Taf-Od

Deuddeg mlynedd i achub y byd?

Deuddeg mlynedd i achub y byd? Ydych chi'n barod i weithredu? (Tarddiad: qimono, drwy Pixabay)

gan Dafydd Wyn Orritt

Fel y gwyddwn, mae’r stad ar ein hamgylchedd o gymharu â’r gorffennol wedi dirywio’n syfrdanol. O’r llygredd ar y dirwedd a’r hyn sy’n amharu ar fywyd byw’r moroedd, i’r lefelau uchel o CO2 sydd yn cael ei ryddhau i’r aer o gerbydau a ffatrïoedd mawrion ein byd, mae achosion cynhesu byd-eang yn ymddangos mewn nifer o ffyrdd. Ar hyn o bryd, mae’r cyfryngau yn pwysleisio yn fwyfwy dyddiau yma fod cynhesu byd eang yn digwydd ac yn difetha ein byd yn gyflymach nag erioed. Ydi hi rhy hwyr i ddechrau gweithredu?

Yn dilyn cyfarfod ar 8 Hydref yn Korea mae’r Cenhedloedd Unedig wedi cyhoeddi mai dim ond oddeutu deuddeg mlynedd sydd ar ôl i achub y byd. Er mwyn lleihau cynhesu byd eang i 1.5 gradd Celsius bydd rhaid cael newidiadau syfrdanol ym mhob agwedd o gymdeithas er mwyn sicrhau’r amgylchedd gorau posibl, yn ôl sylwadau o’r cyfarfod. Mae Cytundeb Paris, a gafodd ei sefydlu ‘nôl yn 2015 gan y Cenhedloedd Unedig, yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol, a sut mae mynd i’r afael â chynhesu byd-eang. Nod hir dymor y cytundeb yw cyfyngu’r cynnydd mewn tymherau byd-eang yn ystod y ganrif hon i 1.5 gradd Celsius yn uwch na lefelau cyn y Chwyldro Diwydiannol, yn hytrach na 2 radd Celsius. Mae gwaith ymchwil yn profi fod hyn yn bosibl i’w gyflawni, ond y newyddion drwg ydi mai dim ond o gwmpas 12 mlynedd sydd gennym i’w wneud yn bosibl. Os ydym yn llwyddo i gyflawni hyn bydd gwareiddiad y byd fel y gwyddom yn cael ei newid yn sylweddol. Gallai hyn ddigwydd cyn gynted â 2040 felly mae’r amser i weithredu yn lleihau.

Er mwyn sicrhau bod hyn am weithio bydd rhaid i bawb yn y byd gyd-weithredu, gan gynnwys y wlad fwya’ bwerus a dylanwadol, sef yr UDA. Dywedodd erthygl yn y Guardian fod yr unigolyn mwyaf pwerus a all achub y blaned yn eistedd yn y Tŷ Gwyn. Mae’r UDA wedi arbed y byd mewn rhai achosion yn y gorffennol, ond nawr mae’n rhaid i bawb arall yn y byd aberthu er mwyn achub eu hunain, ac America. Oes mae rhai rhannau o’r wlad yn parchu ac yn gweithredu yn ôl Cytuned Paris ond dydi pawb ddim. Dywedodd Donald Trump dros yr wythnos ddiwethaf ei fod wedi newid ei feddwl am gynhesu byd-eang ac nad newyddion ffug yw e bellach, er nad yw e’n sicr am fuddsoddi arian i’r achos.

Drwy gyfyngu cynnydd cynhesu byd eang bydd newid aruthrol i’r dirwedd, adeiladau, trafnidiaeth, dinasoedd a’r ynni sydd yn cael ei rhyddhau i mewn i’r aer). Yn yr un modd, bydd angen lleihau’r ganran o Garbon Deuocsid (CO2) sydd yn cael ei greu gan fodau dynol o leiaf 45% o lefelau 2010 erbyn 2030. Felly, ydych chi am ddechrau gweithredu? Mae cerdded neu feicio fwy, defnyddio llai o drafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio llai o blastig yn ddechreuad!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php