Taf-Od

Cystadlaethau nofio cenedlaethol yn ail ddechrau

Dychwelyd i'r pwll. Tarddiad: Danny VB (drwy flickr)
Gyda chystadlaethau nofio yn ailddechrau, Annell Dyfri syd dyn edrych ar yr hyn digwyddodd ym Manceinion penwythnos diwethaf.

Gan Annell Dyfri | Golygydd Taf-od

Gyda gwledydd Prydain yn parhau mewn cyfnod clo, mae ambell beth wedi dychwelyd i’r drefn arferol gan gynnwys cystadlaethau chwaraeon. Bydd y mwyafrif yn ymwybodol fod Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad yn ôl ar ei thraed (gyda Chymru’n ennill ei dwy gêm gyntaf) ond braf yw gallu cofnodi fod cystadlaethau nofio cenedlaethol wedi ailgychwyn hefyd.

 

Gyda misoedd o fod i mewn ac allan o’r pyllau nofio i’r nofwyr proffesiynol, nid oedd sicrwydd pryd y byddai modd iddynt ddychwelyd i’r gamp yn gystadleuol. Mae cystadlu ar y lefel uchaf yn nod pwysig i bawb sy’n cyrraedd safon genedlaethol, a chyda’r un gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn ystod yr unarddeg mis diwethaf, bu’n gyfnod llwm i nofwyr yn gyffredinol. Ond, er rhyddhad mawr i bawb, cyhoeddodd British Swimming ar ei wefan yn ddiweddar y byddai Cystadleuaeth Ryngwladol Manceinion yn digwydd ‘allbeit under a heavily revised format, limited to elite athletes as defined by the government’s COVID-19 protocols’. Cynhaliwyd y gystadleuaeth rhwng 12fed a 14eg o Chwefror eleni.

 

Gyda nifer o’r nofwyr â’u llygaid ar gystadlu yng Ngemau Olympaidd Tokyo ymhen ychydig fisoedd, roedd cynnal y gystadleuaeth, a’u perffomriad yn allweddol er mwyn sicrhau eu lle yng ngharfan Pryidain. Nodwyd yn glir mai ‘government-approved Elite Athlete’ yn unig oedd yn cael cystadlu eleni.

 

Tra bod y nofwyr cyflymaf yn cael cyfle i gystadlu unwaith yn rhagor, sefyllfa wahanol iawn sy’n wynebu gweddill ein nofwyr, yn cynnwys y rheini sy’n dangos addewid. Bydd y cyfnod cloy n parhau’n gyfnod llwm iawn iddyn nhw.

 

Ymysg y cannoedd o nofwyr a fu wrthi’n cystadlu ym Manceinion, roedd sawl enw cyfarwydd yn eu plith, yn cynnwys James Guy, Ellie Simmons a Tom Dean. Enillodd James Guy y ras 200m Pili-pala yn rhwydd o dair eiliad – tipyn o gamp mewn cystadleuaeth o safon fel hon. Mewn datganiad i’r wasg wedi’r ras, nododd James Guy, ‘It was a great swim and I’m really happy with the time. It just shows that what we’ve been doing in Bath over the past 10 weeks has been working’.

 

Enw arall a hawliodd sylw yn y pwll oedd Daniel Jervis, sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, wrth iddo gipio’r gystadleuaeth 1500m i ddynion gan arwain y ras o’r cychwyn cyntaf.

 

Ond gyda nofwyr proffesiynol yn cael dychwelyd i’r pwll, mae’r drysau’n parhau ar gau i’r cyhoedd. Mae’n gyfnod rhwystredig i’r sawl sy’n mwynhau nofio’n gystadleuol ond heb gyrraedd yr uchelfannau yn ogystal â- ’r rheini sy’n mwynhau nofio er mwyn cadw’n heini -gan gynnwys nifer sylweddol o fyfyrwyr prifysgol.

 

Fel un sydd yn ymwneud llawer â chwaraeon yn y brifysgol, gan gynnwys nofio, nododd Eva Edwards, myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerfaddon, ‘Yn amlwg mae’n bwysig eu bod yn cael y cyfle i gystadlu wedi’r holl fisoedd, yn enwedig gyda’r Gemau Olympaidd ar y gorwel, ond mae’n rhwystredig iawn nad oes modd i athletwyr eraill sydd yn anelu am safonau uchel yn eu camp allu ymarfer yn y pwll’. Ychwanegodd ei bod yn gobeithio’n fawr y caiff ‘ddychwelyd i ymarfer yn y pwll yn y Brifysgol yn fuan, gan dw i’n gweld y tîm proffesiynol yn ymarfer yn aml ynddo’.

 

Er bod y data diweddaraf yn dangos fod y cyfnod clo wedi arwain at ostyngiad yn nifer yr achosion positif o’r coronafeirws, mae’n edrych yn debygol iawn y bydd gofyn i Efa a phawb arall sy’n ysu i ddychwelyd i’r pwll atal eu hunain rhag gwneud hynny am gyfnod pellach eto.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php