Taf-Od

Cymru yn cipio’r Goron Driphlyg

Cymru pia hi: Y Goron Driphlyg. Tarddiad: Andrew Mawby (drwy flickr)
Cymru pia hi: Y Goron Driphlyg. Tarddiad: Andrew Mawby (drwy flickr)
Gyda Chymru yn curo Lloegr, daw ennill y Goron Driphlyg. Ond sut ydy Cymru wedi ennill hi eleni, yn enwedig wedi perfformiadau llac yng Nghwpan Her yr Hydref?

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Cyn i Bencampwriaeth y Chwe Gwlad cychwyn eleni, nid oedd gan gefnogwyr Cymru llawer o hyder bod tîm Wayne Pivac mynd i wneud yn dda o gwbl. Ond, er y diffyg gobaith, mae Cymru wedi beiddio’r disgwyliadau i gyd gan ennill eu gemau i gyd hyd at hyn. O ganlyniad, enillodd Cymru y Goron Driphlyg am yr 22ain tro, a hynny mewn gêm ddadleuol yn erbyn Lloegr.

Dwi’n siŵr fy mod yn siarad ar ran pawb pan ddywedaf fod yn nerfus iawn cyn gêm Cymru yn erbyn Lloegr. Er i dîm Eddie Jones colli yn erbyn Yr Alban, nid oedd Cymru gallu cymryd y fuddugoliaeth yn ganiataol, ac nid oeddent wedi gwneud hynny. Bydd y cyfarfod hwn rhwng Cymru a Lloegr yn un bydd yn mynd lawr yn hanes y Bencampwriaeth am nifer o resymau gwahanol. Yn gyntaf, roedd llawer o ddadlau ymysg ddwy o geisiau Cymru, y cyntaf sgoriwyd gan Josh Adams. Wrth i’r dyfarnwr Pascal Gaüzère danfon Owen Farrell nôl at ei dîm, ailgychwynodd y cloc a chymerodd Biggar y gic gosb yn glo gyda chic i ochr arall y cae, a dyna lle oedd Josh Adams yn aros wrth iddo neidio i’r awyr i gasglu’r bêl a sgorio’r cais. Dadl Farrell oedd bod angen i’r dyfarnwr rhoi amser i’w dîm setio, ond nid oedd unrhyw un o dîm Cymru wedi pwyntio at y pyst, felly roedd hawl gan Biggar i gicio ar draws y cae.

Roedd cais Liam Williams hefyd yn destun trafod yn y gêm hon. Wrth i Gymru ymosod, ciciodd Adams y bêl heibio amddiffyn Lloegr i Rees-Zammit rhedeg ar ei ôl. Nid oedd Rees-Zammit wedi dal y bêl, ond yn hytrach gollyngwyd hi gan fwrw ei goes ac yna’i droed cyn bwrw’r llawr. Yn ôl y rheolau, mae angen i’r chwaraewr angen cael rheolaeth o’r bêl, ail-gydio yn y meddiant cyn iddo gicio’r bêl neu i’r bêl bwrw’r llawr. Dywed Nigel Owens nad oedd Ress-Zammit mewn rheolaeth o’r bêl cyn iddi gwympo ar y llawr ac felly roedd yn drawiad ymlaen (knock on). Ni ddylai cais Liam Williams cyfri felly, gan ei fod wedi meddiannu’r bêl o’r sefyllfa hynny. Cymru’n lwcus? Efallai yn y ddwy cais, ond nid yn eu rheolaeth o’r gêm. Kieran Hardy cymerodd mantais o gic cosb ildiwyd gan Jonny Hill wrth iddo gymryd tap-and-go cloi i sgorio. Wrth i’r gêm ddod i’r munudau olaf, roedd tri cic gan Sheedy a cais prin gan Cory Hill wedi sicrhau buddugoliaeth campus i Gymru. Roedd yn diwrnod i gofio, George North yn ennill ei ganfed cap, Cymru’n ennill y Goron Driphlyg ac wrth gwrs, Cymru yn curo Lloegr.

Yr hyn oedd yn drawiadol am berfformiad Cymru oedd sut oeddent wedi rheoli’r gêm. Ers i Eddie Jones dod yn rheolwr, mae Lloegr wedi sgorio llawer o’u ceisiau o sefyllfa tafliadau. O ganlyniad, nid oedd Cymru wedi rhoi unrhyw gyfleoedd i Loegr cael tafliadau hawdd yn ystod y gêm. Pan giciwyd Cymru, roeddent bob tro yn cicio i ganol y cae yn hytrach nag allan am dafliad. Golyga hyn bod angen i Loegr darganfod ffordd arall o sgorio, yn hytrach nag eu ffordd arferol o sgorio. Ar y llaw arall, roedd camgymeriadau llac Lloegr yn golygu bod Cymru gallu sgorio cesiau a bod Biggar a Sheedy gallu cicio pwyntiau hawdd. Roedd camgymeriadau Maro Itoje ac Owen Farrell wedi galluogi i Gymru sgorio eu cais gyntaf.

Beth mae cefnogwyr Cymru yn meddwl o ennill y Goron Driphlyg felly? Dyma ddywedodd Owain ap Myrddin. ‘Gwych oedd gweld Cymru’n curo’r Goron Driphlyg eleni, yn enwedig ar ôl blwyddyn galed i’r tîm cenedlaethol ac i’r wlad gyfan yn 2020. Er bod posib dadlau fod lwc wedi bod ar ochr Cymru yn y gystadleuaeth eleni, mae’r hen ddweud dal i fod yn wir yn fy marn i sef eich bod chi’n creu eich lwc eich hun mewn rygbi rhyngwladol. Pivac â sawl chwaraewr newydd a rhai hŷn sy’n haeddu clod enfawr am brofi sawl un yn anghywir hefyd. Anhygoel’. Mae Bethan Biston yn meddwl bod hwn yn newydd wedd yn rygbi cenedlaethol Cymru, ‘Oni wir yn meddwl mai cyfnod Gatland oedd y gorau byddai rygbi rhyngwladol Cymru erioed yn ei weld, ond mae Pivac yn fy mhrofi’n anghywir ar hyn o bryd. Hawdd dweud yw bod lwc wedi bod ar ein hochr, ond chi ddim yn ennill y Goron Driphlyg ar lwc. Dwi wir yn credu bod hyn yn gyfnod newydd yn rygbi Cymru.’

Efallai’r siom mwyaf Bencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni yw bod cefnogwyr Cymru ddim yno i’w gweld. Byddai gweld canol tref Caerdydd wedi’i liwio’n goch, llawn bwrlwm a chanu wedi gwneud y Bencampwriaeth llawer yn well. Gobeithiaf, a dwi’n siŵr bod pawb arall yn hefyd, ein bod ni gallu cefnogi’r bois blwyddyn nesaf. Felly’r un safon o chwarae blwyddyn nesaf plîs, Pivac.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php