Taf-Od

Dechrau cadarnhaol wrth i Gymru curo Slofacia

Llion Carbis sy'n adrodd yr hanes o fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Slofacia.

gan Llion Carbis o Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae Cymru wedi dechrau ei hymgyrch o gyrraedd Ewro 2020 yn fuddugoliaethus, ar ôl cofnodi buddugoliaeth haeddiannol yn erbyn Slofacia yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Daniel James sgoriodd unig gôl yr ornest ar ôl chwe munud, ac roedd rhaid amddiffyn yn ddewr ac yn gadarn yn y munudau olaf, i sicrhau’r canlyniad.

Dechreuodd Cymru’r ornest gyda dwyster canfyddadwy, ac awch i hyrddio a chywasgu’r gwagle yn uchel lan y cae. Ar ôl gwaith da gan David Brooks i gario’r bêl ar ochr dde’r cae, tasgodd y bêl yn rhydd i Daniel James a sgoriodd gydag ergyd pwerus i gornel y rhwyd. Dyna oedd gôl gyntaf rhyngwladol yr asgellwr o Abertawe, yn gosod ei wlad ar y blaen o fewn y chwe munud agoriadol.

Er gwaethaf ymdrechion Slofacia, Cymru oedd yn parhau i reoli’r ornest, a ddaeth David Brooks yn agos iawn at sgorio ail gôl i’r Dreigiau, ar ôl ugain munud. Llwyddodd Cymru i uchafu’r gwagle ar ochr chwith y cae, Ben Davies a chroesodd y bêl i Brooks, a bron lwyddodd i sgorio ei gôl rhyngwladol cyntaf i Gymru.

Daeth presenoldeb Slofacia yn y gêm yn amlycach ar ôl cyfleoedd cynnar y tîm cartre’, ond nad oeddent yn medru ymdopi a chyflymder a llyfnder Cymru wrth i’r Dreigiau gwrth ymosod, gyda James, yn benodol, yn ysgogi problemau difrifol i’r gwrthwynebwyr.

Wrth i’r gêm agosáu at hanner amser, daeth Brooks yn agos at ymestyn mantais Cymru unwaith yn rhagor. Ar ôl iddo guro cwpl o amddiffynwyr Slofacia gyda’i sgiliau dawnus, fe ddaeth ei ergyd yn agos iawn at gwyro mewn i’r postyn pellach. Roedd Slofacia yn trafferthu i’w gadw yn dawel, ac yn ffodus i beidio ildio rhagor o goliau.

Er bu cyfleoedd i ychwanegu at sgôr Cymru, hanner cadarnhaol iawn ydoedd i dîm Ryan Giggs, gyda Daniel James a David Brooks yn edrych yn fygythiol iawn. Slofacia oedd gyda’r mwyafrif o feddiant, ond nad oeddent wedi llwyddo i ysgogi gormod o broblemau i amddiffyn Cymru.

Adlewyrchodd munudau cynnar yr ail hanner, thema’r 45 munud agoriadol, gyda Chymru yn dominyddu llif y chwarae. O fewn saith munud, bu cyfle arall i Gymru gyda pheniad a chafodd ei harbed yn gymharol gyfforddus gan Dubravka, gol geidwad Newcastle United.

Ond ychydig eiliadau yn ddiweddarach, newidiodd y momentwm i ffafrio Slofacia, a daeth Albert Rusnak yn agos iawn i unioni’r sgôr. Ar ôl symudiad deallus i redeg tu ôl amddiffyn Cymru, cafodd ei ergyd ei hatal gan Wayne Hennessey.

Wrth i’r cloc dynodi fod dros awr o’r gêm wedi’i chwarae, methodd Harry Wilson cyfle pwrpasol i ddyblu mantais Cymru. Ar ôl gwaith arwrol gan Daniel James i greu gwagle ar yr asgell chwith, nid oedd y gŵr o Derby yn medru manteisio ar y cyfle o fewn cwrt cosbi Slofacia.

Parhaodd Gymru i edrych am yr ail gôl, un i selio’r fuddugoliaeth i dîm Ryan Giggs, a gyda llai na ugain munud yn weddill, fe orfododd Harry Wilson arbediad da gan Dubravka. Yn ychwanegol, cafodd Tyler Roberts ei gyflwyno fel modd o ymestyn amddiffyn Slofacia, ynghyd â Ashley Williams i sefydlogi amddiffyn Cymru.

Daeth Slofacia yn fwy bygythiol yn ystod munudau olaf y gêm, wrth iddynt geisio unioni’r sgôr, ac roedd rhaid i Hennessey fod yn wyliadwrus i rwystro peniad Juraj Kucka. Mewn modd o dawelu nerfau’r cefnogwyr, ac er mwyn adennill rheolaeth dros yr ornest, cafodd Will Vaulks ei gyflwyno gydag ond pum munud yn weddill.

Heb os, diweddglo nerfus iawn ydoedd i Gymru, gyda Slofacia yn ymosod yn ddiwrthdro. Serch hynny, buddugoliaeth llwyr haeddiannol ydyw i dîm Ryan Giggs, sydd wedi dechrau ymgyrch rhagbrofol Ewro 2020 yn y modd gorau posib, gan sicrhau’r tri phwynt!

Tîm Cymru: Hennessey, B Davies, Mepham, Lawrence, Roberts, Allen, Smith, James, Brooks, Wilosn, Bale (c).

Eilyddion Cymru: Ward, A Davies, Gunter, Dummett, Williams, Roberts, John, Matondo, Vaulks, Hedges, Woodburn, Thomas.

Tîm Slofacia: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skrinar, Duda, Rusnak, Hancko, Hamsik, Kucka, Mak, Lobotka.

Eilyddion Slofacia: Kozacik, Rodak, Stetina, Satka, Gregus, Mihalik, Stoch, Bero, Hrosovsky, Chrien, Safranko, Duris.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php