Taf-Od

Diffyg buddugoliaeth, ond digonedd o gyffro am ddyfodol Cymru

Tarddiad: BBC

Gan Llion Carbis

Mae pêl-droed, fel rheol, yn gêm sy’n cael ei feirniadu yn unol â chanlyniadau. Gall tîm gynhyrchu perfformiad o’r radd flaenaf, ond heb gipio buddugoliaeth, yn anaml iawn mae’r dangosiad yn ennyn sylw difrifol.

Serch hynny, nid oedd hyn yn wir yn achos gemau rhyngwladol diweddar Gymru, gemau a oedd yn cael eu hyrwyddo fel pennod newydd i’r tîm cenedlaethol gyda dechreuad esgyniad sêr ifanc y garfan.

Roedd ein gemau yn erbyn Ffrainc a Panama yn dynodi cyfle i nifer o chwaraewyr addawol y garfan i feddu ar brofiad anhepgor – sef y profiad o gynrychioli’r wlad ar y maes rhyngwladol.

Gwers hynod o fuddiol oedd ein gem yn erbyn Ffrainc, gwlad sy’n manteisio ar ddyfnder helaeth ar sail chwaraewyr safonol – dyfnder yr ydym yn breuddwydio i’w efelychu yma yng Nghymru.

Roedd y Gleision wedi perfformio’n bwrpasol, gyda phwyslais canfyddadwy ar y gwaith ymosodol. Mewn gwirionedd, nid oeddem yn medru ymdopi a chyflymder a llyfnder y chwarae. Yn ogystal, roedden ni’n ffodus ond i ildio dau gol – gyda’r Ffrancod yn creu sawl cyfle ystyrlon i sgorio.

Fodd bynnag, uchafbwynt y gêm oedd cael gweld Ben Woodburn, David Brooks ac Ethan Ampadu yn ymddangos i’r Dreigiau yn erbyn un o’r timau fwyaf talentog a medrus yn y byd. Er gwaethaf y diffyg profiad, er gwaethaf eu hoedrannau, dangosodd y triawd y cymhwysedd a’r hyder i gystadlu â rhai o chwaraewyr fwyaf galluog yn y byd.

Yn wir, anffodus oedd Joe Ledley i beidio derbyn cic o’r smotyn a ddaeth Cymru yn andros o agos at sgorio, ond grym amddiffynnol helaeth tîm Didier Deschamps oedd yn ddigonol i gipio’r fuddugoliaeth gyda Greizmann a Giroud yn sgorio i’r Ffrancod.

Gem dra gwahanol oedd ymweliad Panama i stadiwm ddinas Caerdydd, cyfle ydoedd i weld cenhedlaeth nesaf y tîm cenedlaethol yn chwarae rôl fwy gweithgar trwy ddechrau’r gêm. Nid y canlyniad oedd agwedd fwyaf arwyddocaol y noson, ond prawf o allu’r chwaraewyr ifanc i addasu ac i gyfarwyddo ei hunain gyda’r gofynion sy’n deillio o chwarae ar y maes rhyngwladol.

Cafodd yr ymdeimlad hwn o ddechreuad newydd ei grynhoi gan benderfyniadau’r hyfforddwr, Chris Coleman, yn yr ail hanner. Cafodd pedwar aelod o’r garfan (sef Tom Loycker, Lee Evans, Marley Watkins a Ryan Hedges) eu capiau gyntaf dros Gymru, dangosydd gweladwy o’r pwyslais sy’n cael ei osod ar y dyfodol.

Ennyd o ysbrydoliaeth a rhagoriaeth pur gan Tom Lawrence oedd yn gyfrifol am sgorio gôl agoriadol y gêm. Gwibiodd ymosodwr Derby yn ddidrafferth heibio amddiffyn Panama cyn ergydio’r bel i gefn y rhwyd.

Ni lwyddodd Cymru i rwystro Panama rhag sgorio, gyda’r gwrthwynebwyr yn manteisio a’r esgeulustod amddiffynnol i sgorio’r gôl a oedd yn cyfartalu’r gêm. Er hynny, perfformiad canmoladwy ydoedd sy’n ysgogi hyder am ddyfodol Cymru.

Mae sefyllfa gytundebol Chris Coleman yn un hynod o ansicr, ond, mae modd ddweud gyda hyder a ffyddiogwrydd bod y dyfodol yn un arbennig o addawol i’r tîm cenedlaethol. Ymlaen!

css.php