Taf-Od

Cymru 1-4 Sbaen: Sbaen yn dominyddu yng Nghaerdydd

YN Y LLUN: Cymru yn herio Sbaen (Tarddiad: Llion Carbis)

gan Llion Carbis o Stadiwm y Principality.

Mae penderfyniad cymdeithas pêl-droed i ddychwelyd i Stadiwm y Principality, stadiwm fwyaf Cymru, wedi bod yn destun hynod ddadleuol ymysg cefnogwyr y tîm cenedlaethol. Ac ni chafodd yr ymgyrch i ddychwelyd i stadiwm ei rymuso gyda pherfformiad i’w anghofio yn erbyn un o wledydd mwyaf adnabyddus pêl-droed, wrth i Gymru colli o 1-4 yn erbyn Sbaen.

Yr hanner gyntaf

Ar ôl dechrau pwrpasol ac awdurdodol gan y gwrthwynebwyr, Paco Alcacer sgoriodd gôl agoriadol yr ornest gydag ergyd ardderchog. Er gwaethaf y ffaith fe gollwyd Sbaen meddiant, lwyddodd y Sbaenwyr i adennill y bêl, cyn i ymosodwr Borussia Dortmund –sydd wedi sgorio saith gôl mewn pedwar ymddangosiad i’w glwb – gosod y bêl yn wych yng nghefn y rhwyd.

Deg munud yn ddiweddarach, llwyddodd tîm Luis Enrique i ddyblu’r sgôr. Dangosodd Sbaen ymagwedd glinigol a ddidosturi i uchafu ar amddiffyn anniben Cymru, ni lwyddodd yr un amddiffynnwr o Gymru adnabod presenoldeb Sergio Ramos yn y cwrt cosbi, a sgoriodd ail gôl yr ornest ar ei 158fed cap i’r gwrthwynebwyr.

Anodd ydyw i anghytuno gyda statws Sbaen fel un o wledydd mwyaf dawnus a thalentog yn y byd, ond nid oedd her Cymru wedi’i hwyluso gan sawl camgymeriad elfennol, a chwarae esgeulus ymysg yr amddiffynwyr. Wrth i Sbaen dreiddio amddiffyn bregus Cymru gyda hawster, unwaith yn rhagor, ni lwyddodd y Dreigiau i glirio’r bêl ac Paco Alcacer oedd yna’n aros i sgorio ei ail gôl o’r ornest, a trydydd gôl y gwrthwynebwyr.

Unwaith eto, edrychodd tîm Ryan Giggs yn llipa ac yn ddiddychymyg yn erbyn tîm talentog, a gan eithrio perfformiad Ethan Ampadu, nid oedd llawer i ddiddori’r Wal Goch yn y 45 munud agoriadol.

Yn wir, roedd rhaid aros 36 munud i Gymru cyflawni ei ergyd cyntaf o chwarae agored, a daeth Ethan Ampadu yn eithriadol o agos at sgorio gyda pheniad a gwyrodd allan am gic i’r gôl geidwad ar ôl bwrw’r postyn.

Ni lwyddodd Cymru i ddatblygu unrhyw batrwm na strwythur yn yr hanner gyntaf, gyda Sbaen yn dominyddu’r meddiant, ac roeddent yn rheoli’r ornest yn gymharol ddidrafferth. 0-3 i Sbaen wedi’r hanner gyntaf.

Yr ail hanner

Er ni chafwyd ymateb enbyd gan Gymru ar ddechrau’r ail hanner, ac er ddaeth Suso yn eithriadol o agos at sgorio pedwerydd gôl y gêm, roedd fwy o benderfynoldeb yn chwarae Cymru (yn yr ail hanner) a daeth Ramsey yn agos gydag ergyd o bellter.

Ar ôl gwaith canmoladwy gan Declan John i adennill meddiant, a phasio’r bêl i Sam Vokes, cafodd Ramsey ergyd prin a orfododd arbediad gan Kepa Arrizabalaga – y golgeidwad drytaf yn hanes pêl-droed.

Yn gyffredinol ymddangosiad gwangalon ydoedd gan Gymru, un a oedd wedi cymeriadu gydag amddiffyn gwan a diffyg strwythur. Heb os, roedd Cymru yn edrych yn fregus iawn wrth amddiffyn corneli a chiciau rhydd, a Marc Bartra oedd yn gyfrifol am sefydlogi’r fuddugoliaeth i Sbaen (er nad oedd y canlyniad erioed yn y fantol) gyda pheniad arall i’r gwrthwynebwyr. Adlamodd yr amddiffynnwr yn uwch na’ neb i osod y bêl heibio Wayne Hennessey – a gafodd noson heriol iawn yn ceisio rhwystro dylanwad Sbaen.

Ond, er gwaethaf y gwahaniaeth sylweddol yn ansawdd perfformiadau’r ddwy dîm, cafodd mwyafrif o 50,232 o gefnogwyr a ddaeth i Stadiwm y Principality cyfle i ddathlu gyda Sam Vokes yn sgorio ei 11eg gôl i Gymru.

Cafodd y cyfle ei greu yn sgil gwaith pwrpasol Matthew Smith – a enillodd ei drydydd cap i Gymru – a lwyddodd i adennill y bêl cyn chwarae pas cywrain i David Brooks. Ar ôl derbyn meddiant, penderfynodd asgellwr Bournemouth i groesi’r bêl, a Vokes oedd yn aros yn amyneddgar i fanteisio ar y cyfle. Gôl, a gorffeniad, nodweddiadol ydoedd i ymosodwr Burnley, ond doedd dim llawer mwy i blesio cefnogwyr Cymru.

Cyn yr ornest, roedd nifer yn ystyried y gêm fel arbrawf i weld pa mor gredadwy ac ymarferol oedd dychwelyd i stadiwm fwyaf Cymru. Ond, ar ôl perfformiad gofidus, ac awyrgylch difflach, nid yw’n debygol bydd Cymru yn dychwelyd i’r stadiwm yn barhaol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php