Taf-Od

Cymru yn curo’r Ffindir a Bwlgaria

Cymro i'r Carn: Neco Williams oedd arwr Cymru yn erbyn Bwlgaria. Tarddiad: Beyond the Kop (drwy Flickr)
Cymro i'r Carn: Neco Williams oedd arwr Cymru yn erbyn Bwlgaria. Tarddiad: Beyond the Kop (drwy Flickr)
Aled Biston sydd yn edrych ar ffudugoliaethau Cymru yn erbyn Y Ffindir a Bwlgaria y rown cyntaf gemau Cynghrair y Cenhedloedd UEFA

Gan Aled Biston | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Yn dilyn 10 mis o ddim gemau rhyngwladol, roedd Cymru wedi parhau gyda’i pherfformiadau campus dan Ryan Giggs gan guro’r Ffindir a Bwlgaria.

Mae Cymru erbyn hyn ar frig y grŵp yma, sydd hefyd yn cynnwys Gweriniaeth Iwerddon, a daw’r gynghrair i ddiwedd ym mis Tachwedd.

Ar noson y 3 o Fedi roedd Cymru wedi teithio i Stadiwm Olympaidd Helsinki i wynebu’r Ffindir, tîm oedd wedi ennill lle yn yr Ewros am y tro cyntaf yn eu hanes.

Fe wnaeth Dylan Levitt dechrau’r gêm am ei gap cyntaf dros Gymru, gydag Ethan Ampadu yn dechrau yn yr amddiffyn a Kieffer Moore yn arwain yr ymosod.

Sgoriodd tîm ifanc a dibrofiad Cymru ar ôl tri munud wrth i Moore penio croesiad Daniel James heibio Hrádecký. Ond, dyfarnwyd Moore i droseddu gan y dyfarnwr, felly nid oedd y gôl wedi cyfri.

Roedd gweddill y gêm yn eithaf flêr heblaw am y Ffindir yn taro’r postyn.

Ond gyda deg munud i fynd, roedd James a Moore ati eto, gyda croesiad isel James yn darganfod Moore i rhwydo’r gôl wnaeth ennill y gêm.

Buddugoliaeth wych i gychwyn ail tymor Cynghrair y Cenhedloedd UEFA, roedd Cymru ar frig y gynghrair.

Ar y Dydd Sul, roedd Cymru nôl yn Stadiwm Dinas Caerdydd i chwarae yn erbyn Bwlgaria.

Nid oedd un fricsen o’r wal goch i’w weld, ond roedd baneri cefnogwyr yn cael ei arddangos yn ochr y Canton.

Cafodd y garfan ychwanegiad yn ystod yr wythnos gyda David Brooks yn ailymuno ar ôl adfer o anafiad. Dechreuodd ef y gêm yn lle Jonny Williams, a daeth Matt Smith i ganol y cae yn lle Dylan Levitt.

Roedd Bwlgaria wedi ennill ond un gêm oddi cartref mewn dwy flwyddyn yn dod mewn i’r gêm yma, roedd Cymru yn ffefrynnau i ennill.

Ond, fel y gêm yn erbyn y Ffindir, roedd hi’n flêr. Roedd Cymru yn gweld hi’n anodd creu cyfleoedd yn ystod y gêm, er pwyso’n gyson yn erbyn amddiffyn gwydn Bwlgaria.

Ond yn funud 94, pan edrychodd fel bod Cymru gorfod setlo am bwynt, roedd croesiad Jonny Williams wedi cwrdd â phen Neco Williams, a wnaeth penio i gefn y rhwyd i sgorio ei gôl gyntaf i’r tîm cenedlaethol, ac ennill y gêm i Gymru.

Mae Cymru yn gorffen yn gemau cyntaf yma ar frig y gynghrair gyda chwe phwynt, ac mewn safle da iawn gyda 4 gêm i fynd.

Yn y ddwy gêm yma gweler tri ymddangosiad cyntaf i Dylan Levitt, Ben Cabango a Neco Williams, gyda Williams yn rhwydo yn erbyn Bwlgaria.

Gweler Robson-Kanu yn dod oddi ar y fainc yn erbyn Bwlgaria, ei gêm ryngwladol cyntaf ers 2018.

Yn sicr mae gan Gymru ddyfodol ddisglair, gyda nifer o chwaraewyr ifanc yn serennu yn barod ar y llwyfan rhyngwladol.

Mae’n edrych fel bod gwthio’r Ewros i 2021 mynd i wneud byd o les i Gymru, ac yn sicr mynd i roi cur pen i Ryan Giggs wrth iddo ddewis ei garfan am y twrnamaint blwyddyn nesaf.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php