newydd.

Roedd ymdrechion ymosodol Cymru yn cael ei gynnal gan ddyfalbarhad arbennig yr amddiffyn, a chyfrannodd Loren Dykes yn allweddol gan glirio’r bêl i rwystro Seland Newydd rhag sgorio gôl mewn i rwyd wag.

Yn y pen draw, llwyddodd Gymru i gipio buddugoliaeth gyda pheniad clyfar a chyfrwys gan Kayleigh Green. Cymru enillwyd y bêl cyntaf o’r gic rydd a arweiniodd at rediad a pheniad clyfar gan Green i sgorio unig gol y gêm.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php