Taf-Od

Cynlluniau Iaith Cyngor Caerdydd

Pete Birkinshaw drwy Flickr

Gan Liam Ketcher

Cyhoeddwyd Cyngor Sir Caerdydd yr wythnos diwethaf y mae nhw’n targedu i ddyblu nifer o siaradwyr Cymraeg y ddinas. Y targed cyntaf ydy cyrraedd 42,584 o siaradwyr erbyn 2021, ac wedyn yn y diwedd mi fydd nifer o siaradwyr yn y brif ddinas wedi dyblu erbyn 2050. Mae’r cynlluniau yma yn dilyn cyhoeddiad gan y llywodraeth y llynedd i godi’r nifer o siaradwyr i filiwn erbyn 2050.

Derbyniodd y cynlluniau gwreiddiol rhagfarnau gan nifer yn cyhuddo’r llywodraeth o ffurfio’r ymgyrch i dawelu’r Gymru Gymraeg sydd yn brwydro’n ffyrnig dros yr iaith. Nad oedd llawer o gefnogaeth gan y llywodraeth yn ôl nifer fawr o bobl, ond credaf fod hyn yn ddechreuad da tuag at y filiwn yn 2050. Mae’r ymgyrch yn naturiol yn ôl Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd Phil Bale, “Dros y blynyddoedd diwethaf, mae naid wedi bod yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y ddinas, yn bennaf oherwydd twf addysg cyfrwng Cymraeg, gyda niferoedd cynyddol barhaus o blant a phobl ifanc yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.” Ai felly addysg y brif ffordd o gynyddu’r niferoedd yng Nghaerdydd? Yn sicr mae’n gam boddhaol i weld, mi fydd targedu plant a phobl ifanc yn siŵr i fod yn llwyddiannus.

Fel unigolyn sydd yn byw yn y brif ddinas, mae’n hawdd dweud bod byw trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brif ddinas yn hawdd gwneud. Ac mae Phil Bale yn cydnabod bod yr iaith Gymraeg yn rhan hanfodol o fywyd yn y brif ddinas, “…bod yr iaith yn rhan o fywyd y tu allan i gatiau’r ysgol fel y gall pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau ddysgu a siarad Cymraeg fel rhan o fywyd bob dydd, gan gynnwys yn eu gwaith ac wrth chwarae, yn ogystal â defnyddio gwasanaethau a chymorth yn Gymraeg.”

Ond mae’n bwysig cofio bod hyn yn dibynnu nid yn unig ar y cyngor ond ar gyfraniad yr holl ddinas hefyd. Pwysleisiodd hyn gan Phil Bale hefyd, nad yw hyn yn unig yn darged i’r cyngor ond “Mae ar gyfer y ddinas gyfan, ac mae angen cymorth partneriaid o bob sector arnom i sicrhau ei lwyddiant o ran creu Caerdydd ddwyieithog.”

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php