Taf-Od

Dathliadau Gŵyl Ddewi yng Nghaerdydd

National Assembly for Wales, Flickr

Gan Liam Ketcher

Braf oedd cael dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaerdydd eleni, er nad oedd y tywydd o’n plaid. Dyma oedd fy nhro cyntaf yn dathlu Gŵyl Ddewi yn y brifddinas felly roeddwn yn hynod gyffrous. Cyrhaeddom Stryd y Frenhines am hanner dydd er mwyn paratoi ein hunain am y cyffro oedd i ddod. Nid oedd llawer o bobl o gwmpas bryd hynny ac nid oeddwn i’n sicr beth yn union i’w ddisgwyl o’r orymdaith a oedd ar ei ffordd i Gaerdydd Canolog.

Pan oeddwn yn iau ac yn yr ysgol gynradd, traddodiad oedd cynnal Eisteddfod ysgol ar Ddydd Gŵyl Dewi, gyda’r merched yn gwisgo gwisg draddodiadol fenywaidd gyda’r cennin Pedr, a’r bechgyn yn gwisgo’u crysau rygbi Cymru a chennin wedi’u pinio i’n crysau. Roeddwn yn mwynhau’r Eisteddfod ysgol bob blwyddyn, ac yn joio bod yn rhan o’r cystadlu. Byddwn bob amser yn ei fwynhau ac yn cofleidio i’r awyrgylch a’n diwylliant. Erbyn diwedd y dydd byddwn yn ysu am gael cyrraedd adref i lenwi fy mol gyda phicau ar y maen. Rhaid imi ddweud, roedd sgiliau coginio Mam-gu’r gorau dwi erioed wedi blasu, ond rhaid i mi gyfaddef, roedd y picau ar y maen y prynais yn y farchnad ddydd Mawrth diwethaf yn fendigedig.

Roedd atmosffer y dathlu yn anhygoel- teimlad tebyg i ddiwrnod rygbi rhyngwladol yn ystod cyfnod y chwe gwlad – a gan ein bod yng nghanol un o’r twrnameintiau chwe gwlad gorau ers blynyddoedd, roedd y teimlad hwnnw yn gryfach fyth. Gwelwyd baneri’r ddraig goch, Owain Glyndŵr a Dewi Sant yn hedfan yn y gwynt. Roedd cannoedd o bobl yn rhan o’r orymdaith, gyda chi hyd yn oed wedi’i wisgo fel cennin Pedr (rhaid i mi ddweud mai dyma un o uchafbwyntiau fy nghyfnod yn y Brifysgol hyd yn hyn). Roedd yna hefyd gennin Pedr fwy o faint yn dawnsio wrth ddilyn yr orymdaith trwy’r ddinas i gerddoriaeth y band pres a oedd yn codi calonnau’r Cymry ffyddlon a ddaeth i ddathlu yn y glaw.

I orffen, ymgynullodd bawb yn yr Aes i ganu’n hanthem Genedlaethol. Pleser oedd gweld niferoedd mawr o Gymry, hen ac ifanc, yn medru siarad yr iaith neu beidio, yn ymuno i ganu’r anthem. Erbyn i ni ddechrau canu, roedd y tywydd wedi gwella tipyn, bron petai’n canu wedi neilltuo’r glaw.

Mae’r orymdaith Gŵyl Ddewi yn brofiad yr wyf wir yn meddwl y dylai pob Cymro a Chymraes gael profiad ohono. Gobeithiaf y bydd llawer mwy o bobl yn ymddangos blwyddyn nesaf er mwyn ymhelaethu llwyddiant y dathliad, ac yn sicr, rwy’n gobeithio y bydd y tywydd ychydig yn well yn 2017!

Liam Ketcher

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php