Taf-Od

Cymru’n cychwyn gemau rhagbrofol Cwpan y Byd

Goliau i Gareth?: Dyna fydd obaith cefnogwyr Cymru. Tarddiad: HD Wallpapers (drwy flickr)
Goliau i Gareth?: Dyna fydd obaith cefnogwyr Cymru. Tarddiad: HD Wallpapers (drwy flickr)
Gyda phêl-droed rhyngwladol yn dychwelyd i Gymru, Aled Biston sydd yn edrych ar sut gall Cymru goresgyn Gwlad Belg a'r Weriniaeth Tsiec

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Wedi saib ers mis Tachwedd, bydd gemau rhyngwladol nôl ar ein sgrins wrth i Gymru cychwyn eu gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd. Ynghyd â gêm gyfeillgar yn erbyn Mecsico, bydd Cymru yn herio Gwlad Belg a’r Weriniaeth Tsiec. Mae Rob Page wedi cyhoeddi carfan gryf i chwarae’r timoedd hyn, gydag ond David Brooks yr unig enw mawr sydd yn colli allan trwy anaf. Ni fydd Ryan Giggs yn cymryd rheolaeth o’r tîm gan ei fod ar fechniaeth, felly Rob Page bydd yn cymryd yr awenau unwaith eto. ê

Mae’r garfan ar gyfer y gemau hyn yn un gryf, mae hynny’n sicr. Gwelwyd Joe Allen yn dychwelyd i’r garfan am y tro cyntaf ers 2019 wedi cyfres o anafiadau, yn ogystal gwelwyd Wayne Hennessey nôl wedi’r anaf cafodd yn erbyn Bwlgaria ym mis Hydref. Bydd cyffro wrth weld Bale yn chwarae yn y gemau hyn mae hynny’n bendant, gyda’r ymosodwr yn chwarae’n anhygoel i Spurs ar y funud. Mae ef wedi sgorio 10 gôl y tymor hwn. Mae Dan James wedi bod yn chwarae’n gyson i Manchester United hefyd, felly cyffrous bydd gweld ef yn grys coch Cymru eto. Efallai’r safle bydd yn achosi bach o ben tost i Rob Page bydd canol yr amddiffyn gyda Ben Cabango, Joe Rodon, Chris Mepham, James Lawrence, Tom Lockyer ac Ethan Ampadu yn cystadlu am safle.

O gymharu gyda gemau Cynghrair y Cenhedloedd UEFA Cymru, bydd y gemau nesaf yn her llawer mwy iddynt. Mae Gwlad Belg yn dîm sydd yn anodd iawn i guro. Gorffennodd tîm Roberto Martinez yn drydydd yng Nghwpan y Byd 2018, ac maen nhw ond wedi colli pedwar gêm ers 2016. Ond eto’n dweud hynny, mae Cymru wedi ennill dwy a chael dwy gêm gyfartal yn y pedair gêm chwaraewyd gan y ddau dîm ers 2013. Mae gan Gymru tuedd i chwarae’n dda yn erbyn Gwlad Belg, ac yn sicr bydd Martinez a’i garfan yn ymwybodol o hynny. Ni fydd y gêm yn erbyn y Weriniaeth Tsiec yn hawdd chwaith. Curodd y Weriniaeth Lloegr yn gêm ragbrofol yr Ewros nôl yn 2019, y tro cyntaf i Loegr colli gêm ragbrofol ers blynyddoedd. Mae gan Gymru mantais yn y gêm hon, gan fod chwaraewyr y Weriniaeth sydd yn chwarae yn y Bundesliga ddim ar gael oherwydd cyfyngiadau teithio Yr Almaen. Golyga hyn fod capten Vladimír Darida ddim ar gael, yn ogystal ag ymosodwr allweddol y Weriniaeth, Patrik Schick sydd wedi sgorio 11 gôl y tymor hwn.

Bydd Cymru yn bendant yn hyderus yn mynd mewn i’r gemau hyn. Dros y blynyddoedd diwethaf mae meddylfryd Cymru wedi newid o fod yn un lle’r oeddent yn ceisio osgoi colli i dimoedd gwael, i allu curo timoedd gorau’r byd. Ni fydd Rob Page nag un chwaraewr yn garfan Cymru yn meddwl na allent guro’r grŵp hwn. Heb amau bydd y gemau’n heriol iawn, a bydd angen Cymru i chwarae o’r safon uchaf er mwyn goresgyn Gwlad Belg a’r Weriniaeth Tsiec. Ond, wedi gemau llwyddiannus yng Nghynghrair y Cenhedloedd UEFA, bydd Cymru llawn hyder wrth fynd mewn i’r gemau hyn.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php