Taf-Od

Dileu cynnwys ‘hiliol’ sianel YouTube Gymreig

YouTube. Tarddiad: YouTube (drwy wikimedia commons)
YouTube. Tarddiad: YouTube (drwy wikimedia commons)
Mae peth cynnwys y sianel Voice of Wales wedi cael eu dileu oherwydd eu bod yn groes i ganllawiau gwefan YouTube. Ond pa fath o gynnwys sydd ar y sianel hon?

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Mae sianel YouTube Gymreig wedi ei labelu’n ‘hiliol’ a’i chyhuddo o ddarlledu iaith a
syniadaeth ‘ffiaidd’ ac ‘annerbyniol’ wedi ymchwiliad gan raglen Newyddion S4C. Enw’r
sianel yw ‘Voice of Wales’ a dechreuodd y sianel darlledu ym mis Gorffennaf y llynedd, ac
mae dros 5,000 o bobl yn tanysgrifio i’r sianel. Cyflwynwyd cynnwys y sianel gan ddau ddyn
o ardal Abertawe- Dan Morgan a Stan Robinson, ac mae eu cynnwys wedi cofnodi cyfanswm
o 350,000 o sesiynau gwylio hyd yma. Yn sgil ymchwiliad Newyddion S4C, mae YouTube
wedi dileu peth cynnwys lle mae Voice of Wales yn ymddangos a rhwystro hysbysebion rhag
ymddangos ar fideos eraill. Ond beth yn union yw cynnwys y sianel hon?

Mae Dan Morgan a Stan Robinson yn aelodau o’r blaid UKIP, a dywed nhw eu bod yn rhoi
llais i’r rhai sydd ddim yn cael eu cynrychioli gan gyfryngau prif ffrwd. Mae’r ddau yn
gwahodd gwesteion gwaharddedig ar eu sianel hefyd, gan gynnwys y grŵp ‘Proud Boys’ o
ogledd America sydd wedi cael eu gwahardd gan Facebook, Twitter ac Instagram. Yng
Nghanada, maen nhw wedi cael eu gwahardd yn llwyr wedi i’r llywodraeth yno farnu eu bod
nhw’n fudiad terfysgol. Mae Tommy Robinson a Katie Hopkins hefyd wedi ymddangos ar y
sianel, mae’r ddau ohonynt wedi’u gwahardd gan Twitter am dorri canllawiau’r wefan
honno o ran casineb. Mae rhai gwleidyddion Cymreig amlwg wedi ymddangos ar y sianel
hefyd, gan gynnwys unig Aelod Seneddol UKIP, Neil Hamilton a chyn-ymgeisydd etholiadol
Ceidwadol Felix Aubel.

Bu’r sianel hefyd yn bresennol mewn protestiadau dadleuol, gan ddarlledu sylw sydd yn
ymddangos yn ffafriol i’r rheiny sydd wedi bod yn ceisio tarfu ar chwaraewyr pêl-droed
Abertawe wrth iddyn nhw benglinio i gefnogi mudiad Black Lives Matter, yn ogystal â rhai
oedd yn dangos gwrthwynebiad i gartrefi ceiswyr lloches mewn gwersyll hyfforddi milwrol
yn Sir Benfro. Yn ogystal â darlledu cynnwys dadleuol, mae iaith y ddau (Dan Morgan a Stan
Robinson) wedi codi pryderon. Mewn un fideo, mae Mr Robinson yn dweud nad yw eisiau
clywed am newyddion India, a bydd ef yn ‘mynd ar jet ac yn mynd i eisiau’ os oedd eisiau
gwybod am newyddion y wlad. Ategodd at ei sylwadau gan ddweud bod ‘’mob’ Fwslimaidd
Pacistan yn broblematig’. Tra’n darlledu’n fyw o Fae Caerdydd mewn fideo arall, mae Mr
Morgan yn gwneud y sylw canlynol wrth weld posteri o bobl ddu amlwg yn y ffenestri: ‘Beth
yw’r adeilad yma?… Cyngor Celfyddydau Cymru… achos ni gyd yn gwybod dyma beth sydd
ar ddod yng Nghymru. Cyngor Celfyddydau Affricanaidd Cymru. Oedd e’n ddweud hynny?
Nag oedd. Ond mi ddylai wneud’.

Mewn datganiad, dywedodd YouTube bod eu canllawiau yn gwahardd defnyddio iaith
casineb a’u bod nhw’n cael gwared ag unrhyw fideos a sylwadau sydd yn torri’r polisïau
yma. Erbyn hyn, mae YouTube wedi dileu tri fideo yn cynnwys Voice of Wales ac wedi
rhwystro hysbysebion ar chwe fideo pellach. Yn sicr mae cynnwys y sianel wedi peri gofid i
lawer, ac nid oes amau bydd YouTube yn cadw llygaid ar y cyfrif yn y dyfodol agos.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php