Taf-Od

Cytundeb hanesyddol i S4C

Ar draws y byd: Bydd gwylwyr Pobol y Cwm o gwmpas y byd gallu mwynhau y rhaglen nawr. Tarddiad: Adam Care (drwy Flickr)
Ar draws y byd: Bydd gwylwyr Pobol y Cwm o gwmpas y byd gallu mwynhau y rhaglen nawr. Tarddiad: Adam Care (drwy Flickr)
Mae S4C wedi cytuno cytundeb arloesol sydd yn golygu bod rhaglenni newydd a hen y sianel ar gael o gwmpas y byd, am 150 diwrnod.

Gan Aled Biston | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Mewn cytundeb hanesyddol i deledu yng Nghymru, mae S4C a TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru) wedi bod yn cydweithio ar delerau masnach Newydd fydd yn galluogi gwylwyr ledled y byd i fwynhau rhaglenni Newydd y sianel, yn ogystal â rhaglenni archif ar alw drwy S4C Clic. Golyga hyn fod hoff raglenni Cymreig megis C’mon Midffîld, Gwaith Cartref a llawer mwy ar gael i’w gwylio ar draws y byd.

Bydd holl raglenni Newydd S4C, ynghyd â chynnwys o’r archif lle mae hawliau’n caniatáu, ar gael am gyfnod safonol o 150 diwrnod ar S4C Clic yn hytrach na’r 35 diwrnod presennol. Mae hyn yn cynnwys ‘bocs sets’ sydd wedi profi’n hynod boblogaidd dros y blynyddoedd.

Mae’r Telerau Masnach hefyd yn golygu bydd modd ffrydio digwyddiadau yn fyw yn fyd-eang gan gynnwys sioeau, gigs a gwyliau. Bydd hyn yn galluogi i gefnogwyr timau pêl-droed a rygbi rhyngwladol Cymru wylio gemau yn fyw, yn ogystal â chefnogwyr operâu sebon S4C, Pobol y Cwm a Rownd a Rownd.

Meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C, i S4C, “Hoffwn ddiolch yn fawr i TAC am ei Gwaith yn cydlynu’r Telerau Masnach Newydd fydd yn sicrhau gwasanaeth gwell i’n gwylwyr ac yn golygu y gall ein rhaglenni gyrraedd bob rhan o’r byd.” Ychwanegodd “mae ein gwasanaeth ar alw, S4C Clic, wedi datblygu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf gyda dros 100,000 wedi cofrestru erbyn hyn”.

Hafan ar-lein y sianel, yw S4C Clic, lle mae yna nifer o opsiynau ar gael i wylio sioeau presennol a gorffenol, yn ogystal â ffrydio’n fyw. Gellir gweld rhestr rhaglenni dyddiol y sianel, er mwyn gweld pryd mae eich hoff raglenni yn fyw.

Dywedodd Gareth Williams, Cadeirydd TAC, i S4C, “Rwy’n falch eithriadol fod TAC ac S4C wedi cytuno ar Drydydd Argraffiad y Telerau Masnach. Rwy’n ffyddiog y bydd y Telerau Masnach hyn, yn fuddiol i’r sector cynhyrchu, ac yn hwyluso’r berthynas ag S4C o ran gweithredu effeithlon y broses gomisiynu yn y dyfodol”.

Mae hyn yn rhoi sail i gytundebau ar gyfer y dyfodol, efallai byddwn yn gweld cytundeb lle bydd rhaglenni poblogaidd gallu cael eu gwylio ar draws y byd, am y flwyddyn gyfan. Yn sicr, mae Gareth Williams wedi gosod y sail ar gytundebau yn y dyfodol, a bydd gwylwyr ar draws y byd yn cadw llygaid allan ar gyfer unrhyw gytundebau yn y blynyddoedd i ddod.

Heb amau, mae gwylwyr yn gyffrous i weld rhaglenni Cymreig yn cael eu darlledu ar draws y byd. Dywedodd Daniel O’Callaghan “dyma gyfle gwych i gyfryngau Cymru a’r iaith Gymraeg. Mae hyn yn gam angenrheidiol er mwyn sicrhau datganoli darlledu i Gymru. Yn ogystal, rhaid manteisio ar y cyffro hwn i godi ymwybyddiaeth am yr iaith Gymraeg a’r angen am ddarpariaeth deg trwy gyfrwng y Gymraeg yn ein cyfryngau.”

Heb os, gobaith nifer yw bydd y cytundeb hwn yn creu momentwm newydd i S4C a’i gynnwys. Bydd hyn yn rhoi’r opsiwn i gynulleidfa ifancach gael blas ar hen glasuron y sianel. Gyda’r datblygiadau sylweddol yng ngwasanaethau ar alw S4C Clic, mae’n debyg bod y cytundeb yn argoeli’n dda i’w gynulleidfa. Gan gofio bod siaradwyr Cymraeg yn byw y tu hwnt i Gymru, bydd hyn yn anogaeth bwrpasol iddyn nhw fwynhau cynnwys cyfryngau Cymru.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php