Taf-Od

Dewisiadau annisgwyl wrth i Giggs cyhoeddi ei garfan i herio Denmarc

YN Y LLUN: Cynhadledd y wasg Cymru o Gastell Hensol. (Tarddiad: Llion Carbis)

gan Llion Carbis o Gastell Hensol

Mae pêl-droed rhyngwladol ar borth dychwelyd, ac mae Ryan Giggs wedi cyhoeddi ei garfan cyn gornest tyngedfennol Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd yn erbyn Denmarc, yn ogystal â gêm gyfeillgar oddi cartref yn erbyn Albania.

Er gwaethaf y canlyniad siomedig yn erbyn Sbaen yn Stadiwm y Principality, roedd y cyfnod diwethaf o bêl-droed rhyngwladol yn gyfystyr a llwyddiant i Gymru, ar ôl buddugoliaeth hollbwysig o 0-1 yn erbyn Gweriniaeth yr Iwerddon, ar dir y Gwyddelod.

Bellach, mae’r ffocws wedi’i osod yn unfryd ar y gêm ar gyrraedd yn erbyn Denmarc. Petai fod Cymru’n fuddugoliaethus, yna bydd lle yn y gemau ail gyfle wedi’i gadarnhau.

Mae cynghrair y cenhedloedd, cystadleuaeth newydd ei wedd, yn gynnig fodd amgen i Gymru cyrraedd Ewro 2020 – ac mae pawb yn ymwybodol o lwyddiannau huawdl y garfan y tro diwethaf roedd Cymru yn cystadlu yn y bencampwriaeth.

Yn y gynhadledd, roedd Giggs yn awyddus i bwysleisio pwysigrwydd y gêm yn erbyn Denmarc, gornest sy’n meddu ar berthnasedd mawr i Gymru.

“Fe fydd yn anodd [y gêm yn erbyn Denmarc], ond fe fydd yn heriol i Ddenmarc. Rydym yn dîm da, ac wrth ddychwelyd i Stadiwm Dinas Caerdydd, bydd yr awyrgylch yn arbennig. Ar ddechrau’r gystadleuaeth, roedd pawb yn awyddus i orffen ar frig y grŵp, ac mae’r cyfle yna i neud hynny.”

“Rydym yn edrych i’r chwaraewyr i berfformio, mae’n debyg i ffeinal cwpan. Mae’r gêm yn un anferthol, a byddaf yn sicrhau bod y chwaraewyr yn ymwybodol o bwysigrwydd y gêm.”

Ynghyd a phwysigrwydd y gemau, roedd y wasg yn awyddus i holi Giggs am rhai dewisiadau difyr i’r garfan ddiweddaraf. Mae Neil Taylor wedi dychwelyd i’r garfan am y tro gyntaf am gyfnod estynedig, ac mae perfformiadau ardderchog Daniel James dros Abertawe wedi’u gwobrwyo gyda lle yn garfan Ryan Giggs.

“Mae e wedi bod yn anffodus [Neil Taylor]. Mae’n aelod poblogaidd o’r garfan, a gyda Ben [Davies] yn absennol, mae’n cynnig cyfle i weld sut bydd Neil yn ymdopi.”

“Mae e wedi bod ar dân [Daniel James]. Mae ganddo gyflymder gwirioneddol, ac mae’n gyffrous petai ei fod yn dechrau gêm, neu yn cyfrannu fel eilydd. Mae’n dda ei fod yn y garfan, ac rydym yn edrych ymlaen at weld ei gyfraniadau.”

Er gwaethaf y sylw a’r cyffro sydd wedi amgylchynu presenoldeb Neil Taylor a Daniel James, y penderfyniad i gyflwyno James Lawrence, sydd erioed wedi chwarae dros Gymru, sydd wedi bachu’r penawdau.

Mae Lawrence yn amddiffynnwr 26 oed, sy’n chwarae pêl-droed yng Ngwlad Belg gyda Anderlecht. Dechreuodd ei yrfa gydag Arsenal, ond mae’r amddiffynnwr – sy’n gymwys i chwarae dros Gymru trwy ei Fam-gu – wedi chwarae mwyafrif o’i yrfa mewn cynghreiriau tramor.

Fel aelod newydd o’r garfan, roedd Giggs yn ddigon parod i gynnig trosolwg o’r chwaraewr a chyfiawnhad dros ei benderfyniad i gyflwyno’r amddiffynnwr.

“Daethom yn ymwybodol ohono tua chewch fis yn ôl, ac fel chwaraewr, mae wedi hedfan o dan y radar. Mae ei nodweddion yn cyd-fynd a’r arddull rydym yn dymuno chwarae, mae’n hyderus yn chwarae gyda’r bel, ac mae’n fodlon i gymryd y bel allan o ardaloedd amddiffynnol. Rydym yn edrych ymlaen i’w weld fel rhan o’r garfan.”

Heb os, mae’r cyffro yn dechrau cynyddu cyn gêm anferthol arall yn hanes diweddar bêl-droed Cymru.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php