Taf-Od

Cymru a Pencampwriaeth y Chwe Gwlad hyd at hyn

Cawr Cymru: Alun Wyn Jones. Tarddiad: sadi Richards (drwy flickr)
Cawr Cymru: Alun Wyn Jones. Tarddiad: sadi Richards (drwy flickr)
Gyda'r saib ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, Aled Biston sydd yn adolygu perfformiadau Cymru hyd at hyn.

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Wedi pythefnos o chwarae ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, bydd nifer o gefnogwyr Cymru wedi synnu i weld fod tîm Wayne Pivac ail yn y gynghrair, lefel ar bwyntiau gyda Ffrainc yn y safle cyntaf. Mae Cymru wedi curo’r Iwerddon a’r Alban yn eu dwy gêm gyntaf, ac yn edrych i adeiladu ar y momentwm cyn y gêm fawr yn erbyn Lloegr ar Chwefror 27.

Yn sicr, ni fyddai cefnogwyr Cymru wedi disgwyl fod yn ail yn dod mewn i’r saib y penwythnos diwethaf. Nid oedd Pivac wedi gwneud yn dda iawn yng Nghwpan Her yr Hydref, gyda Chymru’n gorffen yn safle rhif 5, ond Yr Eidal, Ffiji a Georgia tu ôl iddynt. Nid oedd pethau’n edrych yn dd ai Pivac yn dod mewn i’r Bencampwriaeth felly, roedd llawer yn galw i hyfforddwr newydd ddod mewn, wedi ond i Pivac hyfforddi llond llaw o gemau. Ond mae’n edrych fel bod cadw Pivac fel yr hyfforddwr wedi talu ffordd hyd at hyn. Tybed os ydy’r cefnogwyr oedd yn galw i Pivac golli ei swydd, dal i wneud.

Er safle cryf Cymru yn y Bencampwriaeth, ni ellir gwadu bod y perfformiadau wedi bod yn rhai o safon uwch. Dechreuodd Cymru’r gêm yn erbyn Yr Iwerddon yn araf iawn, nod oedd Cymru gallu cael u rhyw fomentwm, ac roedd hi’n edrych fel byddai’r Gwyddelod yn ennill y gêm yn hawdd. Derbyniodd Peter O’Mahoney carden goch yn funud 14 am wneud cyffyrddiad â phen Tomas Francis wrth geisio ‘clearout’, ond er y garden goch nid oedd Cymru wedi cymryd mantais yn yr hanner cyntaf. Cymerodd Cymru mantais yn yr ail hanner trwy geisiau gan George North a Louis Rees-Zammit a trwy gic gan Leigh Halfpenny. Ond lwcus iawn oedd Cymru hefyd, wrth i Gareth Davies cicio meddiant i’r Gwyddelod gyda 10 eiliad i fynd.

Roedd gwylio’r gêm yn erbyn Yr Alban fel ail-wylio’r gêm yn erbyn Yr Iwerddon, roedd patrwm y gêm yr un peth dros yr 80 munud. Derbyniodd Zander Fagerson carden goch y tro hwn, wrth iddo droseddu union yr un fath a Peter O’Mahoney yr wythnos cynt. Yr unig wahaniaeth yn y gêm hon, yw bod Cymru yn perfformio’n well. Sgoriwyd Cymru pedwar cais, dau gan Rhys-Zammit, un gan Liam Williams a’r llall gan Wyn Jones. Enillodd Cymru pwynt bonws am sgorio 4 cais, yn ogystal ag ennill 25-24 mewn gêm hynod o ddiddorol.

Mae Cymru felly, wedi ennill eu gemau i gyd hyd at hyn, ac yn edrych fel y gallent ennill y Gamp Lawn yn y ffordd fwyaf annisgwyl erioed. Ond beth mae cefnogwyr Cymru yn meddwl hyd at hyn? Dywedodd Dafydd Lewis “Ie mae’n cwbl annisgwyl gweld Cymru’n ennill y gemau ‘ma. Fel arfer os i ni’n chwarae’n wael byddwn yn cael ein chwalu ac mae’r canlyniad yn embaras llwyr. Ond mae’n edrych fel bod Pivac yn cael canlyniadau er i ni chwarae’n wael, sydd yn wahanol iawn i berfformiadau Cwpan Her yr Hydref. Nid oes rheswm bod ni methu ennill y Gamp Lawn, mae’r momentwm gyda ni nawr a bydd hi’n anodd ein hatal”. Un cefnogwr sydd gyda barn wahanol yw Alaw Williams, “Bydda hi’n neis iawn petai ein bod ni gallu ennill y Gamp Lawn eleni, ond mae Ffrainc lefelau o flaen Cymru a byddwn yn gweld hynny pan ddaw’r gêm rhwng Cymru a’r Ffrancod. Rhaid cyfaddef bod bach o lwc wedi dod ein ffordd yn y gemau cyntaf, trwy ddwy garden felen a chamgymeriadau gan y gwrthwynebwyr. Nai bwyta fy ngeiriau os ydy Cymru yn ennill y Gamp Lawn, ond dwi yn gweld hi’n anodd i ni oresgyn Ffrainc yn fwy na dim”.

Nid yw gemau Cymru sy’n weddill yn hawdd, ond eto gall pethau fod yn waeth. Bydd y gêm yn erbyn Lloegr yn sicr yn un diddorol i wylio wedi iddynt golli i’r Alban yn y rownd gyntaf o gemau. Bydd cefnogwyr Cymru yn cymryd yn ganiataol byddwn yn curo’r Eidal, ond rhaid bod yn ofalus ohonynt, camgymeriad bydd mynd mewn i’r gêm honno a meddwl bod y pwyntiau wedi’i sicrhau yn barod. Os gall Cymru ennill yn erbyn Lloegr a’r Eidal, a Ffrainc yn ennill eu gemau nhw, gall gêm Cymru a Ffrainc, yr un olaf yn y Bencampwriaeth fod yn sefyllfa ‘winner takes all’.

Yn sicr, bydd Cymru yn goch i gyd ar y penwythnosau hyd at ddiwedd y Bencampwriaeth, gyda bysedd pobl o Sir Fôn i Gaerdydd wedi’u croesi’n dynn. Os gall Cymru ennill y Gamp Lawn, pwy sydd i ddweud bod ni methu mynd ymlaen i wella dros y blynyddoedd i ddod. A pwy a ŵyr, efallai bydd gobeithion go dda gyda Chymru yn Ffrainc yn 2023.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php